Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Nyheter

Här hittar du ett urval av nyheter från Lycksele kommun.

 
Flagga Ukraina
Information om säkerhetsläget

05 oktober 2022

Situationen i omvärlden väcker oro hos många av oss. Se till att du har tillgång till korrekt information, kan svara på frågor och dela inte ej säkerställd information eller bidra till spekulationer. Här finns källor till säkerställd information med svar på vanliga frågor.


Bild på en glödlampa
Varje kilowattimme räknas

04 oktober 2022

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.


Röjningsarbete på Forsdala, Villaryd och Södermalm

04 oktober 2022

Under hösten kommer ett röjningsarbete att pågå på Forsdala, Villaryd och Södermalmsområdet. 


Bild på Stadshuset, framsidan, sommarbild
Information från kundtjänst

03 oktober 2022

Kommunens kundtjänst stänger tidigare fredag den 7 oktober på grund av utbildning.


Krisberedskapsveckan 2022

26 september 2022

Idag börjar årets krisberedskapsvecka. Krisberedskapsveckan genomförs sedan 2017 varje år och syftar till att uppmärksamma vikten av en god krisberedskap. Temat för årets vecka är matlagning.


Kartläggning av naturområden för friluftsliv

23 september 2022

Lycksele kommun genomförde under våren workshops för att identifiera naturområden lämpliga för friluftsliv. Under september kommer ytterligare träffar att hållas i Lycksele, Kattisavan och Örträsk.


Samiska flaggan
Samiska veckan - vecka 39

21 september 2022

Under vecka 39 är det Samiska veckan med en rad aktiviteter. Julla Májja, den samiska biblioteksbussen gästar oss under veckan med aktiviteter på förskolor, skolor och äldreboendet Skytten.


Strandpromenaden, mer än bara en gång- och cykelväg

16 september 2022

Älvarna som rinner genom Lycksele tillför stora värden till vår kommun. Under 2022 beslutade kommunstyrelsen att avsätta investeringsmedel till att anlägga en strandpromenad från stora bron till Gammplatsen.


Bild på en röd maskin
Avyttring av inventarier

16 september 2022

Lycksele kommun har via PS Auction lagt ut ett antal objekt på auktion till försäljning.


Bild på framsidan av Lycksele bibliotek
Lycksele biblioteks demokratienkät

15 september 2022

Nu är demokratienkäten stängd. Tack alla ni som har svarat. 100 vuxna och 336 elever har svarat.


Två händer, en vuxen och ett barn
SEE Hållbarhetsvecka 2022

14 september 2022

Välkommen till SEE Hållbarhetsvecka 19-25 september. SEE hållbarhetsvecka vill låta dig känna, prata, smaka, utmana, utveckla och nätverka hållbart under en hel vecka eller bara en kort stund. 


Resultatet av lekplatsundersökningen

14 september 2022

Under perioden 20 maj – 31 augusti har kommunen efterlys synpunkter och önskemål från medborgare på hur man önskar att de allmänna lekplatserna ska se ut i framtiden. Nu är svaren sammanställda och finns att ta del av här.


Ingångna elavtal ska hållas

12 september 2022

Konsumentverket har fått frågan om företagen får bryta elavtal med fast pris, med hänvisning till force majeure. Force majeure handlar om att en part, till exempel ett företag, är förhindrad att leverera eller prestera enligt ett avtal på grund av att något oväntat inträffat som parten inte kan styra över.


Temadagar på Gammplatsen

07 september 2022

I veckan får eleverna i årskurs 6 komma på temadagar på Gammplatsen och lära sig mer om Lyckseles historia och hur skolan såg ut tidigare.


Vi söker dig som vill hjälpa en medmänniska

06 september 2022

Överförmyndarverksamheten i södra Lappland behöver hela tiden rekrytera nya och lämpliga gode män och förvaltare. Uppdraget är ideellt och du ersätts genom arvode som betalas ut i efterskott.


Bild på en hand som håller i en valblankett
Val till riksdag, kommun och region den 11 september 2022

05 september 2022

Här kan du läsa vad som gäller inför valet. Här hittar du också information om var och när du kan förtidsrösta i Lycksele kommun och när vallokalerna har öppet under valdagen.

 

 

 


Flygbild över flygplatsen och skog
Mark- och miljööverdomstolens beslut angående servitutsbildning

02 september 2022

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för förrättningsärendet kring Berglunda begravningsplats. Det innebär att Mark- och miljödomstolens beslut står fast.


Nu påbörjas arbetet med strandpromenaden

02 september 2022

Under vecka 36 startar äntligen arbetet med Lyckseles nya strandpromenad. Många ser fram emot att vandra längst med den och det är därför glädjande nyheter att arbetat påbörjas nu i höst.


En hand som håller i penna och papper. Suddig bild på två personer i bakgrunden.
Budget- och skuldrådgivning i kommunen

01 september 2022

Att planera sin ekonomi blir allt viktigare. Om du har svårt att få din ekonomi att gå ihop kan kommunens budget- och skuldrådgivare hjälpa dig. De ger dig råd och konkreta förslag om hur du kan planera din ekonomi och hantera dina skulder.


Välkommen till kvaltävling inför Yrkes-SM 2024 på Tannbergsskolan

31 augusti 2022

Välkommen till kvaltävling inför Yrkes-SM 2024 på Tannbergsskolan. Vi bjuder in intresserade samarbetspartners den 7 september klockan 08:00–16:30.


Världens bästa Lycksele - vad är det för dig?

29 augusti 2022

Gör enkäten som fokuserar på hur ni tycker att världens bästa Lycksele ska vara! Enkäten är anonym och öppen fram till valet. En sammanställning av era svar kommer att visas på vår hemsida och i biblioteket. Tillsammans skapar vi attraktiva Lycksele.


Bild på en blå buss där det står Länstrafiken i Västerbotten
Nu rullar busstrafiken igång i tätorten

25 augusti 2022

Den 22 augusti börjar den nya servicelinjen köra mellan hållplats Torget och Lyckseles olika stadsdelar. Trafiken kommer att utföras med en elbuss och är en del av Lyckseles strävan efter att bli en långsiktigt hållbar kommun.


Bild på äldre kvinna som ler mot kameran
Lycksele kommun tillhör topp 25

24 augusti 2022

Lycksele ligger bland de 25 procent av Sveriges kommuner med högst nöjdhet när det gäller helhetssynen på hemtjänsten i kommunen. 


Bild på Norrängsskolan
Trafiksäkerheten kring våra skolor och förskolor

24 augusti 2022

Inför skolstarten så vill vi uppmana alla vårdnadshavare att låta de elever som har möjlighet att promenera till skolan. Detta utifrån ett hälsoperspektiv men också utifrån att minska risken för trafikfarliga situationer utanför våra skolor.


Samisk man i vintermiljö
Sámieatnan duoddariid utsedd som samisk nationaljojk

22 augusti 2022

I förra veckan utsåg Samekonferensen "Sámieatnan duoddariid" som samisk nationaljojk.


Skolstart höstterminen 2022

18 augusti 2022

Vi hälsar alla elever varmt välkomna till skolan måndagen den 22 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna. 


Arbetet på Köpmannen fortsätter

16 augusti 2022

Arbetet med lekparken och parkeringen på kvarteret Köpmannen forsätter och kommer pågå fram till årsskiftet. 


Sista rycket för att lämna in synpunkter på översiktsplanen

09 augusti 2022

Kommunens översiktsplan har varit på granskning över sommaren och pågår fram till den 31 augusti 2022. Det är nu dags för er som vill lyfta er syn på förslaget att skicka in dessa innan granskningen avslutas. Efter granskningen kommer planen gå till antagande, och det kommer inte att finnas fler möjligheter att lämna in synpunkter.


Urfolksdagen den 9 augusti

09 augusti 2022

Den nionde augusti varje år firas den internationella urfolksdagen. Under dagen högtidlighålls världens urfolk och de gemensamma banden mellan urfolkens kulturer och den natur som samerna levt och överlevt i. 


Rosa Blomma
Hyran höjs för dig som bor på något av kommunens boenden

08 augusti 2022

En hyreshöjning träder i kraft för dig som bor på något av kommunens äldreboenden eller LSS-boenden från och med 1 september 2022. Hyran höjs då med 1,65 procent.


Sjöjd och hantverk på gammplatsen
Aktiviteter på Gammplatsen under slöjd och Hantverksveckan

05 augusti 2022

Besök Gammplatsen under vecka 32 när Slöjd och hantverksveckan pågår. 


Vita sommarblommor
Faktura för vård och omsorg försenas i augusti

01 augusti 2022

På grund av semestrar så kommer fakturan i augusti månad att komma ut något senare än vanligt.


Kvinna och barn som cyklar
Tyck till om cykelmöjligheter i kommunen

01 augusti 2022

Den ideella föreningen Cykelfrämjandet genomför under sommaren en enkätundersökning där invånare får tycka till om hur det är att cykla i just deras kommun.


Ökning av covid-19

29 juli 2022

Sedan början av juni har Folkhälsomyndigheten sett en ökad smittspridning av covid-19 i Sverige. Från och med den 1 april 2022  klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. 


Motorveckan 2022 har startat

25 juli 2022

Motorveckan 2022 har startat igång. Nu hoppas vi på en fin vecka för både besökare och kommunmedborgare. Det kommer många unga personer till Lycksele den här veckan. Polisen vädjar om hjälp från föräldrar och vårdnadshavare att kontrollera var era ungdomar befinner sig och med vilka.


Invigning hemslöjdsmässan i Vormsele

08 juli 2022

Lördagen den 2 juli invigdes den 51 hemslöjdsmässan i Vormsele med över 60 hemslöjdsutställare.


Information om Hedlunda badplats

07 juli 2022

Träden vid Hedlunda badplats har sedan länge varit markerade som flyghinder. För att skydda badplatsen mot en kalavverkning beslutades i samråd med kommunen, flygplatsbolaget och utföraren av åtgärder att försöka behålla vind- och insynsskydd samt minimera risk för erosion i närheten till badplatsen.


Invigning av padelhallen

07 juli 2022

Helgen 2-3 juli invigdes Lycksele padelhall.


Kalvmärkning pågår under sommarmånaderna

07 juli 2022

Malå sameby som är Västerbottens enda skogsameby och som har betesmarker inom Lycksele kommun har sedan midsommar hållit på med kalvmärkning.


Hästveckan 2022

05 juli 2022

Hästveckan 2022, 1-9 juli är nu igång för fullt på Lycksele travbana.


Visselblåsarfunktion Lycksele kommun

01 juli 2022

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Lycksele kommun har en visselblåsarfunktion som är till för både anställda och medborgare. 


Ny samlad portal för Lycksele

28 juni 2022

Nu lanseras Lyckseles nya webbportal. Du som invånare, besökare, företagare eller inflyttare möts av en ny helt ny startsida för Lycksele som ska hjälpa dig vidare till just den information du söker. Syftet är att samla våra webbplatser under en sida. 


Det händer mycket i Lycksele just nu

28 juni 2022

Det händer mycket positivt i Lycksele just nu som bidrar till utveckling och attraktion i vår stad. Några projekt har dammats av och satts i verk detta år och andra är nya etableringar och nya byggnationer som valt att satsa i Lycksele.


folk som dansar runt en midsommarstång
Glad midsommar önskar Lycksele kommun

23 juni 2022

Lycksele kommun vill önska alla en riktigt trevlig midsommar. På flera platser runt om i kommunen firas midsommarafton. Bland annat så är det traditionellt firande på Gammplatsen. 


Vattenskoterkörning i Lycksele kommun

23 juni 2022

Nu när sommaren är i gång börjar kommunen att få in klagomål på vattenskoterkörning och även körning med snöskotrar på älven. Körningen kan upplevas som mycket störande. I Lycksele kommun är det bara tillåtet att köra vattenskoter i Kattisavan inom område som beslutats av Länsstyrelsen.


Ett barn och kvinna står på en strand och skrattar och tittar på varandra i solnedgång.
Vad händer i Lycksele

22 juni 2022

Vår vackra kommun har mycket att erbjuda, både till sina invånare men också till sina gäster. En hemester förgyller sommaren. Här hittar du förslag inför sommaren 2022 på aktiviteter för stora och små.


Internetavbrott i Stadsnätet tisdag 28 juni-onsdag den 29 juni kl 18.00-02.00

22 juni 2022

Avbrotten beror på att Stadsnätet behöver byta ut en del av fibern genom byn Lyckan.


Ekonomienhetens telefontider i sommar

21 juni 2022

Under sommaren 2022 så har vi ändrade telefontider om du behöver kontakta ekonomienheten.

 


Kvinna står framför en gård
Aktiv framåtanda i Kristineberg

21 juni 2022

Boliden investerar totalt 1,25 miljarder i att utvidga Kristinebergsgruvan, något som innebär stor framtidstro och febril aktivitet i den lilla byn Kristineberg, även kallad Kriberg. Befintliga jobb tryggas och många nya arbetstillfällen skapas tack vare Bolidens satsning. Produktionen ska vara igång 2023 och gruvan framtidssäkras för åtminstone tio år framåt, vilket ger ett enormt uppsving för den redan aktiva byn.


Äldre sitter och fikar tillsammans runt ett bord.
Invigning av trygghetsboende

20 juni 2022

Fredagen den 17 juni invigdes trygghetsboendet Blåklockan i Rusksele. Ett trygghetsboende är vanliga hyreslägenheter för äldre personer som är 70 år som vill ha mer trygghet och social samvaro.


Två kvinnor sitter i en buss
Tyck till om busslinje i tätorten

16 juni 2022

I augusti 2022 kommer Lycksele kommun att införa busstrafik i tätorten i form av en så kallad servicelinje. Detta blir möjligt genom att en av bussarna som kör till byarna på morgon och eftermiddag kan användas i tätorten mitt på dagen.


Kartläggning av naturområden för friluftsliv

16 juni 2022

Lycksele kommun kartlägger naturområden lämpliga för friluftsliv och bjuder in till workshop för att identifiera och samla in kunskap om områden. Materialet kommer bland annat användas som planeringsunderlag. Vilka områden använder du och på vilket sätt? Kom gärna till någon av våra träffar och dela med dig av din kunskap om friluftsområden i Lycksele kommun.


Hand som sitter vid dator
Beslut från kommunfullmäktige

15 juni 2022

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni. Kommunfullmäktige beslutade bland annat att införa E-förslag från och med den 1 januari 2023. 


Översiktsplan 2040 – kom och gör din röst hörd!

15 juni 2022

Nu har du som kommuninvånare chansen att delta på möte kopplat till granskning av kommunens förslag till översiktsplan!


Test av Hesa Fredrik den 13 juni

13 juni 2022

Måndag 13 juni klockan 15.00 kontrolleras som planerat att signalen Viktigt meddelande fungerar via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. Vi betonar att det är ett test, med tanke på omvärldsläget.

 


Nytt bostadsområde på Nydala

13 juni 2022

Idag påbörjas det första steget till ett nytt bostadsområde i Lycksele på Nydala. Området kommer tillföra Lycksele tätort med nya, attraktiva och vattennära tomter. 


Skolavslutningen på Tannbergsskolan

13 juni 2022

I morgon tisdag den 14 juni är det skolavslutning för alla elever i grundskolan och gymnasiet. Klockan 12.45 är det utspring för studenterna på Tannbergsskolan. 


Kommunfullmäktige den 13 juni

13 juni 2022

Måndag den 13 juni är det dags för kommunfullmäktige i Lycksele. Du är välkommen att närvara eller följa mötet via länk när kommunfullmäktige sammanträder på MB klockan 13.00.


Lycksele kommun säljer inventarier

10 juni 2022

Lycksele kommun säljer inventarier genom PS auction på hemsidan. Det är blandade objekt i Lycksele med omnejd.


Information kring sommarstängning

08 juni 2022

Inom vissa sakområden kommer det under sommaren 2022 att vara en begränsning i våra möjligheter att handlägga ärenden.


Trafikverket bygger i och runt Lycksele i sommar

07 juni 2022

Under sommaren 2022 kommer Trafikverket att ha flera vägprojekt igång i och nära Lycksele. Det innebär att du som trafikant måste vara extra uppmärksam.


Bild på flera händer som håller varandra i handen, står i en ring
Trygghetsenkät 2022

07 juni 2022

Tyck till om tryggheten i Lycksele kommun. Ta tillfället att besvara den lokala trygghetsenkäten.


Fira nationaldagen på Gammplatsen

03 juni 2022

Välkommen att fira Sveriges nationaldag måndag 6 juni klockan 11.00–16.00 på Gammplatsen.


Lycksele lärcentrums nya hemsida

03 juni 2022

Nu har Lycksele lärcentrums nya hemsida lanserats. Här finns beskrivning av vår verksamhet, information till elever och studenter samt länkar för ansökan till Komvux och till tidsbokning för studievägledning. 


Beslut från kommunstyrelsen den 31 maj

02 juni 2022

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj. Bland annat beslutades det om att införa en servicelinje från och med hösten 2022, samt införande av e-förslag. 


Musikskolan 60 år

02 juni 2022

Musikskolan firar 60 år! Jubileumsåret invigdes hösten 2021 och under året har det varit flera olika arrangemang. Jubileumsfirandet avslutades med en stor festival som har pågått under en vecka.


Vaccindos till äldre och riskgrupper

25 maj 2022

Pandemin med covid-19 är inte över. I Sverige behöver vi vara beredda på en ökad spridning av covid-19 under kommande höst- och vintersäsong, skriver Folkhälsomyndigheten som rekommenderar ytterligare en vaccindos till äldre och riskgrupper.


Välkommen till Hälsorundan 2022

24 maj 2022

Vi är väldigt glada att efter två års uppehåll kunna genomföra Hälsorundan i Lycksele igen. Prova på fritidsaktiviteter eller ta en promenad i Tannenområdet.


Man som duschar i iskallt vatten och ser ut att frysa.
Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips

24 maj 2022

Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan.


Granskning av Lycksele översiktsplan

23 maj 2022

Kommunen håller på att ta fram en ny översiktsplan för Lycksele kommun. En plan som sträcker sig fram till år 2040. Nu är det dags för granskning av planförslaget. I förslaget föreslås områden för bebyggelseutveckling och riktning för användning av mark och vatten. Granskningen pågår till den 31 augusti 2022.


Karta över området där de flyger. Bland annat Kristineberg och Rusksele
Flygmätning på låg höjd

21 maj 2022

Boliden Mineral planerar att genomföra en geofysisk flygmätning på låg höjd under perioden 1 juni – 1 oktober. Mätningen är en del av Bolidens eftersökningsarbete.


Hur ser Lyckseles lekplatser ut i framtiden?

20 maj 2022

Utbudet av lekutrustningar har utvecklats stort under de senaste åren och önskemål om fler och större lekplatser önskas från medborgare i Lycksele kommun, både i tätorten samt i byarna.

Nu vill vi höra era synpunkter på hur ni önskar att Lyckseles lekplatser ska se ut i framtiden.


Invigning av den samiska förskoleavdelningen renen

19 maj 2022

Idag 19 maj var det förskolans dag och samtidigt invigning av den nya samiska förskoleavdelningen renen på Johan skyttes


Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips

18 maj 2022

Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan.


Bild på Lycksele lärcentrum
Akademiska årets avslutning i Lycksele

17 maj 2022

Du som bor i Lycksele kommun och studerar på universitetet/högskola/yrkeshögskola inbjuds till Akademiska årets avslutning 2021–2022. Inbjudna är också arbetsgivare i Lycksele kommun med behov av högskolekompetens.


Internationella sjuksköterskedagen 12 maj

13 maj 2022

Den 12 maj var det internationella sjuksköterskedagen och det uppmärksammades med tårta.


Bild på vuxna som är ute och går i mörklret.
Bli en lokal nattvandrare

11 maj 2022

Behovet av fler vuxna i det offentliga rummet är stort.
Att få vara en positiv förebild för det dyrbaraste vi har, våra barn och ungdomar ger mycket glädje. Inför alla arrangemang i Lycksele behöver vi bli fler vuxna på stan. Därför tittar Lycksele kommun på ett koncept tillsammans med Medborgarskolan där föreningar kan vara ett stöd som lokala nattvandrare. 


Flagga Ukraina
Information med anledning av kriget i Ukraina

11 maj 2022

Många hör av sig till Lycksele kommun med frågor om hur kommunen agerar med anledning av Rysslands invasion i Ukraina. Här har vi samlat information om detta och ger svar på de vanligaste frågorna. 


Fiskargubben får sig ett namn

09 maj 2022

Under vintern har kommunen efterlyst namnförslag på den populära utsmyckningen fiskargubben. Fiskargubben är en av många utsmyckningar i Lycksele och har varit det under många år. Nu kommer han även att få sig ett namn.


Medborgarundersökning 2021 resultat

06 maj 2022

Medborgarundersökningen som gjordes under 2021 har nu sammanställts och  Lycksele kommun vill tacka alla som bidragit med sina tankar och åsikter.


Händer som skriver på en dator
Ny Konsumentlag från första maj

05 maj 2022

Från och med 1:a maj 2022 har vi en ny konsumentköplag.  Den nya lagen innebär att Sverige förändrar lagstiftningen så den följer den inom EU. Då har du som konsument ett bättre läge att reklamera varor som det är fel på.


Kommunen förlänger tiden för inkommande förslag och idéer kring Grubbans IP

05 maj 2022

Det är inte försent att komma med ideér och förslag på utformningen och innehållet på Grubbans IP. Kommunen förlänger tiden för inkommande idéer och förslag kring Grubbans idrottsplats. Grunnar du på en idé eller har du ett förslag till hur Grubbans IP önskas se ut? Välkommen att dela dina idéer och förslag till oss!


Bild på nya värdskapstränare som håller i varsitt hjärta i papper.
Nya värdskapstränare inom kommunen

05 maj 2022

Lycksele kommun har sedan 2019 rekryterat och utbildat medarbetare till att vara värdskapstränare. Att vara värdskapstränare är ett viktigt och roligt uppdrag och ett fantastiskt förtroende.


Bild på barn som simmar med simglasögon
Sommarsimskola

03 maj 2022

Vi välkomnar alla barn födda 2016 upp till årskurs 6 att delta i årets sommarsimskola på simhallen, där vi under lekfulla former utvecklar barnens vattenvana och simkunskaper inför sommarens badäventyr.


Flyttningsmånad i renskötselåret

19 april 2022

I slutet av mars och april är det flyttningsmånad i renskötselåret. Då flyttar samebyarna renarna till fjälls.


Glad Påsk önskar Lycksele kommun

13 april 2022

Kundtjänst stänger klockan 15.00 på skärtorsdagen och öppnar igen klockan 08:00 på tisdagen den 19 april. 


Beslut från kommunfullmäktige

13 april 2022

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april. Bland annat togs beslut om Kulturplan 2022–2024, samt inköp av en kranbil till Tannbergsskolan.


Kommunfullmäktige den 11 april

08 april 2022

Måndag den 11 april är det dags för kommunfullmäktige i Lycksele. Du är välkommen att närvara eller följa mötet via länk när kommunfullmäktige sammanträder på MB klockan 13.00.


Discgolfbana, lekpark och vindskydd vid badplatsen i Hedlunda

08 april 2022

Hedlunda Bygdegård och Idrottsförening (HBIF) har för avsikt att etablera en discgolfbana, lekpark samt ett antal vindskydd bredvid badplatsen i Hedlunda.


Ny kostchef i Lycksele

08 april 2022

Från och med den första april arbetar Klaus Dudenhöfer som ny kostchef i Lycksele. Han kommer närmast från en tjänst som servicechef på Bäckedals folkhögskola i Sveg.


Ritad bild på coronavirus
Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

01 april 2022

Från och med den första april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig.


Referat från kommunstyrelsen den 29 mars

30 mars 2022

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars. Bland annat togs beslut om Kulturplan 2022–2024. Kommunstyrelsen tog även beslut om detaljplan för Vågen 4 för att skapa förutsättningar för upprättande av flerbostadshus.


Samisk mat ska bli en naturlig del i matsedlarna

29 mars 2022

Lycksele kommun som samisk förvaltningskommun arbetar för en samisk äldreomsorg och förskoleverksamhet, helt eller delvis på samiska. 


Isvägen i Siksele är stängd

28 mars 2022

Isvägen i Siksele är stängd och därmed är kommunens båda isvägar stängda för säsongen.


Nedsatt bärighet på några av de enskilda vägar

24 mars 2022

På grund av vårförfallet är bärigheten nedsatt några av de enskilda vägarna.


Huvudentren till stadshuset stängd

24 mars 2022

Huvudentren till stadshuset stängd på grund av målningsarbete


Begränsad spårkörning under våren på Tannen

22 mars 2022

På grund av ovanligt svåra förhållanden kommer spårkörningen vara begränsad under våren på Tannen och Hammarkulla.


Homa bay Kenya och  vatten
Lunchföreläsning Tillsammans för en hållbar framtid

22 mars 2022

Varmt välkommen på föreläsning om vårt samarbete med Homa Bay i Kenya.


Isvägen över Umeälven är stängd

21 mars 2022

Isvägen över Umeälven stängs av idag på grund av det varma vädret som har varit de senaste dagarna. 


Ispelaren belyst i Ukrainas färger

10 mars 2022

Med anledning av den pågående ryska invasionen i Ukraina belyser Lycksele kommun upp ispelaren i Ukrainas färger.


Höjden på årets ispelare

09 mars 2022

Höjden på årets ispelare är nu fastställd och vi har en vinnare av årets ”gissa höjden”- tävling.


Beslut angående servitutsbildning

07 mars 2022

Mark- och miljödomstolen avkunnade den 2 mars dom i ärendet kring servitutsbildning till förmån för Lycksele Airport AB på Berglunda begravningsplats. Med en faktabaserad förklaring kring bakgrund, process och framtid vill vi på ett samlat sätt ge svar på många av de frågor vi får i ärendet. 

 


Modernisering av mobilnätet

07 mars 2022

Moderniseringen av mobilmaster innebär att utrustningen ska renoveras och anpassas till ny teknik. Det medför att utrustningen under kortare perioder behöver släckas ned medan arbetet pågår. Det kommer att beröra platser i Lycksele kommun. 


Feriepraktik i sommar

07 mars 2022

Skolungdomar som går i årskurs åtta eller upp under 2022 och är under 18 år kan nu lämna in en ansökan om feriepraktik i sommar. En möjlighet att både få en inblick i arbetslivet och att se och lära sig nya saker.


Information med anledning av situationen i Ukraina

04 mars 2022

Lycksele kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina. Vi samarbetar med myndigheter och andra kommuner i länet för att tillsammans kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. 


Sportlovsaktiviteter vecka 10

02 mars 2022

Vecka 10 är det sportlov och det händer en hel del roligt i Lycksele. Här hittar du tips på olika aktiviteter.


Arbetsintegrerad lärarutbildning

01 mars 2022

Nu erbjuder Lycksele kommun i samverkan med Umeå universitet och 12 andra kommuner regionens andra arbetsintegrerade lärarutbildning.


Lycksele avbryter samarbete med vänort i Ryssland

28 februari 2022

Lycksele kommun meddelade under måndagens kommunfullmäktige att man avbryter samarbetet med vänorten Olonets i ryska Karelen.


Ny lekplats i centrum på kvarteret Köpmannen

28 februari 2022

Just nu pågår planeringen för byggnationen av lekplatsen på kvarteret Köpmannen för fullt. Under våren kommer markarbetet att påbörjas och lekplatsen kommer att vara anlagd och klar under detta år.  


Bild på isvägen
Kommunfullmäktige den 28 februari

28 februari 2022

Måndag den 28 februari är det dags för kommunfullmäktige i Lycksele. Du är välkommen att närvara eller följa mötet via länk när kommunfullmäktige sammanträder på MB klockan 13.00.


Når ispelaren drömgränsen 50 meter i år?

24 februari 2022

Ispelaren har varit en utsmyckning sedan 1994 då första försöket gjordes, men det var först året därpå som det verkligen blev en pelare. År 1999 mättes rekordhöjden till 49,54 meter, men ännu har inte drömgränsen 50 meter nåtts. Är 2022 året då ispelaren når sin drömgräns? Var med och gissa höjden på årets ispelare och vinn ett Lyckselekort värde 200 kronor!


Bild på vit skylt där det står information
Desinformation mot svenska myndigheter

21 februari 2022

Just nu pågår en desinformationskampanj mot Sverige och socialtjänstens arbete. 


Många nya elever till Tannbergsskolans gymnasium

16 februari 2022

Intresset för att studera på Tannbergsskolan i Lycksele växer. Efter första valomgången till gymnasiet inför hösten 2022 kan vi konstatera att Tannbergsskolan är ett populärt val i Västerbottens inland.


Referat från kommunstyrelsen den 8 februari

09 februari 2022

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari. Bland annat togs beslut om förslag till investeringsprojekt 2022. Däribland färdigställande av utegym och en satsning på en framtida mötesplats för bilburen ungdom. 


Avveckling av restriktioner för kultur- och fritidsanläggningar

08 februari 2022

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari. Det innebär avveckling av restriktioner för kommunens kultur- och fritidsanläggningar.


Samiska nationaldagen 6 februari

04 februari 2022

Den 6 februari firas samernas nationaldag. I Lycksele sker firandet på Gammplatsen mellan 12-16. Då invigs även Skogs- och samemuseet. 


Restriktioner tas bort 9 februari

03 februari 2022

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.


Kvällsbild med belysningen över vintervägen.
Unik belysning över älven

03 februari 2022

Belysningen av isvägen i centrala Lycksele har nu blivit verklighet genom finansiering av Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via projektet HAR, Hållbara arbets- och tjänsteresor i Västerbotten.


Feriepraktik sommaren 2022

31 januari 2022

Nu är det dags att se över om ni har möjlighet att ta emot ferieungdomar i sommar.


Bild på Sophia ute vid vatten och håller i ett barn
Lockar språkelever från hela Sverige

28 januari 2022

Lyckseles unika erbjudande lockar språkelever från hela Sverige. Lycksele som är en samisk förvaltningskommun satsar hårt på att lära ut de samiska språken. I dag erbjuds utbildningar över hela Sverige med hjälp av ett engagerat och kunnigt gäng modersmålslärare.


Utbildningscentrum/Tannbergsskolan om fjärr- och distansundervisning

28 januari 2022

Skolan ska i mesta möjliga mån ha undervisning på plats på skolan. Fjärr- eller distansundervisning kan bli aktuellt när vi har frånvaro av lärare eller hög smittspridning i klass. Det är rektor som beslutar om det. 


vinterbild
Flera åtgärder bedöms kunna avvecklas 9 februari

27 januari 2022

Smittspridningen av covid-19 och virusvarianten omikron är fortsatt hög. Bedömningen är att toppen nås någon av de närmaste veckorna. 


Sök strandskyddsdispens och bygglov inför sommarens projekt redan nu

26 januari 2022

Under våren och sommaren ökar antalet ansökningar om strandskyddsdispens och bygglov som kommer in till oss och handläggningstiderna blir därför längre. Vill du vara säker på att hinna få alla beslut som behövs innan våren och sommaren vill vi uppmana er att redan nu komma in med en ansökan.


Översiktsplan 2040 digitalt informationsmöte 24 januari

21 januari 2022

Med anledning av den ökade spridningen av coronaviruset måste vi ställa in de fysiska samrådsmötena som berör förslag till ny översiktsplan. Men vi värdesätter era åsikter!


Solnedgång med korpberget
Anpassade förhållningsregler

20 januari 2022

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. 

 


Beslut om tillfällig stängning av frivilligverksamhet Stugträff

12 januari 2022

Beslut om stängning av frivilligverksamhet Stugträff med anledning av covid-19.


Kvinna med visir
Maxkapaciteten för egenprovtagning överskriden

11 januari 2022

Maxkapaciteten för egenprovtagning för covid-19 i Västerbottens län är nu överskriden. Det innebär att inte alla invånare kan PCR-testas just nu.


Beslut gällande kultur- och fritidsanläggningar

11 januari 2022

För att minska risken för smittspridning av covid-19 och anpassa verksamheten till Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer har Lycksele kommun tagit beslut kring kommunens kultur och fritidsanläggningar. 


Samiska förskolan i Lycksele

11 januari 2022

Lycksele kommun har under flera år arbetat för en samisk förskola. Nu har beslut tagits att en samiskinspirerad förskoleavdelning ska inrättas på Johan Skyttes.


Samrådsmöten gällande Översiktsplan 2040 för Lycksele kommun

11 januari 2022

Nu är vi intresserade av att ta del av dina synpunkter hur kommunen kan utvecklas och vad som är viktigt att bevara. 


Ritad vild coronavirus
Smittspridningen ökar i kommunen

10 januari 2022

Smittspridningen av covid-19 har ökat markant den senaste veckan. Den senaste statistiken från vecka 1 visar på 48 nya smittade i Lycksele kommun fram till fredagen den 7 januari.   


Inför skolstarten den 12 januari

10 januari 2022

På onsdag den 12 januari kommer eleverna tillbaka till skolan efter jullovet. Lycksele kommuns förskolor och skolor kommer att vara öppna som vanligt efter jul- och nyårshelgerna men vi har beredskap att snabbt vidta åtgärder vid lokala smittoutbrott.  


POSOM-gruppen aktiveras

04 januari 2022

Med anledning av en tragisk händelse under helgen aktiveras POSOM i Lycksele (Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer).

 


Bild stadshuset
Lystkom kundtjänst har ändrade öppettider från 2022

30 december 2021

Från och med 2022 har Lystkom kundtjänst ändrade öppettider. Lystkom kundtjänst är den gemensamma växeln för Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele kommuner. 


Bild från vägen rak sträcka utan bilar
Gång- och cykeltunnel öppen

29 december 2021

Anslutningarna till den nya gång- och cykeltunneln på Furuvik är nu framkomlig. Till våren kommer den att färdigställas med belysning och asfalt.


Screening av vård- och omsorgspersonal

29 december 2021

Från och med torsdag den 30 december kommer det att påbörjas screening två gånger i veckan av kommunal vård- och omsorgspersonal i Lycksele kommun.


Restriktioner Lycksele simhall

29 december 2021

För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten infört nya restriktioner för fritidsanläggningar. Det innebär begränsningar för dig som gäst på Lycksele simhall och vi ber om förståelse och hänsyn.


Mugg där det står Lycksele, samt tomteskum och pepparkakor
God Jul och Gott Nytt År!

23 december 2021

God Jul och Gott Nytt År!
Buörrie Juvlla jah Buörre Urra Jáhpie!


En julhälsning från kommundirektören

22 december 2021

Här kommer en julhälsning från Lyckseles kommundirektör Christer Normark.


kvinna med munskydd och visir
Åtgärder för minskad spridning av covid-19

21 december 2021

Från och med den 23 december gäller nya restriktioner och rekommendationer. Bland annat rekommenderas alla som kan att arbeta hemifrån. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. 


Isvägen över Umeälven är öppen för säsongen

21 december 2021

Nu är isvägen över Umeälven öppen för säsongen. Tack vare kylan i kombination med bevattning är isen tillräckligt tjock för gång- och cykeltrafik. 


Kvinna som ler mot kameran och håller i en stor tårta
Lycksele kommun nominerad till årets kompetensutvecklingsinsats

20 december 2021

Lycksele kommun har möjlighet att vinna årets kompetensutvecklingsinsats. Tillsammans med nio andra arbetsgivare är kommunen nominerad till utmärkelsen. 


Detaljplanförslag vågen 4

20 december 2021

Här kan du som medborgare ta del av de granskningshandlingar för detaljplanförslag för Vågen 4 inom Lycksele tätort.


Bild tagen från korpberget mot stan. Älven nedanför och man ser byggnader på andra sidan. Sol ute
Beslut från kommunfullmäktige

17 december 2021

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december. 


Lycksele kommun på tredje plats i Bästa Tillväxt 2021

15 december 2021

Vi säger stort grattis till våra företagare! Lycksele kommun placerar sig i år som trea när priset Bästa Tillväxt delas ut till de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.


Bild på vinnarna
Vinnare av Alf Nilssons miljöpris

14 december 2021

Alf Nilssons miljöpris vill uppmärksamma särskilt berömvärda insatser som förbättrar miljön i Lycksele. Priset delas ut av Lycksele kommun och vänder sig till personer, företag eller organisationer med anknytning till Lycksele kommun. Alf Nilssons miljöpris 2021 tilldelas Bränna Gård och Ekospa.


bild kulan torget
Kommunfullmäktige den 13 december

13 december 2021

Måndag den 13 december är det dags för kommunfullmäktige i Lycksele. Du är välkommen att närvara eller följa mötet via länk när kommunfullmäktige sammanträder på MB klockan 13.00.  


symbolisk bild coronavirus
Om familjemedlem är smittad med covid-19

10 december 2021

När någon i ditt hushåll har blivit bekräftad smittad med covid-19 ska alla i hushållet stanna hemma i minst 7 dagar. Är du äldre än förskoleklassålder ska du också testa dig.


Varnar för svaga isar

08 december 2021

Räddningstjänsten i Lycksele varnar för svaga isar och uppmanar alla att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag. Även om det varit kallt länge är isarna på sjöar och vattendrag fortfarande svaga och förrädiska att befinna sig på och risken för olyckor är stor.

 


Nya åtgärder för att begränsa smittspridning

08 december 2021

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.


Isvägen i Siksele är öppen för säsongen

07 december 2021

Isvägen i Siksele är öppen för 2 tons fordon. Isvägen är till för biltrafik där bärigheten kontrolleras regelbundet genom att provborrning i isen.


Ny avfallsplan med tillhörande lokala föreskrifter för avfall

02 december 2021

Kommunfullmäktige antog under december månad 2020 en ny avfallsplan med tillhörande lokala föreskrifter för avfall.


Symbolisk bild på coronavirus, rosafärgad virus
Ny rekommendation om testning

02 december 2021

Alla som har varit utanför Norden under de senaste sju dagarna bör PCR-testa sig för infektion av covid-19 så snart som möjligt efter hemkomst. Dessutom gäller särskilda rekommendationer för dig som har besökt vissa länder i södra Afrika. Anledningen är att omikron, den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, upptäcks i allt fler länder.


Bild över Lycksele
Översiktsplan 2040 - Lycksele kommun

01 december 2021

Kommunen har börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lycksele kommun. En plan som sträcker sig fram till år 2040. I förslaget föreslås områden för bebyggelseutveckling och riktning för användning av mark och vatten. Samrådet pågår till den 28 februari 2022.


Bild på Marika Ohls, lärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet som ler mot kameran
Gör eleverna redo för yrkeslivet

30 november 2021

Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett av alla program som erbjuds på vår gymnasieskola Tannbergsskolan. Programmet innehåller många praktiska moment och eleverna får grundläggande kunskaper inför arbetslivet.


Samiska flaggan närbild
Flaggdag i Sápmi

29 november 2021

Den 29 november är det officiell flaggdag i Sápmi. Detta för att uppmärksamma frihetskämpen och pionjären Elsa Laula Renbergs födelsedag och hennes betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi.


Bild på värmeljus
En vecka fri från våld

25 november 2021

Denna vecka uppmärksammar vi En vecka fri från våld. Det är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Våld är aldrig okej!


Bild från Tannbergsmässan med elever vid monter, ballonger i förgrunden.
En inspirerande dag på Tannbergsmässan

24 november 2021

I går var det äntligen dags för den årliga Tannbergsmässan på Tannbergsskolan där elever och lärare visade upp sina program. 


Framsidesbild på ishallen
Flera stora investeringar under 2022

23 november 2021

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november. Däribland ombyggnad av ”gamla restaurangen” i Kristineberg, investeringar på ishallen och färdigställande av en gång och cykelväg mot Hedlunda.


Elbuss till Tannbergsskolan

23 november 2021

Nu har den första eldrivna elbussen levererats till Lycksele kommun. Elbussen har nio sittplatser och ska användas av bygg- och anläggningsprogrammet på Tannbergsskolan.

 


Folkhälsomyndigheten föreslår vaccinationsbevis

18 november 2021

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att införa vaccinationsbevis vid evenemang för personer som är 18 år och äldre från och med den 1 december. Vaccinationsbeviset ska kunna användas vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.


Första konstsnöspåren för säsongen finns nu på Tannen skidstadion

16 november 2021

Nu är äntligen längdskidsäsongen i gång här i Lycksele. På Tannen skidstadion finns nu konstsnöspår, både klassiska spår samt även för skate.


Bild på Södermalmsskolan
Ombyggnation av Södermalmsskolan

15 november 2021

Nu är det åter aktuellt med ombyggnation av delar av Södermalmsskolan. Det handlar om de två klassrummen som ligger närmast Maskrosen, vilket i nuläget är klassrum för årskurs 3 och 4.


Bild på person som svetsar med mask
Temadagar på Tannbergsskolan

12 november 2021

Varmt välkomna till temadagar om industriprodukter på Tannbergsskolan den 16 och 17 november. 


Föreställer corona viruset
Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

05 november 2021

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten börjar gälla från och med första november.


Läslovsaktiviteter på biblioteket

29 oktober 2021

Lördag 30/10—fredag 5/11 erbjuds det olika Läslovsaktiviteter på biblioteket med onsdag som höjdpunkt, då vi bygger LEGO över hela biblioteket med Hans Brettschneider känd från Lego Masters. 

 


karta som visar var i Lycksele problem med internet finns
Viktig information strömavbrott Hedlunda

27 oktober 2021

Natten mot fredag 29 oktober kl 00:00-ca 01:00 kommer det att vara ett strömavbrott  i Hedlundaskolan.


Kundtjänst hälsar er välkommen på samiska under vecka 43

27 oktober 2021

Just nu firar vi samisk språkvecka. Det gör vi bland annat genom att kundtjänst hälsar välkommen på de samiska språken. 

Giällavahkko/Gielevåhkoe/Giellavahkko/Giellavahkko/Giellavahkku
Buerestbåhtieme Liksjuon kommuvdnije!
Buerie Båeteme Liksjoen Tjieltese!


Rent vatten avgörande för ett hälsosamt liv

25 oktober 2021

Det blir en nystart för demokratiprojektet mellan Lycksele kommun och Homa Bay County i Kenya. Tillsammans ska samarbetsparterna utarbeta en plan för integrerad avfalls- och vattenhantering i området Homa Bay vid Victoriasjön, i västra Afrika.


Information om snöröjning och halkbekämpning

21 oktober 2021

Vintern kom med snabba steg och nu är våra gator och GC-vägar täckta med snö. Under de senaste åren har vintrarna betett sig annorlunda jämfört med tidigare vintrar med isiga vägar och regnig nederbörd. Vi tänker med denna information berätta hur kommunen arbetar med halkbekämpning och snöhantering.


Bilden föreställer politiker som sammanträder
Beslut från kommunfullmäktige

20 oktober 2021

Här följer några ärenden från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober. Bland annat delårsrapport 2021, samt införandet om kommunal parkeringsövervakning.


Lycksele kommun fortsätter sitt krisarbete

19 oktober 2021

Lycksele kommun fortsätter sitt krisarbete under dagen med anledning av den tragiska händelsen där tre personer skadades allvarligt vid ett våldsdåd under måndagen. Kommunen har organiserat sin krisledningsgrupp som bland annat ska hjälpa personal och elever när de återvänder till skolan.


Posom-gruppen aktiverad

18 oktober 2021

Polisen utreder just nu ett grovt våldsbrott i Lycksele kommun. Tre personer är skadade. Lycksele kommun har aktiverat kommunens POSOM-grupp och kommer ikväll erbjuda stöd på S:t Mikaelsgården mellan klockan 18 och 21. 


Röjningsarbete på Furuvik och Forsdala

15 oktober 2021

Under hösten kommer ett röjningsarbete att pågå på Furuvik och Forsdalaområdet.


Bild tagen utomhus med traktorer som jobbar i skogen
Utegym på Tannen

13 oktober 2021

Nu har arbetet med uppförandet av utegymmet på Tannen påbörjats. Utegymmet kommer att placeras intill multifunktionsbanan bredvid elevhemmet i skogen.


Alf Nilssons miljöpris

13 oktober 2021

Alf Nilsson gav Lycksele kommun förtroendet att förvalta och administrera utdelandet av Alf Nilssons miljöpris under tio års tid. Prissumman per år är 50 000 kronor och fram till den 25 oktober kan du nominera personer, företag eller organisationer med anknytning till Lycksele som du tycker har gjort en bra insats för miljön.


Kommunfullmäktige i Lycksele

12 oktober 2021

Måndag den 18 oktober är det dags för kommunfullmäktige i Lycksele. Observera att sammanträdet sker fysiskt på plats på Medborgarhuset.


Bild med explosiv vara
Skärpt kontroll vid ansökan explosiva varor

11 oktober 2021

Skärpt kontroll över explosiva varor-nya regler från 1 augusti 2021: Anmälan av deltagare och föreståndare


Bild på ett flerbostadshus med flera våningar
Nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

08 oktober 2021

Från och med 1 oktober 2021 finns det möjlighet att söka stöd till energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. 


Bild på mobiltelefon
Störningar i mobilnätet

07 oktober 2021

Det är störningar på mobilnätet i Lyckseleområdet och det kan förekomma problem både när du ringer eller använder mobila tjänster i området. 


Bild på vedhyvel
Försäljning av objekt via auktion

05 oktober 2021

Det pågår just nu en försäljning av kommunens inventarier genom auktion. ​​​​De flesta objekten kommer från den nedlagda naturbrukslinjen på Tannbergsskolan. Sista anbudsdag 2021-10-07.


Bild på stadshuset framsida
Stadshuset öppnar entrédörrarna igen

04 oktober 2021

Från och med 4 oktober öppnas återigen entrédörrarna till stadshuset. Förbokade besök gäller även efter det att dörrarna låsts upp. Rutiner för detta finns.


Central park får nytt namn och ny grönstruktur

02 oktober 2021

Under hösten kommer parken mellan Järnvägsgatan/Finnbacksgatan att restaureras. Syftet är att tillgängliggöra och bevara grönstrukturen i centrum och lyfta fram områdets viktiga funktioner.


Skylt där det står simträning med person som simmar i bassäng
Beslut från kommunstyrelsen

30 september 2021

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 september togs bland annat beslut om att anta reviderad Hälso- och friskvårdpolicy, folkhälsoarbete i Lycksele kommun, samt förslag till namn på central park.


solnedgång där man suddigt ser folksamling
Avveckling av restriktioner

29 september 2021

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort i dag den 29 september.


Krisberedskapsveckan 2021

27 september 2021

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Krisberedskapsveckan 2021 fokuserar på att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. 


Björkar vid Johan Skyttes
Nya björkar planteras efter Storgatan

24 september 2021

Björkarna efter Storgatan mot Johan Skyttes skola kommer under hösten 2021 att tas bort i och med fasadrenovering och dränering. I och med renoveringen kommer träden att tas ner och ersättas med nya under 2022.


Bild på templet framifrån
Musikskolan firar 60 år

24 september 2021

Musikskolan firar 60 år! Jubileumsåret invigs på lördag den 25 september med dans, sång och gemenskap.  


Man med ryggen mot kameran sträcker upp armarna mot en blå himmel
Lycksele på plats 95 i företagsrankingen!

22 september 2021

Lyckseles kurva har de senaste åren stadigt pekat uppåt och nu ligger vi på topp 100. Svenskt Näringsliv utför årligen en mätning av företagsklimatet i landets kommuner. Rankingen mäter företagens upplevelse hur det i sin helhet är att driva företag i kommunen.


Hållbarhetsveckan hjärta bilfria dagen

21 september 2021

I morgon är det den bilfria dagen. Det firar vi med en hållbar tipsrunda. Hälsans stig i Lycksele kommer att prydas med tipsfrågor om hållbarhet.


Nu är hållbarhetsveckan i full gång

20 september 2021

I Lycksele kommun är hållbarhet alltid en viktig fråga. Den här veckan kan du vara med och bidra till den hållbara utvecklingen genom att delta i någon av de aktiviteter som anordnas i Lycksele och i Västerbotten. 


Vinnare i sommarens fototävling

18 september 2021

Under sommaren har hållbarhetsgruppen anordnat en fototävling där deltagarna fått skicka in foton under rubriken Här trivs jag, här mår jag bra. Två vinnare har nu korats. 


Ny gångväg vid älven på Furuvik

10 september 2021

Under vecka 37 påbörjas arbetet med att anlägga en gångväg längs älven nedanför Arkeologivägen.


Bild på publik på djurparken
Uppdatering om läget vecka 35

09 september 2021

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september. 


Flyghinderavhjälpande åtgärder vid Hedlundaavans badplats

07 september 2021

Under 2021/2022 kommer åtgärder vid Hedlundaavans badplats att utföras. Åtgärderna innebär trädnedtagning intill badplatsen för att verkställa flygsäkerheten kring Lycksele flygplats.


Telefon som visar nummer
Nummerpresentation kommunens växelnummer

06 september 2021

Vi har fått in rapporter om att kommunens nummer presenteras med felaktig information vid utgående samtal från växeln.

 

 


Ritad bild med familj som står framför ett rött hus
Familjehemsgruppen i Västerbottens inland söker familjehem

02 september 2021

Familjehemsgruppen i Västerbottens inland söker nu aktivt efter ett antal familjehem till barn i åldrarna ca 3 – 14 år, både pojkar och flickor.


Kronprinsessan besökte Lycksele

01 september 2021

Onsdagen den första september välkomnades kronprinsessan Victoria till Sametingets högtidliga öppnande av den åttonde mandatperioden som hölls i Lycksele. 


Bild på kvinna som ler in i kameran och tar på sig arbetshandskar.
Hela Sverige plockar skräp

30 augusti 2021

Nu närmar det sig Håll Sverige Rent-dagen 2021 som går av stapeln 18 september då hela Sverige plockar skräp under en dag.


Sametingets öppnande i Lycksele

27 augusti 2021

Onsdagen den 1 september äger Sametingets högtidliga öppnande av den åttonde mandatperioden rum i Lycksele - eller Lïkssjuo som det heter på umesamiska. En viktig demokratisk händelse. Kronprinsessparet inleder ett tvådagarsbesök i länet med att närvara vid Sametingets öppnande.


Symbolisk bild covid-19
Uppdatering om covid-19 vecka 33

26 augusti 2021

Lycksele kommun har under vecka 33 tre nya fall av covid-19 registrerade enligt den senaste statistiken från Region Västerbotten. Smittspridning sker huvudsakligen i sociala sammanhang, i familjen och vid utlandsresor och deltavarianten står för en större andel av de positiva fallen.
 


Bild på stadshuset sommarbild
Entrédörren till stadshuset är lagad

26 augusti 2021

Entrédörren till stadshuset ut mot Borgaregatan är nu lagad

 

 


Bild på stora bassängen i simhallen med en lekborg i vattnet.
Simhallen öppnar igen

25 augusti 2021

Sedan november 2020 har Lycksele simhall och bowlinghallen varit stängda för allmänheten. Nu öppnar verksamheterna upp igen. Vi återkommer med datum och tider för aktiviteter när det gäller vattenträning, simskola med mera.


Två barn ler in i kameran
Var med och tyck till om Lycksele kommun

24 augusti 2021

Lycksele kommun vill erbjuda sina invånare en så bra kommun som möjligt. För att kunna göra det är det viktigt att veta hur invånarna ser på sin kommun. I dagarna kommer en enkät att skickas ut till 1000 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen. I enkäten ställs frågor om hur man ser på Lycksele som en plats att bo och leva i. 


Uppdatering om covid-19 vecka 32

19 augusti 2021

Lycksele kommun hade fem nya fall av covid-19 under vecka 32 enligt den senast uppdaterade statistiken från Region Västerbotten. Smittspridningen sker huvudsakligen i sociala sammanhang, i familjen och vid utlandsresor. Deltavarianten står för en större andel av de positiva fallen. 


Tannbergsskolan

17 augusti 2021

Det planerade Öppet hus för elever och målsmän den 22 augusti ställs in men sker istället digitalt i september. Måndag den 23 augusti, klockan 8:30 är eleverna välkomna till upprop och introduktionsdag med sina respektive mentorer. 


Hand med handskar håller i en spruta
Vaccination för personer födda 2005 eller tidigare

11 augusti 2021

Nu kan du som bor i Västerbottens län och är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination. Det finns nu vaccin mot covid-19 som är godkända för unga och kunskapen om vilken nytta vaccinet ger har ökat.


Utomhusbio på torget

10 augusti 2021

Onsdag den 11 augusti arrangerar fritidsgårdarna i Lycksele tillsammans med Visitor center Lycksele och Mervärde Lycksele en utomhusbio på torget. 


Reparationsarbete på delar av gatubelysningen på Villaryd och Södermalm

09 augusti 2021

Gatubelysningen på delar av Villaryd och Södermalm är för tillfället nedsläckta på grund av reparationsarbete. 


Bild på två händer som håller i varandra
Kommunikationsvecka - God och nära vård i södra Lappland

09 augusti 2021

Under vecka 34 bjuder arbetsgruppen för God och nära vård i södra Lappland in till fyra frukostwebbinarium med olika teman och gäster. Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller omsorgen.


En kvinnlig sköterska i vita kläder tar en spruta på en yngre man men munskydd
Uppdatering om covid-19 vecka 30

05 augusti 2021

Under vecka 30 hade vi en person som konstaterades smittad med covid-19 i Lycksele. Vi har ännu inte den senaste statistiken för denna vecka. Men det man kan se är att smittspridningen av covid-19 nu ökar i stora delar av landet. 


På bilden syns delvis bron och lite vatten, samt byggnad Betseledammen
Vägavstängning över Betseledammen

03 augusti 2021

På grund av utbyte av bro kommer vägen över Betseledammen att vara avstängd för all trafik från måndag den 9 augusti till 15 november. 


Problem att ringa till Maskrosen

02 augusti 2021

Det är just nu tekniska problem med att ringa till de vanliga anknytningarna in till Maskrosen. Fram till att problemet är åtgärdat går det bra att ringa 0730 85 20 53.


skogsbrand
Stor brandrisk i Västerbotten

16 juli 2021

Det är mycket torrt i markerna efter senaste tidens sol och värme, det innebär att det är stor risk för eldspridning till gräs- eller skogsbrand. 
 


För andra veckan i rad - inga fall!

15 juli 2021

För andra veckan i rad fanns inga personer som testades positivt med covid-19 i Lycksele. Att vaccinera sig är en bra åtgärd för att minska risken med en ökad smittspridning under hösten. Nu är tidsbokningen öppen för alla som fyllt 18 år och vaccinationen är gratis.


Årets sommarblomsplanteringar

09 juli 2021

Sommarblommorna i Lycksele är utplanterade och pryder nu våra parker, gator och torg. Årets tema för sommarblommorna är ”ser solen sakta går upp över horisonten”.


Glad man sträcker upp armarna
En glädjande nyhet!

08 juli 2021

Inga nya registrerad covidfall. Vi är så glada att kunna berätta att det var noll rapporterade fall i Lycksele under vecka 26, enligt Region Västerbottens statistik. 


Bild på Christer Normark
Han blir kommundirektör i Lycksele

07 juli 2021

Christer Normark blir ny kommundirektör i Lycksele. För många är han redan ett bekant ansikte då han under många år var Lokalpolisområdeschef för Södra Lappland. Han kommer närmast från en tjänst som kommunchef i Sorsele.


Fototävling 2021

06 juli 2021

Bidra till bilden av det Hållbara Lycksele genom att delta i sommarens fototävling.


brand i skog
Avråder från att elda utomhus

05 juli 2021

Det varma och torra vädret medför en förhöjd risk för brand i skog och mark. Därför avråder räddningstjänsterna i region Räddningssamverkan R10, från all eldning. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. Beslutet fattades den 5 juli och gäller tills vidare.


Lila blommor
Flera restriktioner lättas första juli

01 juli 2021

Rådet att bara umgås i en mindre krets förändras. Istället blir rådet från och med första juli att umgås på ett smittsäkert sätt, till exempel genom att träffas utomhus. 


Bild på en lila blomma, närbild.
Sommaröppettider Lystkom kundtjänst

01 juli 2021

Kommunens kundtjänst har sommartider från och med vecka 27 till och med vecka 32. 


Bild på en hand med platshandske som ger en spruta i en arm
Nya regler för verksamheter som utför hygieniska behandlingar

30 juni 2021

I maj fattade riksdagen beslut om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det innebär bland annat att verksamheter som utför estetiska injektionsbehandlingar till exempel botox- fillersbehandlingar och som tidigare var anmälningspliktiga till kommunen ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som numera är ansvarig tillsynsmyndighet.


Bild på signerat dokument och penna.
Medborgarlöfte 2021-2022

28 juni 2021

Nytt medborgarlöfte har undertecknats som en del av samverkansöverenskommelsen mellan Lycksele kommun och Polisen.


Två personer ser på varandra och ler
Äldreomsorgslyftet i Lycksele

24 juni 2021

Lycksele kommun har under 2021 avsatt fem miljoner kronor till Äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem.


Snabbreferat från kommunfullmäktige

23 juni 2021

Här följer ett snabbreferat från kommunfullmäktige den 21 juni. Bland annat så beslutades det om policy och riktlinjer för markanvisningar, samt aktivitetsplan till avfallsplan.


Bild på kvinna med munskydd och visir
Ökad smittspridning bland unga

17 juni 2021

I dialog med smittskydd på Region Västerbotten så ser vi en ökad smittspridning av covid-19 bland unga människor i Lycksele under vecka 23 och vecka 24. Under förra veckan hade vi sex nya bekräftade fall, varav fem kan kopplas till samma tillfälle. Även denna vecka har vi fem nya bekräftade fall där det också handlar om yngre personer som har smittats.


Sommarlovsaktiviteter i Lycksele

14 juni 2021

Nu är det sommarlov för Lyckseles barn och ungdomar och vi hoppas att det blir fyllt med roligheter och upplevelser. På vår samlingssida kan du hitta lovaktiviteter listade och en del kräver föranmälan. 


Information om fortsatta flygsäkerhetsåtgärder

14 juni 2021

Under sommaren 2020 har nya hindermätningar genomförts av en oberoende aktör där man konstaterat att det fortfarande finns hinder som påverkar flygsäkerheten kring Lycksele flygplats. Merparten av dessa finns nordost om landningsbanan och måste avhjälpas så långt det är möjligt för att uppfylla gällande regelverk och säkra fortsatt verksamhet på flygplatsen.


Bild på kvinna som ler och har en liten pojke i knät, solig bild
Nu lanserar vi Leva i Lycksele

09 juni 2021

Det är ett bra val att leva och bo i Lycksele. Här finns livskvaliteten som många söker. Kanske handlar det om att barnen kan gå i en trygg och bra skola, att ha naturen runt knuten eller att ha en aktiv fritid i någon av de många föreningarna. Alla drömmar ser olika ut. 


Illustrerad bild av en nätverkskabel
Driftstörning i Lycksele stadsnät på grund av strömavbrott

09 juni 2021

Just nu är det driftsstörningar i internet på grund av ett strömavbrott. Det påverkar området Norräng och mot byarna Busjön, Husbonliden, Rusksele samt Vormsele.

Uppdaterat 2021-06-09 klockan 09.00: Problemet med internet är löst. 


Ritad bild på en maskerad person som ska göra inbrott
Skydda dig mot bostadsinbrott

07 juni 2021

Polisen gör under 7 och 9 juni en informationsinsats kring villainbrott. De kommer att genomföra dörrknackning i utvalda områden i Lycksele tätort. Kampanjen genomförs i förebyggande syfte för att informera er husägare om hur ni kan skydda er mot inbrott. 


Sommarbild från Djupskolavan
Uppdatering om läget vecka 21

03 juni 2021

Det är med glädje vi kan berätta att vi under vecka 21 endast hade en person  smittad med covid-19 i kommunen. 


Roland Sjögren som håller i demokratideklrationen. Står framför stadshuset.
Deklaration för en stark demokrati

03 juni 2021

Lycksele kommun har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Genom undertecknandet åtar sig Lycksele kommun att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.


Snabbreferat från kommunstyrelsen

02 juni 2021

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen togs bland annat beslut om ett riktat bidrag till ideella föreningar som vill genomföra aktiviteter som medverkar till att bryta ensamhet och isolering hos äldre.


En kvinna och barn cyklar efter en gångstig med ryggen mot kameran.
Kom och fira Världscykeldagen

28 maj 2021

Den 3:e juni bjuder vi in till en aktivitet under kvällen för att uppmuntra till cyklande. Mellan 17.30 och 19.30 kommer Hälsans stig i Lycksele prydas med tipsfrågor om cykling.


Skolavslutningen i Lycksele 2021

27 maj 2021

Skolavslutningen närmar sig och även i år kommer Lycksele kommun att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har i samråd med smittskydd, krisledning Lycksele kommun, samt övriga kommuner i Västerbotten beslutat att inga vårdnadshavare ges möjlighet att delta på grundskolans skolavslutning.


Bild på ungdomar som sitter i en skatepark
Lovaktiviteter för barn och unga

26 maj 2021

Regeringen har fattat beslut om ett riktat bidrag till Sveriges kommuner under 2021. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år.


Bild på Hedlundaskolan
Inbjudan till dialog om Hedlundabygden

26 maj 2021

Lycksele kommun, tillsammans med Hedlunda Bygdegårds- och Idrottsförening (HBIF), bjuder in intresserade och engagerade till dialog om aktuell och framtida utveckling av bygden. Dialogen äger rum den 2 juni klockan 18:30-20:00.


Väg öppen för trafik

26 maj 2021

Enskild väg AC 11110 Ponderosavägen vid bron över Lycksbäcken är åter öppen för trafik. 


Sök stipendium för ditt examensarbete!

21 maj 2021

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbete.

 


Bild på en lila blomma, närbild
Uppdatering om läget vecka 19

20 maj 2021

Glädjande nog så har vi en fortsatt låg smittspridning inom kommunen. Under vecka 19 var det sju fall med konstaterad smitta i Lycksele. 


Kartbild över området
Tar bort ansökan

20 maj 2021

Lycksele Retroevent väljer att dra tillbaka sin anmälan om en vattenskoterbana i Umeälven. Lycksele kommun efterlyste synpunkter från allmänheten och det har gett bra respons med både positiva och negativa reaktioner. 


Var med och skapa ett hållbarare Lycksele och vinn fina priser

19 maj 2021

Under våren uppmärksammar vi Agenda 2030 och vad vi i Lycksele kommun kan göra för att bidra till ett hållbarare Lycksele. Tävlingen går ut på att göra så många aktiviteter som möjligt kopplade till Agenda 2030-målen. 


Bild på en cykel med cykelkorg
Låna en elcykel en vecka

18 maj 2021

Är du en person som är intresserad av att testa en elcykel? Har du max fem kilometer till jobbet, affären och till fritidsaktiviteter? Lycksele kommun fortsätter även denna sommar med att låna ut en elcykel under en vecka. Den person som bäst uppfyller kriterierna kommer att få låna cykeln. 


bild på väg, vårbild,
Information kring pågående tunnelbygge

17 maj 2021

Information kring pågående tunnelbygge av väg E12 vid Furuvik. Idag måndag den 17 maj görs omledning av trafiken vid Takläggarvägen/Skolvägen för att gräva av väg E12 för byggande av gång och cykeltunnel.


Bild på personal som dansar med barn
Nya förskolan på Norräng

13 maj 2021

I slutet av april var det en liten invigning av Norrängs förskola tillsammans med barn och pedagoger. Det bjöds på sång, musik, rörelselekar, fika och traditionsenlig bandklippning.


Bild på Eva Lundström som ler och tittar i kameran
Klart med ny vd för Skogsmuseet

12 maj 2021

Eva Lundström blir ny vd för Skogsmuseet. Hon tillträder tjänsten i mitten av augusti och kommer närmast från en befattning som rektor på Tannbergsskolan.


Person i solnedgången hoppar upp i luften vid en sjö.
Uppdatering vecka 17

06 maj 2021

Bra jobbat Lycksele! Glädjande så ser vi ett fortsatt läge med minskad smittspridning inom kommunen. Under vecka 17 var det bara ett nytt fall med konstaterad smitta. Tillsammans har vi lyckats vända trenden. Nu fortsätter vi att hålla i och hålla ut ett tag till.


Rullskidor multifunktionsbanan
Tyck till om tätortsnära friluftsliv

05 maj 2021

Tillsammans med Gold of Lapland, besöksnäringen och Mervärdesföretagen arbetar Lycksele kommun med att främja det tätortsnära friluftslivet. En viktig del i det arbetet handlar om att bevara och stärka de värden som Tannberget bidrar med som rekreationsområde.


bild på eld närbild
Uppdatering vecka 16

29 april 2021

Smittspridningen i Lycksele fortsätter att gå ner. Det är enormt glädjande och visar att vi kan påverka en dålig trend genom att samarbeta och göra ansvarsfulla val.  Nu gäller det att vi inte slappnar av utan fortsätter att hålla i och hålla ut för att smittspridningen ska fortsätta att gå ner.


Tannbergsskolans UF-elever ställer ut

28 april 2021

Tannbergsskolans UF-elever ställer under onsdag och torsdag ut på torget. Eleverna visar upp och säljer sina produkter som de utvecklat under skolåret.


Upphandlingsskola

28 april 2021

Välkommen att anmäla dig till upphandlingsskolan. Under tre utbildningstillfällen får du kunskap om vad offentlig upphandling är,
vad som är viktigt att tänka på och hur du praktiskt gör för att lämna anbud.


Gång och cykeltunnel på Furuvik

27 april 2021

Nu påbörjas arbetet med en ny gång- och cykeltunnel under väg E12 från Furuvik strand till Furuvik. Under vecka 17 och 18 kommer arbetet att komma igång och entreprenören kommer att etablera sig på platsen. 


Tyck till om bron över Djupskolavan

26 april 2021

Lycksele kommun har sedan i somras enkelriktat fordonstrafiken längs Storgatan över Djupskolavans bro i riktning in mot centrum. Nu önskar vi dina synpunkter på dessa förändringar.


Uppdatering om läget vecka 15

22 april 2021

Vi ser en liten ökning av antalet smittade med 19 nya fall under vecka 15. Nu fortsätter vi att hålla i och hålla ut så att den positiva trenden vi haft den senaste tiden fortsätter.


Föräldramöte om samiskinspirerad förskoleavdelning

22 april 2021

Verksamhetsområde för- och grundskola planerar att starta en samiskinspirerad förskoleavdelning på Johan Skyttes förskola hösten 2021. Med anledning av detta bjuder verksamheten in till ett föräldramöte, onsdag den 28 april klockan 17.30. På grund av rådande situation kommer mötet att ske digitalt.


Bild på Elisabeth som tittar in i kameran och ler.
Ny ordförande i kommunfullmäktige

19 april 2021

Vid dagens kommunfullmäktige i Lycksele tog Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) över ordförandeklubban efter Christer Hedlund.


bild från kommunfullmäktige på MB
Kommunfullmäktige måndag 19 april

19 april 2021

Måndag den 19 april är det dags för kommunfullmäktige i Lycksele. Sammanträdet kommer att vara digitalt via videokonferens med start klockan 13.00.


Ansökan om modersmålsundervisning inför hösten 2021

16 april 2021

Det är nu dags att ansöka för modersmålsundervisning inför höstterminen 2021. Modersmålsundervisning erbjuds inom grundskolan till elever som har ett annat modersmål än svenska. 


Bild porträtt Stephan Stenmark
Smittskyddsläkaren i stormens öga

16 april 2021

Smittskyddsläkaren Stephan Stenmark, med rötterna från Lycksele, har varit en central person i regionens arbete under pandemin. Han har stått mitt i hetluften och fått uppleva en av yrkeslivets mest intensiva perioder.


Bild på en hand med plasthandske som håller i en spruta
Anpassade rekommendationer efter vaccination

16 april 2021

Alla vaccinerade får nu träffa fler människor inomhus och gemensamma aktiviteter kan återupptas inom äldrevård. Det beskedet gav socialminister Lena Hallengren (S) i dag. De nya riktlinjerna gäller för alla som har fått minst en dos vaccin och det har gått minst tre veckor efter första sprutan.


Uppdatering av läget vecka 14

15 april 2021

Vi ser återigen en ökning av smittade av covid-19 i Lycksele med 18 nya smittade under vecka 14. Nu fortsätter vi att hålla ut så att den positiva trenden vi har haft den senaste tiden håller i sig.


Matavfallspåse med apelsin.
Matavfallsinsamling i Lycksele

13 april 2021

Nu är det dags för Lycksele kommun att sortera ut matavfall från de vanliga soporna där obligatorisk utsortering av matavfall kommer att införas i hela kommunen. Insamling för detta kommer förberedas under barmarksperioden 2021.


Uppdatering om läget vecka 13

08 april 2021

Du och jag har makten över viruset - tillsammans har vi lyckats minska smittspridningen i Lycksele kommun!


Bild på två händer som håller i varandra
God man eller förvaltare

08 april 2021

Överförmyndarenheten i södra Lappland söker personer i Lycksele som vill bli god man eller förvaltare.


bild på Ruselegården, röd byggnad i trä med blommor framför
Referat från kommunstyrelsen

07 april 2021

Här hittar du några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars.


Bild på Ingela Gotthardsson
Kommunchefen går i pension

01 april 2021

Till hösten 2021 lämnar Ingela Gotthardsson sin tjänst som kommunchef i Lycksele för att gå i pension.


våris_krisina axelsson
Uppdatering om coronaläget

01 april 2021

Smittspridningen i Lycksele fortsätter att gå ner. Det är enormt glädjande och visar att vi kan påverka en dålig trend genom att samarbeta och göra ansvarsfulla val.  Nu gäller det att vi inte slappnar av utan fortsätter att hålla i och hålla ut för att smittspridningen ska fortsätta att gå ner i väntan på ökad möjlighet till vaccinering.


Blå himmel vid älven-Lycksele
Påsklov Lycksele kommun

01 april 2021

Årets påsklov blir lite annorlunda på grund av pandemin. Vi kan inte träffas som vanligt men att njuta av årstiden genom att cykla, promenera, åka skidor, grilla eller fika i skogsbacken kan vi trots allt göra om vi tänker på att hålla fysiskt avstånd till varandra.

Här hittar du lite samlade tips på saker som går att göra på hemmaplan.

 


Isvägen i Siksele är stängd

29 mars 2021

Isvägen i Siksele är nu stängd för denna säsong. Isvägen är till för biltrafik och kontrolleras under säsongen regelbundet genom provborrning i isen.


Feriepraktik i sommar

29 mars 2021

Skolungdomar som går i årskurs åtta eller upp under 2021 och är under 18 år kan nu lämna in en ansökan om feriepraktik i sommar. En möjlighet att både få en inblick i arbetslivet och att se och lära sig nya saker.


Bild på park med snöhögar och träd och ett hyreshus bakom.
Vad tycker du parken ska heta?

26 mars 2021

Under året kommer parken vid Järnvägsgatan/Finnbacksgatan få ett ansiktslyft i form av ny grönska med nya träd och planteringar. Nu vill vi ha hjälp av er medborgare att namnge denna park.


Uppdatering om läget vecka 12

25 mars 2021

Smittspridningen i Lycksele fortsätter att gå ner. Ett stort tack till alla er som gjort vad ni kunnat för att minska smittspridningen. Kom ihåg att dina val gör skillnad och att vi tillsammans har makten att hålla i den nedåtgående trenden som vi ser i Lycksele just nu.

 


Isvägen i Lycksele är stängd

24 mars 2021

Isvägen över älven i Lycksele är stängd för denna säsong. Var vänlig att respektera avstängningen.


Earth Hour 2021

24 mars 2021

Lycksele kommun är med i världen största klimatmanifestation Earth Hour 2021. Lördag den 27 mars klockan 20:30-21:30 släcker vi ljuset för vår planet. Kommunen kommer att släcka kommunhuset och gatubelysning i centrum. Var med du också!


Digitalt möte med Kronprinsessparet

22 mars 2021

Kronprinsessparet hade idag ett digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren (KD). Under mötet pratade de bland annat om kommunens hantering av pandemin men även om näringslivsfrågor. Kronprinsessparet var även intresserade av att höra mer om gruvetableringar och om effekter av Northvolts satsning i Skellefteå.


Beslut gällande fritidsanläggningar

19 mars 2021

Regeringen har rekommenderat att regional och kommunal verksamhet som inte är nödvändig, bör hållas stängda till och med 1 april.  Detta innefattar dock inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare, varken inomhus eller utomhus.


Uppdatering om läget vecka 11

18 mars 2021

Det är nu snart ett år sedan det första covid-19 fallet konstaterades i vår kommun. Ett år senare har totalt 1472 smittats, varav 46 under vecka 10. Det är utifrån Region Västerbottens samt Folkhälsomyndighetens antal redovisade fall per kommun fram till förra veckan.


Bild på en hand och datorplatta
Uppdatering om fjärrundervisning i Lycksele

17 mars 2021

Nya beslut har tagits kring fjärrundervisningen på högstadiet och gymnasiet och vad som gäller fram till påsklovet. Årskurs 9 på Finnbacksskolan återgår nästa vecka till platsförlagd undervisning. 


Konkurrensutsättning av verksamhet vid Gata/park

16 mars 2021

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om konkurrensutsättning av vissa delar av Gata/parkenhetens verksamheter pågår just nu upphandling av tjänster inom grönyteskötsel och tömning av hundlatriner. Här följer pågående och planerade upphandlingar.


Ny satsning på studieintresserade

14 mars 2021

Det började i liten skala. Men har nu växt till en av norra Sveriges största digitala utbildningsmässor. Bakom satsningen står bland andra kommunerna Lycksele, Umeå, Storuman, Åsele och Dorotea. 


Illusterad graf på smittade under perioden vecka 5-9
Uppdatering om läget vecka 10

11 mars 2021

Smittspridningen i Lycksele är fortsatt hög men antal rapporterade fall per vecka har minskat. Läget är allvarligt. Under vecka 9 har vi 49 personer konstaterat smittade inom kommunens verksamheter. 19 personal, 25 elever och fem brukare. Sedan 8 mars har vi sex personer smittade varav tre personal och tre elever.


Isvägen får belysning

11 mars 2021

Lyckseles populära isväg över älven får belysning från och med nästa vinter 2022. Isvägen betyder mycket för Lyckseleborna. Den fungerar både som genväg och som ett populärt strövområde. För att öka tryggheten och tillgängligheten har det länge funnits en önskan om att isvägen ska få belysning. Nu blir det verklighet. 


Bild på yngre man som hjälper äldre kvinna med rullator
Bemötande och tillgänglighet viktigt

10 mars 2021

En enkät som skickades ut av projektet God och nära vård i södra Lappland visar att en av de aspekter som invånare oroar sig mest för är tillgänglighet och avstånd till vård. Resultatet visar även att övervägande del är positiva till olika digitala lösningar, men långt ifrån alla.


Internetavbrott i Stadsnätet

08 mars 2021

Internetförbindelsen från Stadsnätets samtliga tjänsteleverantörer kommer att brytas och därmed blir alla abonnenter utan internet under natten den 12 mars under kortare eller längre tid. Detta på grund av byte av aktiv utrustning i huvudnoden.


Sportlov på hemmaplan

05 mars 2021

Årets sportlov blir lite annorlunda på grund av pandemin. Vi kan inte träffas som vanligt och måste fortsätta hålla fysiskt avstånd till varandra. Här har vi samlat lite tips på saker som går att göra på ett smittsäkert sätt.


Linjediagram med antal smittade vecka 4, 5, 6, 7 och 8
Uppdatering om läget vecka 9

04 mars 2021

Smittspridningen i Lycksele är fortsatt hög men antal rapporterade fall per vecka har minskat. Läget är allvarligt. Vi har under februari månad 433 personer konstaterat smittade inom kommunens verksamheter. 171 personal, 239 elever och 23 brukare. Sedan 1 mars har vi 10 personer varav 5 personal, 1 elev och 4 brukare.


Ansök om nya tider i Tannbergshallen

04 mars 2021

Nu är det dags att söka nya tider i Tannbergshallen för period 3, 16/3 -2021 - 30/6 – 2021. Vi tillämpar fördelningsprinciper som finns att läsa på kommunens hemsida under Kultur och fritid.


Furuviksskolans byggnad
Distansundervisning för årskurs 6 på Furuviksskolan

04 mars 2021

Under perioden 4-5 mars kommer årskurs 6 på Furuviksskolan att ha distansundervisning. Detta som ett led att minska smittspridningen då fall av smitta har rapporterats bland personal och elever inom årskurs 6. Skolan följer noga utvecklingen av smittläget och nya beslut kan komma snabbt.


Symbolisk bild på skylt som varnar för svag is
Varning för svaga isar

03 mars 2021

Det varma vädret gör att isarna på sjöar och vattendrag snabbt blir svaga och förrädiska att befinna sig på. Olycksrisken är stor. Räddningstjänsterna, Polisen, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten uppmanar allmänheten att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag.


Bild på kamin med eld
Ny entreprenör för sotningsverksamheten

03 mars 2021

Nu är det klart med ny entreprenör för sotningsverksamheten i Lycksele kommun. SN Sotning AB, Stellan och Jenny Näslund är välkomna som ny entreprenör i Lycksele kommun. 


Man som hjälper äldre kvinna
Utbildningsanställning till distriktssköterska

01 mars 2021

Lycksele kommun har tecknat ett avtal med Vårdförbundet om möjligheten att läsa distriktsköterskeutbildning och arbeta samtidigt. Anställningen kallas utbildningsanställning och är en tillsvidareanställning på heltid.


Foto över Lycksele ÅVC, 3D Foto
Lycksele ÅVC har blivit virtuell

01 mars 2021

Nu kan ni se återvinningscentralen i Lycksele från ovan och "promenera" i marknivå. Välkomna hälsar Lycksele Avfall och Vatten AB


Anbud på grönyteskötsel

26 februari 2021

Nu kan intresserade företag lämna anbud på grönyteskötsel i Lycksele.


Stadshuset Lycksele kommun
Lägesrapport Lycksele kommun

25 februari 2021

På kommunnivå är 1113 personer smittade av covid-19 i Lycksele sedan pandemins början, varav 310 är nya under vecka 7. Det är utifrån Folkhälsomyndighetens antal redovisade fall per kommun fram till och med 21 februari. Det innebär att Lycksele även vecka 7 har den största smittspridning i landet, med 253 smittade/10 000 innevånare. Sorsele, Åsele och Skellefteå är också kommuner med ett mycket högt antal sjukdomsfall förra veckan.


Fjärrundervisning i skolan

24 februari 2021

Uppdatering av läget i Lycksele.
Smittspridningen har skett snabbt och vi vet nu att den brittiska virusmutationen finns i Lycksele. Läget är allvarligt och det gäller att alla tar personligt ansvar genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regler som gäller för Västerbotten.


Visar alla dom globala målen
Lycksele kommuns medarbetare utbildas i Agenda 2030

24 februari 2021

Hållbar utveckling är möjligheten i all verksamhet och i kommunen finns en stark drivkraft att jobba framåt med hållbarhetsfrågorna. Som en del i kommunens hållbarhetsarbete kommer alla medarbetare under 2021 utbildas i hållbar utveckling och Agenda 2030.


Förlängning av rekommendationerna

23 februari 2021

Utifrån ett fortsatt allvarligt läge förlänger Region Västerbotten rekommendationerna till 21 mars. Nu ingår tillägg för användande av munskydd även utanför hälso- och sjukvården.


Bild på Christer Hedlund med en blombukett
Kommunfullmäktiges ordförande avsäger sig uppdraget

23 februari 2021

Christer Hedlund (M) avsäger sig uppdraget som ledamot och kommunfullmäktiges ordförande i Lycksele. Han avtackades under dagens kommunfullmäktige.


Rekommendationer på fler språk

22 februari 2021

Information about the coronavirus/covid-19 in other languages.
Det är viktigt att vi alla följer rekommendationerna för att skydda dig och andra från smitta. 


Feriepraktik 2021

22 februari 2021

Nu är det dags att se över om ni har möjlighet att ta emot ferieungdomar i sommar.


biblioteket
Fritidsanläggningar, bibliotek och musikskola

19 februari 2021

Vi har en period med hög smittspridning av covid-19 i Lycksele just nu. Därför förlängs stängningen av de kommunala anläggningarna.  


bild på vaccinspruta
Så skyddar du dig mot vaccinbedrägerier

19 februari 2021

I samband med vaccinationen mot covid-19 utnyttjar bedragare viljan hos många att vaccinera sig. Här hittar du tips om hur du skyddar dig.


tillsammans bromsar vi smittan
Smittspridningen påverkar många av kommunens verksamheter

18 februari 2021

Smittspridningen i Lycksele är för närvarande hög. Läget är allvarligt. Vi har sedan första februari 306 konstaterat smittade inom kommunens verksamheter. 126 personal, 162 elever och 18 brukare.


Lyckseles kommunchef informerar

18 februari 2021

Den stora smittspridningen i Lycksele är på en oroande nivå. Här informerar Lyckseles kommunchef Ingela Gotthardsson om läget i Lycksele.


En man serverar elever mat
Utlämning av matlådor

17 februari 2021

Från och med torsdag den 18 februari kan elever som har fjärrundervisning (gäller högstadie- och gymnasieelever) hämta ut beställda matlådor nära sitt hem. 


Äldre kvinna sitter ner och får en spruta av kvinna med visir och munskydd.
Vaccineringen i Lycksele

15 februari 2021

Vaccineringen på våra särskilda boenden för äldre är helt klar. Harriet Hedman på särskilda boendet Öregården i Örträsk var en av de första att bli vaccinerad mot covid-19 i vår kommun. Hon har även fått sin andra vaccinspruta, vilket innebär att hon nu är helt vaccinerad. 


symbolbild corona
Stor personalfrånvaro inom verksamheter

12 februari 2021

Sedan den första februari har vi hittills 81 personal och 125 elever smittade inom kommunens verksamheter. Läget är allvarligt och det gäller att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regler som gäller för Västerbotten.

 


Uppdatering om fjärr- och distansundervisning

11 februari 2021

Här följer en uppdaterad information från skolan om fjärr- och distansundervisning i Lycksele. I samråd med smittskydd på Region Västerbotten har Lycksele kommun tagit nya beslut kring fjärrundervisningen på Finnbacksskolan och Utbildningscentrum/Tannbergsskolan, samt distansundervisningen på Forsdalaskolan. 


bild på hand som håller i en spruta
Smittspridningen i Lycksele

10 februari 2021

Smittspridningen i Lycksele är för närvarande mycket hög och det påverkar många av kommunens verksamheter. Lycksele kommun följer noga utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Målet är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. 


symbolisk bild coronaviruset
Särskilda rekommendationer för Västerbotten

09 februari 2021

Trycket på vården och antalet smittade i länet ökar kraftigt. Med anledning av det så har Region Västerbotten tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Västerbotten fattat beslut om att införa särskilda regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna.


Vårdare som tröstar äldre kvinna i rullstol
Ansträngt läge för stöd, vård och omsorg

08 februari 2021

Hög personalfrånvaro både inom hemtjänsten och på särskilda boenden gör att läget för stöd, vård och omsorg (SVO) är mycket ansträngt just nu.


Bild på Forsdalaskolan framsida
Distansundervisning för årskurs 1 på Forsdalaskolan

07 februari 2021

Från och med i morgon den 8 februari införs distansundervisning för årskurs 1 på Forsdalaskolan och under hela nästa vecka. Det som ett led i att minska smittspridningen och för att klara personalförsörjningen. Skolan följer noga utvecklingen av smittläget och nya beslut kan komma snabbt.


Samiska papperflaggor som satts ner i snö
Samiska nationaldagen 6 februari

05 februari 2021

I morgon, lördag den 6 februari, firas den samiska nationaldagen men på grund av den rådande pandemin blir firandet i Lïkssjuo (Lycksele) i år lite annorlunda. 


Bild på kvinna med munskydd och visir
Information om covid-19 i Lycksele

05 februari 2021

Smittspridningen av covid-19 ökar i Lycksele och det påverkar kommunens verksamheter. Observera att smittläget kan förändras snabbt och nya beslut kan komma utifrån rådande läge.  


framsidesbild Tannen
Fjärrundervisning för Tannbergsskolan

04 februari 2021

Från och med i morgon fredag den 5 februari och under hela vecka 6 kommer Utbildningscentrum/Tannbergsskolan att gå över till fjärrundervisning.


Preliminärt bokslut 2020

04 februari 2021

Årets resultat visar ett överskott på 14,8 miljoner kronor, vilket är högre än det budgeterade resultatet på 13,1 miljoner kronor.


Bild från Bocksliden
Föreningar undantas från höjning av taxan

04 februari 2021

Föreningar undantas från höjning av taxan under hela 2021 beslutar kommunstyrelsen. Det på grund av den rådande pandemin. 


Föreslår att inte gå vidare med kommunalförbund

03 februari 2021

Utbildningsnämndens arbetsutskott har lämnat förslag till beslut att i dagsläget inte gå vidare med ett kommunalförbund inom gymnasieskolan.


Bild från ett klassrum
Fjärrundervisning för Finnbacksskolan

03 februari 2021

Från och med i morgon torsdag 4 februari och under hela vecka 6 kommer samtliga klasser på Finnbacksskolan att ha fjärrundervisning.


symbolbild corona
Uppdaterad information från Finnbacksskolan

01 februari 2021

Vi har i dag sex elever som den senaste veckan konstaterats smittade av covid-19 på Finnbacksskolan. Samtliga elever i årskurs 8 på Finnbacksskolan har fjärrundervisning under den här veckan. Skolan följer noga utvecklingen av smittläget och nya beslut kan komma snabbt.


Fjärrundervisning för alla elever i årskurs 8

31 januari 2021

Samtliga elever i årskurs 8 på Finnbacksskolan kommer att få fjärrundervisning under kommande skolvecka. Beslutet togs under söndagskvällen i samråd med smittskydd på Region Västerbotten.


Information till vårdnadshavare

29 januari 2021

Vi har under fredag eftermiddag fått information om att en person som testat positivt för covid-19 har befunnit sig på skolan under smittsam period.


Uppdatering om läget vecka 4

29 januari 2021

För tillfället har vi fem personer som är konstaterat smittade med covid-19 inom Lycksele kommuns verksamheter mellan perioden den 21 till 27 januari.


Framsida Lycksele bibliotek, vinterbild
Öppettider för våra verksamheter

26 januari 2021

Från och med onsdag den 27 januari öppnar bibliotekets lokaler igen. Det är snabba biblioteksbesök som gäller - låna, lämna, gå. Den 27 januari öppnar även fritidsanläggningar för träning och fritidsaktiviteter för personer födda 2005 och senare. 


Bild på skorsten och en hustak med snö
Brandskyddskontroll och sotning

25 januari 2021

Sedan den första januari 2021 saknas avtal med sotningsentreprenör i Lycksele vilket innebär att vi saknar sotare för tillfället. Kommunen jobbar för att hitta en snabb och bra lösning.


Vintercyklister på isväg
Vintercyklar för ett hållbart Västerbotten

25 januari 2021

Som en del av att öka möjligheterna till hållbara arbets- och tjänsteresor uppmuntrar Lycksele kommun sina anställda att testa vintercyklar med dubbdäck.


Bild på ishallen
Information om kommunens kultur- och fritidsanläggningar

22 januari 2021

Nya beslut har tagits gällande kommunens kultur- och fritidsanläggningar med anledning av regeringens besked under torsdagen.


Bild på en traktor som skottar
Varnar för besvärligt väder

21 januari 2021

SMHI har utfärdat en klass 1-varning i Västerbottens inland. Det innebär besvärligt väder och vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Det är just nu besvärligt på vägarna i Västerbotten och man bör inte ge sig ut på vägarna i onödan.


YH-utbildningsplatser till Lycksele

21 januari 2021

Tisdag 19 januari avslöjades vilka kommuner i Sverige som fått beviljat YH-utbildningar till hösten. I Västerbottens inland finns Lycksele, Dorotea, Sorsele, Vilhelmina, Norsjö, Storuman och Malå bland dessa.


Framsidesbild på Tannbergsskolan
Justerad rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan

21 januari 2021

Utifrån de nya rekommendationerna om gymnasieskolan som kom i dag så har nya beslut tagits kring undervisningen för eleverna på Tannbergsskolan. Från och med måndag 25 januari blir det delvis fjärr- och distansundervisning för eleverna.


Bild på äldre kvinna som går med rullator och en personal håller om henne när hon går
Heltidsresan i Lycksele

19 januari 2021

Heltidsarbete i välfärden är en viktig och aktuell fråga i Lycksele, precis som i övriga landet. Fler medarbetare behövs och att fler arbetar heltid är en viktig pusselbit för att kunna möta framtidens rekryteringsbehov men också viktigt för en mer jämställd arbetsmarknad.


Symbolbild corona
Lägesrapport vecka 2

15 januari 2021

För tillfället har vi sju konstaterat smittade inom Lycksele kommuns verksamheter räknat från den första januari. Tre personal och fyra brukare. I kommunen i stort är det 18 nya konstaterat smittade sedan förra veckan. 


Bild på personerna i samverkansgruppen tagen utomhus vid en bro i stadsparken.
Filmer ska stärka samverkan i Lycksele

15 januari 2021

Medarbetare och chefer behöver lära sig mer om hur de kan bidra till bättre arbetsmiljö och verksamhet. Det insåg centrala samverkansgruppen i Lycksele när de utvärderade samverkansavtalet. Nu har de gjort egna pedagogiska filmer om samverkan.


Samråd för de sju reviderade vattenskyddsområdena
Samråd för de sju reviderade vattenområdena

15 januari 2021

Myndighetsnämnden har beslutat inleda samråd för de sju reviderade vattenskyddsområdena Björksele, Vormsele, Ruskträsk och Rusksele längs Vindelälven, Knaften och Vänjaurbäck längs med väg 353 samt Bratten längs med väg 365. Samrådet genomförs digitalt.


Isvägen i Lycksele är öppen för säsongen

14 januari 2021

Nu är vintervägen över Umeälven i Lycksele öppen för gång- och cykeltrafik.


Bild på framsidan på Tannbergsskolan, vinterbild
Undervisning på Tannbergsskolan vecka 3

14 januari 2021

Fjärr- och distansundervisningen på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter under vecka 3 med vissa undantag. 


Bild på sjuksköterska och patient.
God och nära vård i Lycksele kommun

14 januari 2021

För att kunna möta framtidens utmaningar och forma den goda och nära vården behöver vi alla hjälpas åt. Ditt engagemang och dina åsikter är otroligt värdefulla för att vården verkligen ska bli den bästa möjliga. Därför vore vi tacksamma om du vill svara på några frågor här om vad god och nära vård innebär för dig. 


Lycksele kommun köper tillbaka Köpmannen

13 januari 2021

Lycksele kommun köper tillbaka kvarteret Köpmannen från Cityfastigheter för 500 000 kronor.


Arbetsintegrerad lärarutbildning

13 januari 2021

Nu finns möjlighet att studera till lärare och arbeta samtidigt. Utbildningen kallas arbetsintegrerad lärarutbildning och riktar sig mot grundskollärare årskurs 4-6. 


Bild på kvinna med visir
Ny tillfällig pandemilag från och med 10 januari

12 januari 2021

Från och med den 10 januari så gäller en ny pandemilag för covid-19 i Sverige. Syftet med den nya tillfälliga pandemilagen, som gäller till sista september 2021, är att regeringen ska kunna besluta om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.


SMHI varnar för besvärligt väder

12 januari 2021

SMHI har utfärdat en klass 1-varning i Västerbottens inland. Det innebär besvärligt väder och vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Det är just nu besvärligt på vägarna i Västerbotten och man bör inte ge sig ut på vägarna i onödan.
 


Två yngre kvinnor sitter tillsammans i en buss och skrattar mot kameran.
Förändringar i busstrafiken från nyår

11 januari 2021

Ny operatör, ny linje och nytt drivmedel är några förändringar i busstrafiken efter nyår.

 


Isvägen i Siksele är öppen för 4 ton

11 januari 2021

Isvägen i Siksele är till för biltrafik där bärigheten kontrolleras regelbundet genom att provborrning i isen. 


Skolstart vårterminen 2021

08 januari 2021

Efter ett långt jullov startar alla skolor upp igen för vårterminen måndag 11 januari. Här kan du läsa information om vad som gäller för de olika årskurserna. 


Äldre man får en spruta i armen av sköterska med skyddsutrustning.
Vaccineringen har startat i Lycksele

07 januari 2021

Under torsdagen påbörjades vaccineringen mot covid-19 på Lycksele kommuns särskilda boenden. En av de första att vaccineras var Svante Axelsson och Harriet Hedman boende på Öregården i Örträsk.


Säkra besök

07 januari 2021

Vi ber anhöriga att höra av sig till personalen för att koordinera eventuella besök på Skytten.


Lycksele bibliotek informerar

05 januari 2021

Med start måndag den 11 januari kan du ringa eller mejla biblioteket och berätta vad du vill låna så plockar personalen ihop en kasse till dig.


Bild på bilväg vinterbild
Munskydd i kollektivtrafiken

04 januari 2021

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.


symbolisk bild corona
Uppdatering om läget vecka 53

30 december 2020

Från förra veckan har vi inga nya bekräftat smittade av covid-19 inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Under nästa vecka inleds vaccineringen i Lycksele. 


Avveckling av kostnämnd

30 december 2020

Den 19 oktober beslutade kommunfullmäktige att avveckla den gemensamma kostnämnden mellan kommun och region. Det beslutades också att omfördela måltidsproduktionen, det vill säga att flytta över produktion av mat från lasarettsköket till Tannbergsskolans produktionskök från och med årsskiftet.


Lycksele Airport blir en beredskapsflygplats

29 december 2020

Regeringen utser 16 flygplatser till temporära beredskapsflygplatser för att säkra ambulanstransporter under pandemin. En av flygplatserna som berörs är Lycksele flygplats.


Bild från torget på julgran och tomte
God Jul och Gott Nytt År

24 december 2020

Vi vill önskar er alla en fantastisk jul och ett riktigt gott nytt år.


symbolisk bild corona
Uppdatering om läget vecka 52

23 december 2020

Glädjande så ser vi ett fortsatt läge med minskad smittspridning inom kommunen. Men det är fortfarande viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Situationen kan förändras snabbt.


Bild på Roland Sjögren och Lilly Bäcklund
En julhälsning från Roland och Lilly

22 december 2020

Kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren och oppositionsråd Lilly Bäcklund sänder en julhälsning till oss alla. Ha en underbar jul- och nyårshelg och njut på sätt som är säkert för dig själv och andra.


Tannbergsskolan tagen från framsidan på vintern
Fortsatt distansundervisning efter lovet

22 december 2020

Regeringen har beslutat att gymnasieskolorna ska fortsätta med fjärr- och distansundervisning fram till den 24 januari 2021. Det innebär att distans och fjärrundervisningen på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter efter jullovet. 


Får stöd för sitt arbete för utsatta

22 december 2020

Lycksele kvinnojour och tjejjouren i Lycksele får 6000 kronor var i bidrag från Folkhälsorådet. Det för sitt arbete med utsatta grupper under den pågående pandemin.


Idrottsanläggningar stängs i Lycksele

21 december 2020

Regeringen har meddelat nya hårdare corona-åtgärder som införs i hela landet. Det genom ytterligare nationella restriktioner för att stoppa smittspridningen. För Lycksele kommun innebär det att samtliga av kommunens idrottsanläggningar inomhus, däribland ishallen och sporthallar stängs från och med i dag.


Lycksele bibliotek stängt

21 december 2020

Regeringen har meddelat nya hårdare corona-åtgärder som införs i hela landet. Det genom ytterligare nationella restriktioner för att stoppa smittspridningen.


Bild på kommunlogga på stadshuset
Engångsbelopp Kommunals centrala löneavtal

21 december 2020

Hade du en anställning hos Lycksele kommun den första november 2020? Då kan du ha rätt till ett engångbelopp utifrån fackförbundet Kommunals centrala löneavtal.


symbolisk bild på coronavirus
Uppdatering om läget vecka 51

18 december 2020

Vi ser ett fortsatt läge med minskad smittspridning inom kommunen. Men det är fortfarande viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Situationen kan förändras snabbt. 

 


Utmärkelse för Bästa Tillväxt

16 december 2020

Lycksele kommuns företag har den näst bästa tillväxten i Västerbotten i 2020 års tillväxtindex. Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Lyckseles placering.


Vinnare på bild från Acon och Ankis miljöval framför en julgran.
Vinnare av Alf Nilssons miljöpris

16 december 2020

Under kommunfullmäktiges sammanträde delades Alf Nilssons miljöpris ut. I år delades priset ut till 2019 och 2020 års vinnare.


symbolbild corona
Information om läget inom omsorgsverksamheten

15 december 2020

Maskrosen har som tidigare meddelats haft fem boende med konstaterad covid-19. Vi måste tyvärr meddela att en av personerna har avlidit i sviterna i covid-19. Våra tankar går till de anhöriga.


Bild på en äldre och yngre hand.
Införande av LOV i daglig verksamhet

15 december 2020

Socialnämnden beslutar att inte införa LOV i daglig verksamhet den första januari 2021.


Information om systembyte

14 december 2020

Myndighetsenheten, bistånd/avgiftshandläggning kommer att byta till ett nytt verksamhetssystem. Planen var att detta skulle ske under december månad men på grund av tekniska problem så senareläggs systembytet till våren 2021.


Kommunala verksamheter fortsatt stängda

11 december 2020

Från och med måndag den 14 december ersätter de nationella råden och föreskrifterna de lokala råden för Västerbotten.

 

 


Information om parkeringsförbud

11 december 2020

I området kring ICA Supermarket, Hamngatan rör det sig många oskyddade trafikanter i backen nerför Grubbgatan och längs Hantverkaregatan. Vi vill uppmärksamma er fordonsförare på de trafikregler som gäller.


Vintrig bild på slalombacken uppifrån
Bocksliden smygöppnar i helgen

11 december 2020

Bocksliden kommer att smygöppna i morgon lördag den 12 december. Åtgärder är vidtagna för att hjälpa till att hålla avstånd.

 


Lycksele klättrar för andra året i rad

10 december 2020

Lycksele kommun stiger i rankingen bästa skolkommun för andra året i rad. De senaste två åren har Lycksele kommun klättrat hela 135 platser från plats 283 till plats 148.


Uppdatering om smittläget vecka 50

09 december 2020

Vi ser ett fortsatt läge med minskad smittspridningstakt inom kommunen. Men det är fortfarande väldigt viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Situationen kan förändras snabbt.


Dörr med skylt Lycksele lärcentrum
Sök stipendie för ditt examensarbete

09 december 2020

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av kommunen för ditt examensarbetet.

 


Coronavirus
Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun vecka 49

04 december 2020

Denna vecka ser vi ett fortsatt läge med minskad smittspridningstakt inom kommunen. Men det är fortfarande väldigt viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Läget kan förändras snabbt.


Tannbergsskolan med vinter utanför huset
Fjärrundervisning fram till och med 6 januari

04 december 2020

Tannbergsskolans distans- och fjärrundervisning fortsätter som planerat fram till jullovet. Kommunens tidigare beslut och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer som kom igår stämmer bra överens med varandra.


Ändrade öppettider på planeringsenheten

04 december 2020

Från den första december har planeringsenheten i Lycksele ändrade öppettider.


symbolbild corona
Uppdatering om smittläget

27 november 2020

Efter flera veckor med ökad smittspridning syns en något minskad ökningstakt inom kommunen. Men det är fortfarande väldigt viktigt att fortsäta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Läget kan förändras snabbt.


Bild på Tannbergsskolan
Digitalt föräldramöte på Tannbergsskolan

27 november 2020

Tannbergsskolan håller ett digitalt föräldramöte för årskurs 9, blivande gymnasieelever tisdag den första december. Mötet riktar sig både till elever och vårdnadshavare.


Kvinna vid dator
Information om bedrägeriförsök

26 november 2020

Konsumentvägledningen får just nu många frågor från konsumenter om krav från ett företag som kallas Billpay. I brevet hotas det med stämning i tingsrätten om inte en påstådd slutfaktura på 7500 kronor betalas.


Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun vecka 48

25 november 2020

Vi har i dag 90 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Av dessa är 45 personal, 37 elever och åtta brukare. Detta gäller perioden mellan den 4 och 25 november. Observera att siffrorna kan förändras snabbt. Bemanningsläget är ansträngt inom vissa verksamheter. 

 


bILD PÅ tANNBERGSSKOLAN FRAMIFRÅN
Information om fortsatt fjärrundervisning

25 november 2020

Utbildningscentrum/Tannbergsskolan har gjort en planering för fortsatt fjärrundervisning och vad som gäller för enskilda program fram till jullovet.


Akut behov av familjehem

24 november 2020

Familjehemsgruppen i Västerbottens inland söker nu akut familjehem åt två små barn under tre år. Har du tid och engagemang och möjlighet att ta emot dessa barn i er familj?


Livsmedelsföretagare i Lycksele kommun

24 november 2020

Fram tills nyligen har myndighetsnämnden kunnat genomföra livsmedelskontroller fysiskt och på plats. Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 kommer denna typ av kontroll tillfälligt att upphöra.


bild på stadshuset
Referat från kommunstyrelsen

24 november 2020

Här följer kortreferat från kommunstyrelsen den 24 november. Fem medborgarförslag om utegym och investeringsbudget var några av dagens ärenden.  


Bild på barnen Elsa och Elof
Svinnmätning i Lyckseles förskolor och skolor

24 november 2020

För att kunna följa upp och analysera orsakerna till matsvinn i de offentliga köken inom Lycksele kostenhet har tallrikssvinnet mätts under en skolvecka, med start hösten 2019 och uppföljning hösten 2020.


Uppdaterad information om Skogsgläntan

23 november 2020

Sedan vecka 46 har kommunen två brukare som konstaterats smittade med covid-19 på äldreboendet Skogsgläntan. Vi måste tyvärr meddela att en av personerna i helgen har avlidit i sviterna i covid-19. Våra tankar går till de anhöriga.


bild på skidspår
Lokala föreskrifter i Lycksele

20 november 2020

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Västerbottens län, Kalmar län och Norrbottens län fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.


bild Tannbergsskolan
Fortsatt fjärrundervisning med vissa undantag

19 november 2020

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter under vecka 48 med undantag för vissa program.


symbolisk bild corona
Uppdatering om smittläget vecka 47

18 november 2020

Vi har i dag 67 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns verksamheter. Detta gäller perioden mellan den 4 -18 november. Observera att siffrorna kan förändras snabbt. Bemanningsläget är ansträngt inom vissa verksamheter. 


kvinna som sitter vid dator
Information från Individ- och familjeomsorg

18 november 2020

Individ- och familjeomsorg, barn och unga håller på att byta till ett nytt verksamhetssystem som medför vissa störningar i verksamheten.


bild på Norrängsskolan
Information till vårdnadshavare

17 november 2020

Lycksele kommun får en del frågor om vad som gäller i fråga om rättigheter och skyldigheter för barn och unga i förskola och skola med anledning av covid-19. Frågor har även handlat om varför förskolor och skolor inte stängs med anledning av det ökade smittläget i Lycksele kommun.


Max åtta personer får samlas

17 november 2020

Regeringen föreslår att allmänna sammankomster begränsas ytterligare. Från och med 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtidigt tas det tidigare undantaget för tillställningar på serveringsställen bort.


symbolisk bild corona
Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun

13 november 2020

Vi har i dag 50 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns verksamheter. Av dessa är 27 personal, 21 elever och två är brukare på Skogsgläntan. Observera att siffrorna kan förändras snabbt. Bemanningsläget är ansträngt inom vissa verksamheter. 


Information angående provtagning

13 november 2020

För att kapaciteten ska räcka till är det viktigt att bara de med symtom tar ett prov.


Åtgärder på Finnbacksskolan

12 november 2020

Finnbacksskolan har gjort ett flertal åtgärder för att förhindra smittspridning. För att minska kontakten mellan elever på luncherna så äter en del klasser sin lunch på fritidsgården Midgård. Skolan försöker också glesa ut i klassrummen för att hålla avstånd mellan varandra.


Vinterbild Tannbergsskolans framsida
Fortsatt fjärrundervisning på Tannbergsskolan

12 november 2020

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter under vecka 47 för gymnasieskolan. Under vecka 47 kommer även grundvux att arbeta med fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan fortsätter med undervisning på plats.


Bild på Lycksele bibliotek framsida
Ändrad service på Lycksele bibliotek

11 november 2020

Ändrad service på Lycksele bibliotek på grund av rådande restriktioner inom Västerbotten. Gäller 2020-11-11 t.o.m. 2020-12-08 och kan komma att förlängas.


Fortsatt enkelriktning av Storgatan

11 november 2020

Det var i mitten av juli som trafiken på bron över Djupskolavan enkelriktades i riktning in mot centrum, samtidigt som cykelfält målades i båda riktningarna.Nu förlängs enkelriktningen av Storgatan över bron in mot centrum till våren 2021.


Smittad på äldreboende i Lycksele

10 november 2020

Spridningen av covid-19 ökar i Lycksele. Nu finns även ett konstaterat fall inom vårt äldreboende Skogsgläntan. Vi har en brukare i verksamheten som efter provtagning är konstaterad smittad.


Bild på bassäng i simhallen
Kommunen stänger verksamheter

10 november 2020

Stängningen av Lycksele simhall, bowlinghallen och fritidsgårdarna Midgård och Loftet förlängs en månad. Verksamheterna kommer att hålla stängt för allmänheten fyra veckor framåt.


Stricter guidelines Västerbotten county

10 november 2020

Information in english about new general advice in Västerbotten county.


Nya allmänna råd i Västerbotten

10 november 2020

Spridningen av covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Därför gäller från och med i dag nya, lokala allmänna råd i Västerbotten.


Närbild på Julia Johansson
Julia ser framemot sitt nya jobb i Lycksele

10 november 2020

Julia Johansson från ser framemot nytt jobb, nytt boende och en nystart i Lycksele. Den första februari påbörjar hon sitt jobb som biståndshandläggare på Lycksele kommun. Tack vare ett samarbete med Akademin Norr fick hon upp ögonen för Lycksele.


genrebild coronavirus
Smittspridningen i Lycksele kommun har ökat

09 november 2020

Vi har den 9 november 29 personer som är konstaterat smittade inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Detta berör både personal inom olika verksamheter och elever.


Foto av en telefon, text boka tid
Lavab stänger för spontanbesök

06 november 2020

Lavab stänger kontoret för kundbesök på grund av den ökade smittspridningen av covid-19.


bild på Tannbergsskolan vinterbild
Ökad smittspridning i kommunen

05 november 2020

Just nu ser vi en ökning av covid-19 i Lycksele kommun, bland annat inom flera av våra egna verksamheter. Exakt hur många nya fall vi har i Lycksele kommun vet vi ännu inte då statistiken som är nerbruten på kommunnivå släpar efter.


bild på coronavirus ritad
Tillsammans hjälps vi åt för att bromsa smittan

04 november 2020

Den största ökningen sedan pandemins början har nu skett i Västerbotten. Smittan ökar både i länet och landet och vi måste alla hjälpas åt för att bromsa utvecklingen. Nu är det extra viktigt att följa rekommendationerna, för din egen skull och för andras.


bild på Ellinor Häreskog
Hon blir ny skolchef i Lycksele

02 november 2020

Ellinor Häreskog blir ny verksamhetschef för Utbildningscentrum i Lycksele kommun. Hon har en lång bakgrund inom skolvärlden, bland annat som högstadielärare i Lycksele.
- Jag är glad och stolt över att ha fått detta förtroende, säger hon.


Kvinna som sitter vid dator.
Förlängd handläggningstid för ekonomiskt bistånd

30 oktober 2020

Lycksele kommun byter för närvarande verksamhetssystem inom socialtjänsten. Detta innebär att under november och december kommer handläggningstiderna för utredning av rätten till ekonomiskt bistånd bli längre än normalt.


Fyra personer sitter i grupp vid ett bord och skrattar
Tillsammans för ett välkomnande Lycksele

27 oktober 2020

I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. I december 2019 antog kommunfullmäktige Lycksele kommuns Värdegrund. Den talar om vad kommunen står för och hur vi förhåller oss till våra invånare, besökare och kommunens anställda.


Information från Myndighetsenheten

26 oktober 2020

Myndighetsenheten kommer i början av november att byta till ett nytt ärendesystem. I samband med bytet kommer vi inte ha tillgång till något system under perioden 29 oktober - 13 november.


Höstlovsaktiviteter 2020

26 oktober 2020

Höstlovet eller läslovet som det ibland även kallas är en välkommen paus och ett bra tillfälle att hitta på höstaktiviteter. Trots att det i år inte erbjuds lika många aktiviteter som tidigare år finns det ändå en del att göra.


Bild på två händer som håller i varandra.
Presentation från digitalt LOV-café

23 oktober 2020

Den 14 oktober hölls ett digitalt LOV-café för att informera om införandet av lagen om valfrihet (LOV) som började att gälla för hemtjänsten den första oktober.


Uniformerad polis samtalar med medborgare
Trygghetsenkät 2020

22 oktober 2020

Polisen och kommunen samarbetar för att öka tryggheten för kommunens medborgare.


Bild på ben och en fotboll
Sök nya tider i Tannbergshallen

21 oktober 2020

Nu är det dags att söka nya tider i Tannbergshallen för period 2. Första december 2020 till 15 mars 2021.


Nytt sätt att rapportera farligt avfall

21 oktober 2020

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.


Värmeljus
Våld i nära relationer

20 oktober 2020

Här följer viktiga telefonnummer för råd, stöd och hjälpVid akuta händelser ring 112. 


Bild på kommunfullmäktiges sammanträde med ledamöterna framför
Snabbreferat från kommunfullmäktige

19 oktober 2020

Under kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen togs beslut om konkurrensutsättning av gatu- och parkenheten och Bockslidens ägande.


Blomma i förgrunden och kommunfullmäktige i suddigt i bakgrunden.
Följ kommunfullmäktige via livesändning

19 oktober 2020

Du är varmt välkommen att närvara digitalt när kommunfullmäktige sammanträder i dag måndag den 19 oktober klockan 13.00.


bild på innergård Skyttens äldreboende med blomma i förgrund och suddade kvinnor i bakgrunden
Besök på våra särskilda boenden

16 oktober 2020

Den första oktober upphörde det nationella besöksförbudet på våra särskilda boenden. Något som var mycket efterlängtat för många. Lycksele kommun säkerställer nu att det finns förutsättningar för att besöken kan genomföras på ett säkert sätt.


Bild på kaffepanna över öppen eld.
Nybörjarkurs för föräldrar

13 oktober 2020

Nordsamiska, Lulesamiska eller Sydsamiska. Lär dig från början eller repetera det du redan kan.


Bild på Lycksele flygplats byggnad.
Högtflygande klimatmål för Lycksele flygplats

12 oktober 2020

Inom ramen för Grön Flygplats har 25 regionala flygplatser, däribland Lycksele flygplats, kartlagt sin klimatpåverkan och satt upp högt ställda mål för de kommande åren. Tillsammans siktar de på 50 procent minskade koldioxidutsläpp på tre år.


Två händer, yngre och äldre
Välkommen till digitalt LOV-café

08 oktober 2020

Den första oktober 2020 infördes Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom Hemtjänst i Lycksele kommun. För att ge information om nuläget och svara på frågor om vad LOV innebär, för dig som brukare eller anhörig, anordnas ett digitalt LOV-café.


Två yngre flickor sitter på golvet och målar på en målarduk.
Hedlundaskolan deltar i konstprojekt

07 oktober 2020

Hedlundaskolan deltar under hösten i ett konstprojekt. Tanken med projektet är att nå ut till barnen, som närmar sig åldern då många skaffar profiler på sociala medier och då selfies allt oftare blir den bild man identifierar sig med.

 

 


Äldre och yngre kvinna spelar sällskapsspel tillsammans, skrattar och ler.
Besöksförbudet på kommunens äldreboenden upphör

01 oktober 2020

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den första oktober. Om du vill besöka någon som bor på våra särskilda boenden i Lycksele kommun ber vi dig att först kontakta boendet för att få information om vilka rutiner som gäller inför besöket.


bild på händer
Lagen om valfrihetssystem (LOV)

30 september 2020

Kommunfullmäktige i Lycksele har beslutat om att införa valfrihet inom stöd, vård och omsorg enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) med start inom hemtjänsten från den första oktober.


Skidbacken Bocksliden, en vinterbild
Snabbreferat från kommunstyrelsen

29 september 2020

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen togs bland annat beslut om Bockslidens skidanläggning, samt klimatsatsningar till E12-utmaningen. Här följer ett snabbreferat.


Kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren tar emot blommor för Årets klättrare i företagsranking 2020
Lycksele är årets klättrare i Västerbotten

23 september 2020

Årets klättrare i Västerbotten är Lycksele kommun. I årets företagsranking har Lycksele klättrat 77 platser.
- Det är en positiv trend, där vårt gemensamma arbete gett resultat, säger Roland Sjögren, kommunstyrelsens ordförande.


Två cyklister på cykelväg
Hållbarhetsveckan i Lycksele

13 september 2020

Nu är det dags för hållbarhetsveckan i Västerbotten igen. Mellan den 14-20 september så arrangeras en rad initiativ och aktiviteter i Lycksele med hållbarhet i fokus.


Hantlar att ha till vattengympa i förgrunden och suddig bakgrund med kvinnor i poolen.
Hälsopeppen startar i Lycksele

11 september 2020

Är du senior och äldre än 65 år? Vill du förbättra din hälsa och livskvalitet som bidrar till ett hälsosamt åldrande? Då kanske du ska anmäla dig till Hälsopeppen som startar i Lycksele. 


Bild på en mobiltelefon
Ändrade telefontider för biståndshandläggarna

11 september 2020

Under perioden veckorna 38 till 52 kommer det att vara förändrade telefontider för biståndshandläggarna. 


Bild på Sandra Mårtensson utanför Södermalmsskolan
Sandras examensarbete prisas i Sverige

10 september 2020

I våras skrev den nyexaminerade läraren Sandra Mårtensson ett examensarbete. Nu har det valts ut som ett av två vinnande bidrag i Sverige av examensarbeten inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik.


Lyckselebo uttagen till Handelns Yrkestävlingar 2020

09 september 2020

Agnes Sjöberg, tidigare elev på Handelsprogrammet vid Tannbergsskolan är en av de uttagna till Handelns Yrkestävlingar den 16 och 17 september i Stockholm. Det är i yrket Visual Merchandiser hon kommer att tävla och priset är ett stipendium. 


Navet - ett stöd för familjer

09 september 2020

Visste du att Lycksele kommun har en verksamhet som heter Navet? Här kan du som vårdnadshavare få stöd när behovet finns.


Utbildning för vuxna vid Lycksele lärcentrum

03 september 2020

Vid Lycksele lärcentrum på Tannbergsskolan finns kommunens vuxenutbildningar. Här finns många olika former av studiemöjligheter. 


bilder på två kvinnor inom räddningstjänsten vid en brandbil
Brandman på jobbet-dagen

01 september 2020

I dag vill Lycksele kommun uppmärksamma våra deltidsbrandmän- och kvinnor som är anställda både i och utanför vår organisation. Ni är Sveriges och inte minst Lyckseles hjältar!


Bild på personalen på musikskolan utanför musikskolan.
Välkommen till Lycksele musikskola

28 augusti 2020

Snart startar Lycksele musikskola upp sin verksamhet för hösten. Denna höst med delvis ny personal och nya förutsättningar.


Karta där vägarna stängs av.
Vägavstängning Alfavägen och Asptjärnsvägen

28 augusti 2020

Underhållsarbete på Trafikverkets järnvägsövergångar vid Alfavägen och Asptjärnsvägen innebär vägavstängning och omledning av trafiken.


Allmänhetens åkning

27 augusti 2020

På grund av covid-19 utgår allmänhetens åkning i ishallen 2020 tillsvidare.


Utställning av avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter

26 augusti 2020

Kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter är viktiga verktyg för att långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen för att bli en del av och bidra till det hållbara samhället. Vi vill ha dina åsikter om planen och föreskrifterna innan de tas upp för beslut om antagande i fullmäktige.


Tyck till om bron över Djupskolavan

25 augusti 2020

Lycksele kommun har sedan mitten av juli enkelriktat fordonstrafiken längs Storgatan över Djupskolavans bro i riktning in mot centrum. Nu önskar vi dina synpunkter på dessa förändringar.


Besöksförbud till sista september

20 augusti 2020

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september.


Bild från gågatan Lycksele
Nu startar medborgarundersökningen 2020

20 augusti 2020

Nu är det dags för höstens omgång av SCB:s medborgarundersökning. Under vecka 35 kommer slumpmässigt utvalda privatpersoner att få ett informationsbrev skickat till sig för att tycka till om sin kommun. 


Bild på corona virus
Extra stöd till föreningar med egna lokaler och anläggningar

17 augusti 2020

Förlängd ansökningstid till den sista september för tillfälligt extra stöd till föreningar.


Bild på Tannbergsskolans framsida
Inför skolstarten på Tannbergsskolan

14 augusti 2020

På måndag återvänder eleverna till Tannbergsskolan för första gången sedan i mars. Inför skolstarten har skolan anpassat för att förhindra smittspridning.


Nu startar bygget av ny förskola

13 augusti 2020

Bygget av den nya förskolan på Norräng planeras nu att starta igång och vara klart i mitten av januari. Under den tiden kommer byggtrafik att förekomma längs Länsmansvägen och gång- och cykelvägen intill bygget.


Karta över berört område
Internetavbrott i stadsnätet

10 augusti 2020

Internetavbrott i stadsnätet kommer att ske mellan den 12-14 augusti. Berörda är stadsnätets abonnenter i Umgransele, Kattisavan, Hedvik, Medelås, Blåviksjön och Rusele samt för berörda av förbindelse mellan Lycksele och Storuman.


En yngre man och äldre kvinna ler mot varandra.
Medkänsla, tillsammans och drivkraft

05 augusti 2020

I Lycksele kommun är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Inom ramen för arbetet har även en värdskapskod för Lycksele kommun tagits fram som bygger på tre övergripande värdeord, medkänsla, tillsammans och drivkraft.


Bild på utomhuslampa
Gatubelysningen tänds i Lycksele

29 juli 2020

Från och med den 31 juli tänds gatubelysningen i Lycksele. Som fastighetsägare kan du hjälpa till att säkra trafikmiljön ytterligare genom att klippa eller avverka träd eller stora buskar på din tomt som hindrar ljuset från gatubelysningen.

 

 


Bild på kvinna som håller i ett barn i solnedgång
Naturligt från grunden

28 juli 2020

Lycksele kommun har varit en drivande kraft i arbetet med att ta fram ett nytt platsvarumärke som lanserades i maj i år. ”Naturligt från grunden” är det kärnfulla budskap som alla kan förenas kring, oavsett vilket perspektiv eller förhållande man har till Lycksele.


Bild på skylt för gång- och cykelväg
Cykla enkelt runt i Lycksele

23 juli 2020

I Lycksele tar du dig fram enklast med hjälp av cykel, det är nära till det mesta samt ett miljövänligt alternativ. Gång- och cykelvägarna utgår från Lycksele centrum vidare till de olika stadsdelarna.


Bild från kolonilott med växter.
Miljövård vid kolonilotterna

13 juli 2020

Under 2020 fram tills april 2021 kommer en miljövårdande skötselåtgärd att utföras på fastigheten Nydala 1:1 för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.


Undvik trängsel i sommar

08 juli 2020

Vi måste alla hjälpas åt för att bromsa smittspridningen av coronaviruset i samhället. Tänk på att iaktta försiktighet och undvik onödig kontakt med andra människor och framförallt lyssna på de råd som finns från ansvariga myndigheter. 
Myndighetsnämnden i Lycksele kommer att bidra till detta arbete genom att utföra så kallade trängselkontroller på utvalda serveringsställen i sommar enligt den nya lagstiftningen.


Bild Roland Sjögren
Sommarhälsning från kommunstyrelsens ordförande

06 juli 2020

Kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren vill rikta ett stort tack till alla i Lycksele kommun som gjort uppoffringar och tagit ansvar under pandemin och samtidigt önska alla en fin sommar.


Bild på kvinna som mäter
Inmätning av byggnader

04 juli 2020

Under sommaren så kommer Lycksele kommun vara ute och mäta byggnader för uppdatering av primärkartan.


Upphävt eldningsförbud i Lycksele kommun

03 juli 2020

Till följd av den sänkta brandrisken i skog och mark har räddningstjänsten i Lycksele kommun beslutat att upphäva eldningsförbudet från klockan 14.00 i dag den 3 juli. 


Vattnar grönska
Bevattningsförbud i Lycksele kommun upphävt

03 juli 2020

Från och med 3 juli råder det inte längre bevattningsförbud i Lycksele kommun.


Bild värmeljus
Våld i nära relationer

01 juli 2020

Är du rädd för någon närstående? Har du sett eller upplevt hot eller våld hemma? Är du orolig för någon annan som är utsatt för våld? Har du utsatt/är du orolig för att du ska utsätta någon för våld? Det finns hjälp att få!


Bild på byggnad, tidigare kiosk
Byggnad till salu för avflyttning

30 juni 2020

Lycksele kommuns fastighetsavdelning har beslutat att byggnad belägen på Norrmalm 1:1 ska avyttras då dess placering påverkar framtida underhåll på vatten och avloppsledning som finns belägen i anslutning till byggnaden.


Bild Djupskolavan
Djupskolavan mer gång- och cykelvänlig

29 juni 2020

Bron över Djupskolavan kommer i början av juli att enkelriktas för fordonstrafik. Samtidigt målar vi cykelfält för att göra mer plats för dig som cyklist.


Bild på kvinna som kramar en häst.
Hästveckan och Lapplandsveckan

25 juni 2020

I morgon startar årets Hästvecka i Lycksele. På söndag är det även dags för Lapplandsveckan. Båda arrangemangen sker detta år på ett annorlunda sätt med digitala och publikfria arrangemang. 


Skärpt eldningsförbud i Lycksele

25 juni 2020

För närvarande råder skärpt eldningsförbud i Lycksele. Beslut om eldningsförbud har fattats på grund av den stora brandrisk som råder för närvarande.


Bild stadshuset
Växelns öppettider i sommar

25 juni 2020

Under sommaren är det ändrade öppettider i kommunens kundtjänst, ekonomienheten har telefontid och inom vissa områden är det begränsad  


Information till närstående

24 juni 2020

Information till närstående som har anhöriga på ett av Lycksele kommuns vård- och omsorgsboenden.


bild på vattnar med slang
Bevattningsförbud i Lycksele kommun

23 juni 2020

Från och med idag tisdag 23 juni råder bevattningsförbud i Lycksele kommun. Detta på grund av den senaste månadens torra väder och höga vattenförbrukning.


Multifunktionsbanan är nu målad

22 juni 2020

Brukar du träna på Tannens IP? Nu är åkriktningarna på multifuktionsbanan målad. För din och andras säkerhet följ pilarnas hänvisningar.


Kommunfullmäktige är inställt

22 juni 2020

Kommunfullmäktiges sammanträde idag den 22 juni är inställt med anledning av att beslutsförheten inte kan uppnås på grund av sjukdom. Nytt datum för kommunfullmäktige blir den 31 augusti.


Hur ska vi minska fallolyckorna?

21 juni 2020

Är du påhittig med många ideér? Nu anordnas en tävling där du kan delta med idéer som kan minska fallolyckor. 

 

 


Glad midsommar önskas alla

18 juni 2020

På grund av situationen med coronaviruset kommer årets midsommar att se annorlunda ut. Umgås på avstånd, ät något gott och ta dig ut i vår fina natur. Ställ inte in men ställ om!


Inlandskommuner kräver mer av universiteten

18 juni 2020

Sjukvården, skolan och industrin – det är bara några av de branscher som skriker efter personal i Västerbottens inland. Nu har hela 17 inlandskommuner beslutat sig för att sätta hårdare tryck på universiteten och departementet för att tillgodose de mest efterfrågade utbildningarna


Bild på eld
Stor risk för skogs- och gräsbrand i länet

17 juni 2020

Risken för skogs- och gräsbränder är stor i hela Västerbotten. Räddnings­tjänsterna i länet uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark.


Bild på mark nära vatten
Enkät om boendemiljöer

17 juni 2020

Lycksele kommun vill skapa bättre förutsättningar för en mer hållbar och attraktiv kommun. En viktig del i det arbetet är hur vi planerar och utvecklar våra boendemiljöer.


Samhällsviktigt flyg ska säkras

17 juni 2020

Trafikverket föreslår till regeringen att Lycksele flygplats blir en av 19 beredskapsflygplatser i landet. Det är ett steg i att samhällsviktigt flyg ska säkras i landet.


Bild på Elin Anna Labba
Bjuder in till digitalt författarbesök

17 juni 2020

Välkommen att delta i ett digitalt författarbesök den 25 juni där författaren Elin Anna Labba berättar om boken "Herrarna satte oss hit".


Maskrosen först i länet att bli Stjärnmärkta

12 juni 2020

I dag var det tårtkalas på Maskrosens gruppboende. Det för att fira att Maskrosen blivit Västerbottens första Stjärnmärkta boende. 


Bild från Kristinebergs vävstugeförening
Stöd till föreningslivet med anledning av coronaviruset

11 juni 2020

Lycksele kommun har beslutat att införa särskilda insatser för att underlätta för föreningar i dessa coronatider.


Bild på en persons ben som spelar fotboll
Sök tider i kommunens lokaler

11 juni 2020

Dags att söka nya tider i kommunens lokaler och anläggningar för säsongen 2020-2021, fram till och med 30 november. Detta gäller inte Tannbergshallen.


Stipendier delades ut vid årets studentavslutning

10 juni 2020

Under onsdagens skolavslutning delades flera stipendier ut på Tannbergsskolan. Wilma Hammar och Noela Sebula tilldelades Region Västerbotten och Lycksele kommuns stipedium. Här följer fler stipendiater.


bild från badparken ovanifrån
Aktivitetskalender för ungdomar

09 juni 2020

Under några sommarveckor kommer fritidsgården Midgård tillsammans med Skolkyrkan att anordna olika aktiviteter för högstadiets och gymnasiets elever i Lycksele.


bild där det står vart man skriver i sökfunktionen
Uppdaterad sökfunktion på hemsidan

09 juni 2020

Söksidan för handlingar och protokoll har nu uppdaterats på hemsidan och har ett nytt utseende med förenklad sökfunktion.


Resor inom Sverige i sommar

08 juni 2020

Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum. Det innebär att rekommendationer som att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd till andra blir allt viktigare, och att andra insatser också krävs för att hålla smittspridning nere.


Bild Christer Hedlund
Hälsar nya medborgare välkomna

05 juni 2020

Varje år brukar kommunfullmäktiges ordförande dela ut ett diplom till personer i kommunen som fått svenskt medborgarskap.
- Det är väldigt roligt att vi får nya medborgare till Lycksele och jag hoppas att alla ska känna sig riktigt välkomna till oss, säger kommunfullmäktiges ordförande Christer Hedlund. De nya medborgarna kommer i år att få diplomet hemskickat till sig eftersom nationaldagsfirandet är inställt på grund av coronapandemin. 


Ny vd på Lycksele flygplats

04 juni 2020

Lycksele flygplats har rekryterat en ny vd och verksamhetsansvarig. Det blir den tidigare flygkaptenen Josef Khan med en gedigen bakgrund inom flygbranschen.


Lekplatser rustas upp i Lycksele

03 juni 2020

Gatu- och parkenheten arbetar med att utveckla och underhålla Lycksele kommuns allmänna lekparker. Det innebär att lekutrustningar kommer att lagas och bytas ut för att uppfylla säkerhetskraven och förbättra lekplatsområdena.


Bild på ljung
Handla miljömärkta varor

02 juni 2020

När du handlar är det bra att handla varor som är miljömärkta. En vara som är miljömärkt innebär att den är fri från rester av vissa kemikalier. Här kommer tips från din kommunala energi-och klimatrådgivare Jamal Moneime och konsumentrådgivare Ingrid Elbrink.

 


Undervisning på Tannbergsskolan

02 juni 2020

Folkhälsomyndigheten lyfter sin rekommendation om distansundervisning. Det innebär att eleverna på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan kan återvända till undervisning på plats från och med i höst.


Bild Norrängsskolan
Sommarförskola och sommarfritids

02 juni 2020

Med anledning av coronaviruset och den situation vi står inför vill kommunen göra ett förtydligande gällande sommarens förskole- och fritidsverksamhet. I nuläget planeras det för att sommarförskola och sommarfritids ska kunna bedrivas som vanligt. Samtidigt har det sedan i mars planerats och förberetts för att situationen kan komma att förändras.


Två glada studenter
Studentfirandet i Lycksele

28 maj 2020

Den 10 juni är det studentdag för Tannbergsskolans elever i årskurs 3. På grund av coronapandemin genomförs studenten i år på ett annorlunda sätt.


Lyckseles företagsklimat

28 maj 2020

Lycksele klättrar i företagsranking för tredje året i rad!

• Lycksele ligger över rikssnittet.
• Lycksele ligger över snittet i Västerbotten.


Musikskolan
Musikskolans lärare underhåller

28 maj 2020

Under några dagar med start den 2 juni kommer Musikskolans lärare att åka runt i Lycksele och underhålla för äldre. De kommer att uppträda utomhus, utanför boenden där många 70-plussare bor som är hemma på dagarna. 


Myskoxe, liten och stor
Djurparken öppnar i helgen

26 maj 2020

På lördag öppnar Lycksele djurpark för säsongen. Djurparken kommer att ha öppet i sommar men med begränsade aktiviteter.


Bron över Lycksbäcken är öppen igen

26 maj 2020

På grund av höga vattenflöden har enskild väg AC 11110 Ponderosavägen tillfälligt varit avstängd. Nu är den åter öppen för biltrafik.


Ny logga Lycksele
Nu lanseras Lyckseles nya platsvarumärke

25 maj 2020

I dag lanseras Lyckseles nya platsvarumärke. Det nya platsvarumärket ska omfatta hela den geografiska kommunen och är ett nytt sätt för föreningar, företagare, kommunen och även privatpersoner att kunna berätta om sin plats för varandra och omvärlden.


Bild på tjej som står i kassan på Badparken
Snart dags för sommarens ferieverksamhet

22 maj 2020

I juni är det dags för den första gruppen av våra drygt 110 feriearbetare att komma ut på olika arbeten inom Lycksele kommun. Platserna är fördelade inom kommunens verksamheter och olika föreningar ute i byarna och centrala Lycksele.


Illustration av pratbubbla med texten Dialogmöte för föreningar i
Digitalt dialogmöte för föreningar

14 maj 2020

Under rådande omständigheter med Covid-19 så bjuder vi in föreningar till ett dialogmöte via webben den 19 maj.


barn som cyklar
Trafiksäkerhet i bostadsområden

12 maj 2020

Kommunen får in många önskemål om farthinder på våra villagator från oroliga vårdnadshavare.


Bild på händer
LOV inom hemtjänst i Lycksele

12 maj 2020

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2018 att förbereda införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom delar av området Stöd vård och omsorg - hemtjänst. LOV inom hemtjänst planeras att införas från och med den första oktober i år.


Bild på Vindelälven Mårdseleforsen
Inventering av vattenskyddsområden

12 maj 2020

Kommunen kommer under våren att inleda inventering och revidering av vattenskyddsområdena kring grundvattentäkterna i Björksele, Vormsele, Ruskträsk och Rusksele. 


Bild på elcykel
Vill du testa en elcykel?

11 maj 2020

Är du en person som ofta använder bilen och har max fem till sex kilometer till jobbet, affären och till fritidsaktiviteter? Lycksele kommun erbjuder nu en möjlighet att testa en elcykel under två veckor under perioden 1 juni till 15 augusti. Den person som bäst uppfyller kriterierna kommer att få låna cykeln.


Bild på många människor som firar just utspringna studenter
Information kring studentexamen

07 maj 2020

På grund av rådande situation runt coronavirus, covid-19 så kommer det att ske förändringar kring Tannbergsskolans examensdag.


Bild på Tannbergsskolans huvudentré
Fjärr- och distansundervisning fortsätter resten av vårterminen

05 maj 2020

Fjärr- och distansundervisning på Utbildningscentrum och Tannbergsskolan fortsätter resten av vårterminen.


Bild på älven nere vid bron från flottarminnet.
Enkät om återvinning och återbruk

05 maj 2020

Lycksele kommun arbetar med en ny avfallsplan 2021-2028 där en väsentlig del handlar om återvinning samt minskat avfall genom bland annat återbruk. Som medborgare i kommunen vill vi gärna höra dina åsikter och tankar kring detta.


Klimatsmart att cykla istället för att ta bilen

04 maj 2020

Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och därför möjliga att ersätta med cykel. Här kommer ett klimatsmart tips om att cykla istället för att ta bilen korta bilresor.


Bild på kommunalrådet Roland Sjögren med Gammplatsen i bakgrunden
Digitalt vårtal av Roland Sjögren

30 april 2020

Det blir inte något traditionellt valborgsmässofirande i år. Däremot följer här ett digitalt vårtal av kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren.


Furuvik skola
Förändringar kring skolavslutningen

29 april 2020

På grund av rådande situation runt coronavirus, covid-19 så kommer det att ske förändringar kring grundskolans skolavslutning. Ordinarie skolavslutning är inställd.


Illustration Coronavirus
Tillsammans kan vi bromsa smittan

27 april 2020

Coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Lycksele kommun håller sig uppdaterad av händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt informationen. Smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.


Känner du dig orolig?

24 april 2020

Du är inte ensam om det. Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv.


Bild på bokbussen
Enkät om biblioteksbussen

22 april 2020

Lyckseles biblioteksbuss börjar närma sig pensionering. Vi skulle verkligen uppskatta om du vill svara på denna enkät, där vi vill ta reda på vad som önskas av en eventuell ny biblioteksbuss.


Bild på blomma i förgrund och mötesdeltagare i bakgrund
Följ kommunfullmäktige via livesändning

20 april 2020

Välkommen till dagens webbsändning av kommunfullmäktige. Livesändningen startar klockan 13.00.


Fortsatt distansundervisning på Utbildningscentrum

17 april 2020

Fjärr- och distansundervisningen på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter så länge inga andra rekommendationer ges.


Bild stadshuset
Stadshuset stänger för oanmälda besök

11 april 2020

För att förebygga och minska smittspridningen av coronaviruset covid-19 kommer stadshuset att stänga för oanmälda besökare från och med tisdag den 14 april.


Glad påsk önskar Lycksele kommun

09 april 2020

Lycksele kommun önskar er alla en fin påskhelg!

 


händer
Information till närstående

09 april 2020

Information till dig som har en närstående på ett av Lycksele kommuns vård- och omsorgsboenden. 


Barn och personal från förskolan Musikanten.
Förskolan vill sprida påskglädje

08 april 2020

Varje påsk brukar barn och personal på förskolan Musikanten i Örträsk klä ut sig till påskkärringar och uppträda på äldreboendet Öregården. Men i år när de inte kunde besöka boendet fick de tänka nytt för att kunna sprida påskglädje. Nu har de anordnat en digital konsert för de äldre som samtidigt fler kan ta del av. 


Väg med gupp
Nedsatt bärighet på enskilda vägar

08 april 2020

På grund av tjällossning är det nedsatt bärighet på de enskilda vägarna. När vägarna har nedsatt bärighet anges det med vägmärken.


Barn som sjunger på samiska i kör.
Lycksele lyfts fram som en förebild

08 april 2020

Sametingets elfte lägesrapport över de samiska språkens situation visar att FN:s urfolksspråkår och de särskilda satsningar som gjorts under 2019 har haft betydelse. Lycksele kommun som satsar på samisk undervisning beskrivs som en förebild för andra förvaltnings­kommuner. 


Bild på glad kvinna
Vill du hjälpa till

07 april 2020

Lycksele planerar nu för en situation där vi under lång tid kan komma att få behov av personal inom kommunen och näringslivet. Det är många som hör av sig och vill hjälpa till, så vi har skapat en e-tjänst där du kan skicka in din intresseanmälan.


Bild på kommunchef Ingela Gotthardsson
Lyckseles kommunchef informerar om coronasituationen

07 april 2020

Lyckseles kommunchef Ingela Gotthardsson informerar om coronasituationen och kommunens arbete. 


Diplom
Tannbergsskolan Årets UF-skola i Västerbotten

03 april 2020

Grattis Tannbergsskolan som har utsetts till Årets UF-skola i Västerbotten 2020.


Bild på skorsten
Information om sotning i Lycksele

03 april 2020

Vi ber våra sotningskunder att hjälpa oss att minska smittspridningen vid våra besök. Speciellt vill vi värna om personer i riskgrupperna.


Bild kommunvapnet
Coronapandemin: Överenskommelse om den politiska verksamheten i Lycksele kommun

03 april 2020

En överenskommelse har gjorts gällande den politiska verksamheten i Lycksele kommun i syfte att minska spridningen av Covid-19. Kommunfullmäktige direktsänds via länk och minskas från 31 ledamöter till 16 ledamöter.


Bild på Thilde Lyckosam och Viktor Wiig.
Vinnare i årets UF-företag i Västerbotten

02 april 2020

Bryt tystnaden UF har utsetts till årets UF-företag i Västerbotten. Bakom UF-företaget står två elever på Tannbergsskolan. Samtidigt utsågs Tannbergsskolan till årets UF-skola i Västerbotten. 

 


Bild på trafikkorsningen vid Djupskolavan
Tyck till om trafiksituationen vid Djupskolavan

02 april 2020

Nu har du möjligheten att tycka till om trafiksituationen på bron över Djupskolavan. Dina svar kommer att ingå i beslutsunderlaget för vilka åtgärder som blir aktuella samt finnas med som jämförelse då genomförda åtgärder ska utvärderas till hösten.  


Bild från Bocksliden uppifrån backen.
Bocksliden är stängt för säsongen

02 april 2020

Nu har Bocksliden stängt för säsongen. Vi tackar alla besökare för denna säsong och önskar välkommen tillbaka nästa säsong!


Konsumentvägledaren tipsar om stöd

01 april 2020

För många innebär coronaviruset en försämrad privatekonomi på grund av till exempel varsel, arbetslöshet och minskad inkomst. Konsumentvägledare Ingrid Elebrink tipsar om Konsumentverkets sida som rör privatekonomin till följd av coronaviruset.


Skolavslutningsfesten i Lycksele är inställd

30 mars 2020

Skolavslutningsfesten på torget i Lycksele den 10 juni 2020 är inställd. Nu planeras det istället för ett annat arrangemang till hösten.


Lycksele flygplats byggnad
Förändringar i flygtrafiken

27 mars 2020

Trafikverket har tillsammans med Amapola beslutat att reducera flygtrafiken mellan Lycksele och Arlanda under perioden 30 mars till 30 april 2020.


Jerker Ljungberg ny familjerådgivare i Lycksele
Ny familjerådgivare i Lycksele

26 mars 2020

Från och med den 2 mars arbetar Jerker Ljungberg som ny familjerådgivare i Lycksele, Vilhelmina och Åsele.


Bild på Tannbergsskolan
Forsatt distansundervisning på Utbildningscentrum

26 mars 2020

Det blir fortsatt distans och fjärrundervisning på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan. Undantag gäller för Gymnasiesärskolan och LärVux.


Bild på kampanjbild för earth hour
Nu laddar vi inför Earth Hour 2020

25 mars 2020

Earth Hour 2020 infaller den 28 mars mellan klockan 20.30-21.30. Då fortsätter vi sätta ljus på klimatförändringarna och på den minskande biologiska mångfalden. Släck och höj din röst för planeten.


Tekniksprångare i Lycksele kommun

24 mars 2020

Tekniksprånget är ett praktikprogram på fyra månader som går att söka för den som är under 21 år. Tove och Jakob är tekniksprångare och gör sin praktik på samhällsplaneringsenheten på Lycksele kommun.


Åtgärd för att stärka företagens likviditet

20 mars 2020

Företagare i Lycksele kommun drabbas olika mycket av coronaviruset covid-19. För att underlätta för de företag som har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset har Lycksele kommun och de kommunala bolagen fattat beslut att bevilja anstånd med betalning av obetalda fakturor och avgifter om behov finns. 


Bild på händer
Telefonnummer för äldre som behöver hjälp

19 mars 2020

Nu finns ett telefonnummer som äldre personer kan ringa till om de behöver hjälp med inköp av dagligvaror men inte har insatser sedan tidigare.


Tannbergsskolan Lycksele
Elever på Tannbergsskolan får läsa på distans

17 mars 2020

Från och med onsdag den 18 mars kommer eleverna på Tannbergsskolan i Lycksele att bedriva sin utbildning på distans och via fjärrundervisning.


Bild på krisinformations logotyp
Hög belastning på 113 13 och 1177

14 mars 2020

Har du funderingar kring coronaviruset covid-19 ska du i första hand söka information på Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten. Detta för att belastningen på 113 13 och 1177 är väldigt hög. Det drabbar även 112.


Bild på händer som tvättas i ett handfat
Risken för smittspridning är hög

11 mars 2020

Här samlar vi information och länkar där du kan få mer information om coronaviruset. Lycksele kommun har en arbetsgrupp, utsedd av kommunchef, som löpande följer utvecklingen av coronaviruset covid-19.


Bild på händer som tvättas med tvål och vatten samt telefonnumret 11313 och 1177
Har du funderingar kring coronaviruset?

04 mars 2020

Har du funderingar kring coronaviruset? Här samlar vi länkar till källor där du kan få mer information. Du som inte visar några symptom men ändå har frågor ska i första hand vända dig till Folkhälsomyndighetens frågor och svar eller det nationella informationsnumret 113 13.


Bild från en second
Bidra till en mer hållbar textilkonsumtion

03 mars 2020

Här kommer månadens tips från energi- och klimatrådgivare Jamal Mouneimne och konsumentvägledare Ingrid Elebrink om hur du som konsument, genom dina val, kan göra mycket för att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion.


Bild på elever som sitter vid skolbänkar
Lämna synpunkter på skolutredning 2020/2021

26 februari 2020

Höstterminen 2021 ska en ny skolorganisation träda i kraft i Lycksele kommun. Fram till och med den 3 mars kan du skicka in synpunkter på skolutredningen.


Bild på Kerstin Olla Grahn.
Hon blir ny IFO-chef i Lycksele

25 februari 2020

Kerstin Olla Grahn efterträder Lennart Melin som verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Lycksele.


Barn i Bocksliden i fint väder.
Sportlovsaktiviteter i Lycksele

25 februari 2020

Snart sportlov och i Lycksele finns många roliga aktiviteter att välja på. Bad-disco, bio, bowling eller slalom är några exempel. Här har vi samlat aktiviteter som händer under sportlovet.


Händer som styr in rullator i bil.
Riktlinjer för färdtjänst ses över

24 februari 2020

Nu ska en översyn av lokala riktlinjer, samt gällande praxis för färdtjänst i Lycksele ses över.


Flicka sätter upp parasoll på badparken.
Feriepraktik i sommar

21 februari 2020

Skolungdomar som går i årskurs åtta eller upp under 2020 och är under 18 år kan nu lämna in en ansökan om feriepraktik i sommar. En möjlighet att både få en inblick i arbetslivet och att se och lära sig nya saker. 


Bild på Tusse och  Natalie Carrion
Idolvinnare till skolavslutningen

20 februari 2020

Den 10 juni är det dags för skolavslutningsfest på torget i Lycksele. Bland artisterna som ska uppträda finns en Idolvinnare.


Motortrafik i naturen

18 februari 2020

Snöskotern gör det möjligt att ta sig ut till platser som du annars inte når så lätt. Men den kan också vara ett störningsmoment för andra. Därför är det viktigt att ta hänsyn till varandra.  


Adeline Jakobsson, Lycksele IF och Daniel Csiky, tävlingsledare.
Lycksele förbereder sig för skidfesten

11 februari 2020

I helgen väntas en riktig skidfest i Lycksele. Då arrangerar Lycksele IF sin största skidtävling sedan skidspelen på 70-talet. 


Bild på Josefine Paulsen och HannaThermaenius från Rädda barnen.
Ökad medvetenhet kring barns integritet

11 februari 2020

Personalen inom förskola, grundskola och fritids deltog under förra veckan i en utbildning med fokus på hur vuxna, i skolans värld, kan arbeta med frågor som rör kroppen, integritet och övergrepp.


Skogliga åtgärder på Tannberget

11 februari 2020

Luleå stifts egendomsförvaltning planerar ett antal skogliga åtgärder på fastigheten LYCKSELE 11:12 där nu allmänheten har möjlighet till att lämna in synpunkter på åtgärderna.


Illistrerad bild av snöflinga, vågor och skidor
Simma Vasaloppet 1 mars

10 februari 2020

Snart är det dags för Vasaloppet. Då kan du delta genom att simma SimVasan på simhallen.


Årets Skräpplockardagar via Håll Sverige Rent

10 februari 2020

Kampanjen riktar sig till förskolor och skolor med syfte att lära sig mer om skräp och göra sin närmiljö fin.


Barn som sjunger samiska nationalsången på en scen gjord av snö på torget i Lycksele.
I dag firas samiska nationaldagen

06 februari 2020

I dag är det samiska nationaldagen och den firas över hela Sápmi. I Lycksele firas dagen med tårta, sång och tal.


Sök nya tider i Tannbergshallen

06 februari 2020

Dags att söka nya tider i Tannbergshallen för period 3, 16 mars 2020 – 30 Juni 2020.


Bild på Skogsmuseet i Lycksele.
Nyheter från kommunstyrelsen

05 februari 2020

Kommunstyrelsen har haft årets första sammanträde. På mötet behandlades bland annat ekonomin och Gammplatsen. 


Bild på samiska flaggan.
Tar kraftigt avstånd mot hoten

05 februari 2020

Kommunstyrelsen i Lycksele har valt att göra ett gemensamt uttalande med anledning av efterspelet efter domen i Högsta domstolen i Girjasmålet.


Två män pekar på en etikett på en tv.
Så minskar du din energianvändning

28 januari 2020

Här kommer månadens tips från energi- och klimatrådgivare Jamal Mouneimne och konsumentvägledare Ingrid Elebrink om hur du minskar din energianvändning.


Bild på studierum med skrivbord och stol.
Nytt elevstudierum på Lärcentrum

28 januari 2020

Nu har ett nytt studierum öppnat på Lärcentrum på Tannbergsskolan. Studierummet är avsett för elever som läser på distans, oavsett skolform.


Vatten som forsar vid Betseledammen.
Utveckling med bygdemedel

23 januari 2020

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten. Ansök om bygdemedel senast den 31 januari.  


Personer som går efter gågatan i Lycksele vintertid.
Var med och påverka - skriv ett medborgarförslag

22 januari 2020

Alla personer som är folkbokförda i Lycksele kommun har rätt att skicka medborgarförslag. Denna rättighet är ett led i arbetet med att stärka den lokala demokratin.


Feriepraktik 2020

14 januari 2020

Nu är det dags att se över om ni har möjlighet att ta emot ferieungdomar i sommar.


Jamal Mouneimne vid motorvämare.
Så använder du motorvärmaren rätt

13 januari 2020

Månadens tips från energi-och klimatrådgivare Jamal Mouneimne om hur du använder motorvärmaren smartast.


Skylt där det står simträning och badande i bakgrunden.
Simskolor för barn startar nästa vecka

13 januari 2020

Under vecka 4 startar våra simskolor för barn. Du kan anmäla ditt barn genom att ringa 0950-10158 eller genom att komma in på simhallen.


Bild på illustrerad nätverkskabel
Internetavbrott under fredagmorgon i Stadsnätet

09 januari 2020

För Stadsnätets abonnenter som har tjänsteleverantören Bredband 2 eller är direkt kopplad till huvudnoden (privatpersoner och företag i centrum) kommer det att vara avbrott i internetförbindelsen under fredag 10 januari.


Samiska flaggan
Utbildningsdag - Vad innebär det att vara en samisk förvaltningskommun

09 januari 2020

Lycksele är en samisk förvaltningskommun. I februari arrangeras utbildningsdagar i både Lycksele, Storuman och Sorsele om vad det  innebär att vara en samisk förvaltningskommun.


Välkommen till Tannbergsskolan

08 januari 2020

Lyckseles gymnasieskola har ett stort utbildningsutbud och lockar varje år nya elever att studera. Funderar du på att studera på Tannbergsskolan? 


Människor vid vattnet i Homa Bay County.
Tio miljoner kronor till stärkt demokratisamarbete

03 januari 2020

Elva svenska kommuner och regioner, däribland Lycksele, får dela på drygt 10,6 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap. Lycksele kommun ska tillsammans med Homa Bay County utarbeta en plan för integrerad avfalls- och vattenhantering i området Homa Bay vid Victoriasjön, en av de fattigaste delarna av Kenya.


God Jul och Gott Nytt År

21 december 2019

Snart är det dags för jul och lite efterlängtad ledighet för många, därför har vår kundtjänst också lite begränsade öppettider.

 


Nästa helg öppnar Bocksliden

21 december 2019

Fram med pjäxor och skidor. På lördag den 28 december öppnar Bocksliden. 


Bild på Adam Nyström och Pär Danielsson från polisen.
Här är våra kommunpoliser

20 december 2019

Kommunpoliser ska skapa trygghet och arbeta brottsförebyggande genom att ha nära kontakt med kommun och medborgare. Pär Danielsson och Adam Nyström arbetar som kommunpoliser i Lycksele och Södra Lappland.


Logga på Lycksele trea i tillväxt.
Lycksele har den tredje bästa tillväxten i länet

17 december 2019

I dag koras vinnarna som haft bäst tillväxt under 2019 bland Sveriges alla kommuner. På tredje plats i länet kommer Lycksele kommun. 


Bild på Roland Sjögren (KD) och Christer Rönnlund (M).
Nu växlar de sina roller

16 december 2019

Från och med årsskiftet tar Roland Sjögren (KD) över rollen som kommunstyrelsens ordförande i Lycksele. Nuvarande ordförande Christer Rönnlund (M) tar rollen som vice ordförande.


Värdskapstränare på scen på Tannbergsskolan.
Det goda värdskapet i Lycksele

12 december 2019

Lycksele vill satsa mer på värdskapet och på så sätt stärka den lokala attraktionskraften. Den femte och sjätte december anordnades ett inspirationsevent om värdskap för medarbetare och politiker. Inspiratör och värd var Kicki Grunditz Kindvall från Värdskapet Sverige. 


Bild från högstaidet Finnbacksskolan.
Meritvärdet för elever i årskurs nio ökar

11 december 2019

Meritvärdet för eleverna i årskurs nio ökar i Lycksele. Det visar statistik från Skolverket över niondeklassarnas slutbetyg för läsåret 2018/2019.


Lennart melin, djurparkens nya vd
Han blir ny vd på djurparken

10 december 2019

Lennart Melin blir ny vd för Lycksele djurpark. Han tillträder tjänsten senast den 10 mars och kommer närmast från en befattning som verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Lycksele.


I dag invigdes Småföretagarnas arbetslöshetskassa, (SMÅA) sitt nya kontor i Lycksele. På bilden klipper man bandet som inviger lokalerna.
Invigning av nya Lyckselekontoret

06 december 2019

I dag invigde Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SMÅA) sitt nya kontor i Lycksele. En etablering som har inneburit många nya jobb till Lycksele.


Elin Larsson, handläggare, utanför kommunhuset.
Kommunen vill utveckla värdskapet

02 december 2019

Just nu pågår ett arbete i Lycksele kommun som handlar om värdskap och hur vi välkomnar oss själva och andra. Under året har kommunen, tillsammans med Värdskapet Sverige AB, startat upp en utvecklingsresa kring värdskap.


Bild på barn och pedagoger från förskolan Musikanten
Välgörenhetskonsert för Musikhjälpen

28 november 2019

På lördag den 30 november är det dags för årets konsert till förmån för Musikhjälpen. Under hösten har förskolan Musikanten förberett inför konserten.


Anställda uppvaktas för 25 år i tjänst

28 november 2019

I veckan uppvaktades alla anställda som jobbat åt Lycksele kommun i 25 år. I år var det 17 personer som uppmärksammades.


Tillfälligt avbrott på sida för jobbansökning

28 november 2019

Vår sida för att ansöka på tjänster ligger för tillfället nere. Det går inte att läsa våra annonser eller skicka in ansökningar.


Barn från Knaftens skola som går i skogen.
Ni missar väl inte Skolklassikerns snabbhetspris?

27 november 2019

I Skolklassikern ska eleverna både röra på sig men även arbeta med olika energiutmaningar som ska inspirera till en hälsosammare vardag.


Bild på norrängsskolan
Ny förskola öppnar nästa höst

26 november 2019

Nästa höst beräknas den nya förskolan med fyra avdelningar på Norräng vara klar för inflyttning.


Internetavbrott i Stadsnätet 28-29 november

25 november 2019

Under natten mellan torsdagen och fredagen den 28-29 november kommer det att vara avbrott i internetförbindelsen söder om Bocksliden. Klicka på länken för mer information.


Vintervägen över älven i centrala Lycksele.
Älven huvudroll i nytt vinterkoncept

22 november 2019

Umeälven ska bli centrum för det nya vinterkonceptet Arena älven i Lycksele. Förberedelserna är i full gång.


Du som vill beställa riksfärdtjänstresa för jul/nyår måste ha ansökt hos kommunens färdtjänsthandläggare senast 6 december.
Ansök om riksfärdtjänst innan jul

20 november 2019

Nu är det dags att ansöka om riksfärdtjänst inför och under jul- och nyårshelgen 2019.


SMHI varnar för halka.
Varnar för ishalka i inlandet

19 november 2019

SMHI har utfärdat en klass 1 varning i Västerbottens inland för plötslig ishalka. Detta i och med regn på kalla vägbanor.


Bild på en del av konstsnöspåret på Tannberget
Konstsnöspåret på Tannberget är klart

08 november 2019

Konstsnöspåret på Tannberget är nu preparerat och klar för säsongen. Tack vare flera dagar av perfekta väderförhållanden så har längdskidsäsongen äntligen anlänt till Lycksele.


Bild på eleverna tillsammans med den ryska vice utrikesministern med hans stab
Elev och lärare deltog vid utrikesministermöte

04 november 2019

I oktober deltog Trine Aspnes, Ulrika Gjertz och Elinor Engman från Tannbergsskolan vid Barentsrådets utrikesministermöte i Umeå. Där höll Trine ett tal inför ministrarna med anledning av ett skolutbytesprojekt med Lyckseles vänort Olonets.


Grafisk bild
Psykeveckan 2019

01 november 2019

Lycksele kommun tillsammans med flera andra aktörer erbjuder arrangemang och aktiviteter under vecka 45 för att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa.


Bild på foboll och en persons ben och skor som spelar
Sök tider i Tannbergshallen

18 oktober 2019

Nu kan du söka träningstider till Tannbergshallen för period 2 som är mellan den 1 december och 15 mars. Sista ansökningsdag är den 1 november.


Lastbil som sopar gator
Marknadsanalys gatu- och parkskötsel

02 oktober 2019

Som en del i Lycksele kommuns utredning om konkurrensutsättning av delar av verksamhet inom området gatu och park, görs nu en marknadsanalys. Det innebär en kartläggning över vilket intresse det finns hos leverantörer som har möjlighet att leverera tjänster. 


Alf Nilssons miljöpris

18 september 2019

Nu är det dags att nominera till Alf Nilssons miljöpris. Fram till den 31 oktober kan du nominera personer, företag eller organisationer med anknytning till Lycksele som du tycker har gjort en bra insats för miljön.


Elin Larsson och Cecilia Edström har videkonferens
Region och kommun samarbetar för bättre folkhälsa i Lycksele

16 september 2019

Lycksele kommun och Region Västerbotten vill tillsammans inspirera Lyckseleborna att röra på sig mer och bjuder därför in till en kväll med aktiviteter för alla åldrar.


Ändrade telefontider till miljöinspektörer

16 september 2019

Med anledning av låg bemanning så införs telefontider för miljöinspektörerna


Jas 39 Gripen
Flygövning vecka 37 och 38

11 september 2019

Under vecka 37 och 38 genomför F 21 och F 17 en taktisk flygövning i luftrummet över Norr- och Västerbotten. En del av övningen innebär överljudsflygning vilket kan ge upphov till kraftiga smällar, så kallade ljudbangar. 


Skylt gång- och cykelväg
See - hållbarhetsveckan i Lycksele

09 september 2019

Under SEE-veckan, 16-22 september, uppmanar Lycksele kommun medborgarna att gå eller cykla till skolan, jobbet eller andra aktiviteter.


Bild på landskapsbild i bakgrunden med infotext på som säger Trygghet i en liten app samt info hur man laddar ner
Ladda ner 112-appen

04 september 2019

Nu har SOS Alarm lanserat 112-appen. När du ringer 112 från appen skickas din exakta position direkt till SOS Alarm. Du får också snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet. Appen är gratis att ladda ner.


Öppet hus på Forsdalaskolan onsdag 11/9

04 september 2019

Onsdag 11/9 mellan kl. 17-19 är det öppet hus på Forsdalaskolan.

Välkomna att ta en titt på hur skolan ser ut efter den stora ombyggnationen och se mer av skolans verksamhet.


Sök stipendium för ditt examensarbete
Sök stipendium för ditt examensarbete

04 september 2019

Utbildningsnämnden beslutade i februari 2019 att stötta examensarbeten genom stipendier och reseersättning. Du som student har nu möjlighet att ansöka om stipendium.


Hanna Karlsson är en av tre personer som lånar kommunens elcykel
Stort intresse för lån av elcykel

30 augusti 2019

Intresset för att låna Lycksele kommuns elcykel var stort. Tre personer har valts ut att få testa elcykeln tre veckor vardera. 


Bild på mobiltelefon som visar hur e-tjänsten ser ut
Anmäl trasigt eller borttappat busskort via e-tjänst

23 augusti 2019

Nu kan du som vårdnadshavare använda vår nya e-tjänst för att anmäla trasigt eller borttappat busskort för elever i förskoleklass, årskurs 1-9 och gymnasiesärskolan.


En dag på stan, stadsparad med röda mattan
Besök oss under "En dag på stan"

22 augusti 2019

Under ”En dag på stan”, lördag 24 augusti klockan 10.00-15.00, finns Lycksele kommun på torget för att visa vad vi kan erbjuda under årets tema "Vägen till karriären". 


Jätteloka

16 augusti 2019

Kommunen får ibland in information och frågor om Jättelokan som är en invasiv art i Sverige och ska bekämpas. Här får du lite tips och råd om vad man kan göra om man har Jätteloka på sin fastighet. 


Vindelälven
Invigning av biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

14 augusti 2019

I juni utsåg FN-organet Unesco Vindelälven-Juhtatdahka till biosfärområde. På lördag den 17 augusti äger den officiella invigningen rum på kvarnområdet i Vindelforsarnas naturreservat. Välkommen till en invigning med musik, utställningar och matmarknad för att fira människorna, naturen, kulturen och all fin verksamhet i området.


Grafisk bild med information: Familjedag lördag 17 augusti, Klockan 11:00 - 15:00, Norra Torggatan.
Aktivitetsdag för familjen

13 augusti 2019

På lördag anordnas en familjedag där flera olika stationer med aktiviteter finns att prova på.


Två elever som arbetar med lego, lektion i teknik
Skolstart höstterminen 2019

13 augusti 2019

Höstterminen 2019 börjar måndag den 19 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna samt annan nyttig information inför skolstarten.


Ungdomar i samiska kläder håller om varandra
Repatriering och försoningsceremoni

12 augusti 2019

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, återbördades kvarlevor till sin ursprungliga viloplats på Gammplatsen i Lycksele. Lycksele kommun riktar ett stort tack till alla som deltog under fredagens repatriering och försoningsceremoni. 


Eldningsförbud hävs i Lycksele kommun

09 augusti 2019

Det råder inte längre eldningsförbud i Lycksele kommun. Från och med fredag 9 augusti klockan 09.00 upphävs eldningsförbudet.


Kartbild över Gammplatsen, Fogdevägen
Begränsad framkomlighet Fogdevägen

08 augusti 2019

I samband med morgondagens repatriering och försoningsceremoni på Gammplatsen är det inte tillåtet att köra i viss riktning i Lycksele tätort. 


Utbildning för näringslivet

05 augusti 2019

Är du företagare? Under september startar några utbildningar som är speciellt anpassade för dig. Ledarskap och företagsförvärv/generationsskiften. 
Läs mer här. Sista anmälningsdag är 31 augusti respektive 6 september men observera att det är begränsat antal deltagare. 


Bild på luftvattenspolning
Renspolning av ledningar för dricksvatten

02 augusti 2019

Under sommaren renspolas delar av vattenledningsnätet i Lycksele tätort. Nu är det dags för de sista etapperna vecka 32-34 som rör ledningsnätet på Forsdala, Villaryd, Jonsta, Forsbacka och Nydala.


Bild på kabel och spade
Kolla vart det finns kablar med Ledningskollen.se

25 juli 2019

Här i sommartider sker det många markarbeten. För att skydda ledningar mot avgrävningar kan du använda Ledningskollen, en tjänst som är gratis.


Försoningssymbol
Välkommen till försoningscermoni

23 juli 2019

Den 9 augusti sker återbördandet av kvarlevor från ett 25-tal individer till sin ursprungliga viloplats i Lycksele. Det blir den största repatrieringen i Sveriges historia och vi bjuder in dig att närvara vid den högtidliga ceremonin som nu stundar.


Bra att veta om allemansrätten

19 juli 2019

Äntligen är det sommar och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten. Det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute i naturen.


Elever som studerat till barnskötarassistent
Nyanlända förstärker inom förskolan

16 juli 2019

För två år sedan påbörjades en riktad satsning mot förskolan vid Utbildningscentrum. Satsningen på att utbilda nyanlända till barnskötarassistenter har nått väldigt goda resultat. Första kullen med tolv elever resulterade i anställning för samtliga. 


Bild på mobiltelefon med exempel på text från LAVABs sms-tjänst
Får du sms-aviseringar från LAVAB?

15 juli 2019

Som fastighetsägare eller boende i Lycksele kommun kan du få sms till din telefon när det sker en planerad eller en akut vattenavstängning där du bor. Det är Lycksele Avfall och Vatten AB som skickar ut sms till dig.


Påbörjad graffitimålning
Graffitiväggmålning på gång

11 juli 2019

Nu har den stora graffitimålningen börjat ta form, på fasaden av Lycksele Ateljé och Galleri på Borgaregatan 18. Det kommer bli en klocka och en fjälluggla.


Stellan Norman i samtal med två personer som deltar i Studiegårdens satsning
Studiegården bidrar till ökad integration

08 juli 2019

För att invandrare/nyanlända ska få stöd och hjälp att lättare komma in i samhället och för att få svenskan som en naturlig del i vardagen finns Studiegården. Ett komplement till Lyckseles SFI, Svenska för invandrare, som samverkar med både Medborgarskolan och Familjecentralen.


Porträtt på Kerstin Olla-Grahn och Wilma Hvirfvel
Wilma Hvirfvel är årets stipendiat

03 juli 2019

Wilma Hvirfvel har tilldelats Folkhälsorådets hälsofrämjande stipendium på 3 000 kronor. Ett stipendium som går till en elev som gjort ett mycket gott hälsofrämjade arbete för andra elever. Grattis Wilma!


Flera medlemmar i föreningen fotade vid vattenbrynet
TIF - årets idrottsförening i Västerbotten

02 juli 2019

Det här glada gänget tillhör Tannbergskolans IF – en förening som nyligen utsågs till årets idrottsförening i Västerbotten. Stort grattis!


Elcykel fotad utanför Lyckseles stadshus med grönskande omgivning
Vill du testa elcykel under en månad?

28 juni 2019

Är du en person som ofta använder bilen och har max fem kilometer till jobbet, affären och till fritidsaktiviteter? Lycksele kommun erbjuder nu en möjlighet att testa en elcykel under en månad. Den person som bäst uppfyller kriterierna kommer att få låna cykeln.


Flera djurparksbesökare tittar på säl
Lycksele djurpark firar 60 år

28 juni 2019

Lycksele djurpark firar 60-årsjubileum. I morgon, lördag 29 juni, anordnas en jubileumsdag på djurparken som avslutas med uppträdande av Samir och Viktor.


Vindelälven
Vindelälven-Juhtatdahka har utsetts till biosfärområde

25 juni 2019

Vindelälven-Juhtatdahka har utsetts till ett så kallat biosfärområde. Beslutet fattades vid Unesco:s sammanträde i Paris den 19 juni. 


Parkeringsyta vid Ansia badpark
Ny föreskrift för badparkens parkeringar

24 juni 2019

Under perioden 24 juni och 11 augusti får fordon inte parkeras på parkeringen mellan Dollarstore och Ansia badpark mellan klockan 18.00-10.00. Samma föreskrifter gäller för parkeringsytan vid Ansia Resort tillhörande badparken. 


Barn på brygga
Gratis sommarlovsaktiviteter

20 juni 2019

Under sommaren anordnas en mängd olika gratisaktiviteter för barn och unga tack vare engagerade föreningar.


Leif Broberg och Gunilla Johansson
Leif är Årets eldsjäl och glädjespridare 2019

20 juni 2019

Leif Broberg har utsetts till "Årets eldsjäl och glädjespridare 2019" för sitt engagemang med ungdomar och seniorer.


Rosa blomma
Öppettider under sommaren

19 juni 2019

Under sommaren är det ändrade öppettider i kommunens kundtjänst, ekonomienheten har telefontid och inom vissa områden är det begränsad handläggning.


Feriepraktik 2019

17 juni 2019

I dag påbörjar närmare 80 ungdomar sin feriepraktik. För många ungdomar är detta det första steget in i arbetslivet.


Svalkande grönska - temat för 2019 års sommarblommor

14 juni 2019

Varje år utsmyckas Lyckseles centrum med sommarblommor och i år symboliserar planteringarna grönskans betydelse i det urbana landskapet.


Bild på Robin, Marcus och Linn
Invigning av multifunktionsbanan

14 juni 2019

På söndag invigs multifunktionsbanan med invigningstal och rullskidtävling. Kom och heja fram hemmahoppet Marcus Fredriksson som möter flera av Sveriges främsta rullskidåkare.


Amalia Hägglund, Hanna Ström fotade på Korpberget med polishuset och Umeälven i bakgrunden
Levs – en kampanj för och med omtanke

12 juni 2019

Inför arrangemangssäsongen 2019 satsar Lycksele kommun tillsammans med polisen på en informationskampanj för att nå målet med trygga, säkra arrangemang. Ambassadörer för kampanjen är Amalia Hägglund och Hanna Ström som drivit UF-företaget Schysstare UF.


Studenter på lastbilsflak
Fira Lyckseles avgångselever 14 juni

12 juni 2019

Den 14 juni är det skolavslutning och för avgångseleverna vid Tannbergsskolan och Finnbacksskolan väntar nya äventyr. I morgon kan du vara med och fira en glädjens dag på kommunens gator och torg. Här är hålltiderna som gäller. 


bild på flaska som öppnas med texten: säg nej till langning. Logotyper: Lycksele Kommun och polisen.
Säg nej till langning!

11 juni 2019

Lycksele kommun och polisen samverkar för att fler unga ska avstå alkohol. Ett av medborgarlöftena är att kommun och polis även ska arbeta för att minska langningen av alkohol.


Bild på rubriker från annons, som arrangemangets namn
Välkommen till Sommarfröjd 2019

07 juni 2019

Seniorer 65+ inbjuds till en eftermidddag med underhållning och olika aktiviteter samt fika.


Sveriges flagga
Vi firar den svenska nationaldagen

05 juni 2019

I morgon torsdag 6 juni firar vi den svenska nationaldagen med olika aktiviteter på Gammplatsen.


Bild på hund sittandes nedanför en hundlatrin en vårdag
Plocka upp hundbajset

05 juni 2019

För att skapa en attraktiv miljö vill vi ha en ren och fin omgivning. En del i detta är att plocka upp hundbajs och slänga påsarna i hundlatrinen.


Rullande stenen på torget
Begränsad möjlighet att nå handläggare

31 maj 2019

Under sommaren är Lycksele kommuns möjligheter att handlägga ärenden begränsade. Här finns information vad som gäller för parkeringstillstånd, färdtjänst, bostadsanpassningsärenden, skolskjuts samt kontakt med överförmyndare.


Porträtt på Ingela Forsberg Edholm, fotat utanför Skogsmuseet
Klart med ny vd för Skogsmuseet

29 maj 2019

Ingela Forsberg Edholm blir ny vd för Skogsmuseet. Hon tillträder tjänsten i september och kommer närmast från en befattning som utvecklingsstrateg i Arjeplogs kommun.
- Jag tar mig an uppgiften med ödmjukhet och stor förväntan. Det känns fantastiskt roligt, säger Ingela Forsberg Edholm.


Bild på elever i samling vid skogsfordon
Skoldag i skogens tecken

24 maj 2019

Plantering av skog, skyttesimulator och inventering av skog med drönare var några av de stationer som högstadieeleverna i årskurs 7 fick testa på vid förra veckans skogsdag.


Utemiljön vid Skytten, blommor i förgrunden och en fontän
Betalar du rätt avgift för din hemtjänst?

17 maj 2019

När du får beslut om hemtjänst får du även en blankett för inkomstanmälan. För att Lycksele kommun ska kunna beräkna din avgift måste du fylla i den blanketten. Hur mycket du ska betala för insatser beror på din inkomst, boendekostnad och ett minimibelopp.


Bilden föreställer Torgny Gustafsson, Evangeline Hövenmark, Olivia Carlsson, Alexandra Holmgren, Aziz Kazemian i Tannbergsskolans idrotshall.
TIF nominerade till årets förening

10 maj 2019

Tannbergsskolans Idrottsförening, TIF, är nominerade till priset Årets Idrottsförening i Västerbotten 2018. 


Katarina Sandberg
Samarbetet inom Attraktiva Lycksele ger resultat

09 maj 2019

Ett år efter första mötet levererar insatsområdet “Tannen arena och fritidscenter” resultat. Nu påbörjas en ombyggnation av ishallen.
- Att först vara överens föreningar emellan och sedan föra en bra dialog med kommunen har varit en väldigt bra arbetssätt. Det känns fantastiskt att vi kommit så här långt även om det finns drömmar kvar att uppfylla, säger Katarina Sandberg, ansvarig för gruppen.


Kvinna och barn som paddlar i Öreälven
Öreälven - Den raka vägen är inte alltid den bästa

09 maj 2019

Under två års tid har Ingrid Eriksson, Arne Müller och Stefan Persson följt och dokumenterat Öreälven. Nu bjuds allmänheten in till en presentation av den nya boken Öreälven - Den raka vägen är inte alltid den bästa. 


Flaggan för förtidsröstning framför en bild på stadshuset
Förtidsrösta till EU-valet

07 maj 2019

Du kommer väl ihåg att det är val till Europaparlamentet den 26 maj 2019? Om du inte vill vänta till valdagen med att rösta har du möjlighet att förtidsrösta från och med den 8 maj till och med valdagen den 26 maj.


Solnedgång Lyckselestad
Presentation av Attraktiva Lycksele

06 maj 2019

Hur gör vi Lycksele som ort mer attraktiv att bo på, jobba i och flytta till? Inom projektet "100 nya jobb - ett attraktivare Lycksele" pågår ett arbete för att möta det rekryteringsbehov som finns inom såväl privat som offentlig sektor. I morgon, tisdag 7 maj, blir det presentation och diskussion kring denna satsning på MB. 


Kvinna som lagar mat under strömavbrott.
Är du förberedd på en kris?

06 maj 2019

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? I dag inleds den nationella krisberedskapsveckan, en kampanjvecka för att lyfta vikten av en hemberedskap och vad du som medborgare kan bidra med vid allvarliga händelser eller samhällskriser. Har du förberett dig?


Vy över E12:an och älven i centrala Lycksele
Tyck till om trafikstrategi för Lycksele

02 maj 2019

Lycksele kommun arbetar på många sätt för att utvecklas mot en ännu bättre plats att bo på och verka i. Nu försöker vi ta ett helhetsgrepp om trafiksituationen i tätorten och i kommunen som helhet och vi vill veta vad du tycker.


brand utomhus
Räddningstjänsten avråder eldning

29 april 2019

April är en månad då Sveriges räddningstjänster gör extra många utryckningar, till stor del på grund av oförsiktig eldning, inte minst kring Valborg. Brandförsvarsföreningen tillsammans med Räddningstjänsten Lycksele avråder nu från att elda. Om man bedömer att det är möjligt ges fem tips för säkrare majbrasor.


Skräpplockarkväll i Lycksele

29 april 2019

Ett renare Lycksele ökar vår trivsel och trygghet i kommunen och det sparar pengar. Lycksele kommun stöder Håll Sverige Rent-kampanjen mot nedskräpning med en skräpplockarkväll den 14 maj.


Ungdomar spelar instrument utomhus
Sök Martin Hedmans musikstipendium

16 april 2019

Årligen utdelas musikstipendium ur Martin Hedmans minnesfond. Musiker eller musikgrupper kan söka stipendiet senast den 5 maj.


Husbygge med människor som är på taket
Dags att söka bygglov inför sommarens projekt

16 april 2019

Planerar du att söka bygglov, göra en bygganmälan eller ansöka om enskilt avlopp? Under våren och sommaren ökar söktrycket och därför rekommenderar vi att du är ute i god tid med din ansökan. Du kan enkelt göra din ansökan i våra e-tjänster.


Foto på avfallsbil
Avfallshämtning vecka 16

12 april 2019

Hämtdagarna är ändrade under vecka 16. Så kärlen ska ställas ut tidigare än vanligt.


Nedsatt bärighet på enskilda vägar

12 april 2019

På grund av tjällossning är bärigheten nedsatt på de enskilda vägarna. Klicka på länken för mer information.


Information om hot vid Tannbergsskolan

11 april 2019

I morse upptäckte personal vid Tannbergsskolan ett skriftligt hot. Skolledningen kontaktade genast polisen som inledde en förundersökning av ärendet som rubriceras som olaga hot mot grupp. Polisen har identifierat en person som medger att han skrivit meddelandet. Skolan håller öppet som vanligt. 


Personer i samtal
Lycksele klättrar i nationell ranking

11 april 2019

Företagen är nöjda med Lycksele kommuns service och effektivitet i myndighetsutövningen. Det visar en nationell jämförelse där Lycksele finns på plats 17 i landet - högst rankad i Västerbottens län. 


Lärcentrum finns i Tannbergsskolans lokaler
Informationsträff om YH-utbildning

08 april 2019

Under våren anordnas flera informationsträffar om utbildning. Det är Akademi Norr som tillsammans med Lärcentrum, universiteten och yrkeshögskoleutbildningar inbjuder till informationsträffar i Lycksele. Nu har turen kommit till olika YH-utbildningar.


Elever från Hamburg åker skidor
Utbytesvecka på Tannbergsskolan

02 april 2019

Det var en lyckad utbytesvecka när elever från Gymnasium Marienthal gästade Tannbergsskolan. I maj väntar svarsbesök i Hamburg.


Nedsatt bärighet på väg 11586

29 mars 2019

Väg 11586 mellan Byssträsk och Nyliden är nedsatt till 7 ton. 


Begravningsplats Gammplatsen
Bidrag till repatriering från Kulturrådet

29 mars 2019

Statens Kulturråd har beviljat Lycksele kommun ett bidrag med 1 040 000 kronor för genomförande av den repatriering som sker på Gammplatsen den 9 augusti.


Lilly Bäcklund, Helena Lundgren, Leif Walterum, Christer Rönnlund
Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SMÅA) flyttar till Lycksele

22 mars 2019

Småföretagarnas arbetslöshetskassa SMÅA flyttar sin verksamhet från centrala Stockholm till Lycksele. Styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att starta upp ett nytt kontor i Lycksele, rekrytera platschef och omgående starta rekrytering av medarbetare till det nya kontoret.


Spolning av ledning
Driftstörning missfärgat vatten

20 mars 2019

Underhållsarbetet på Forsdala fortsätter och detta har och kommer att resultera i väldigt missfärgat vatten i kringliggande område. Undvik att tvätta kläder.


Bild på mobiltelefon där en notis syns
Få sms-notiser efter inskickat ärende

14 mars 2019

Nu kan du få sms-notiser när du skickar in ett ärende via Självserviceportalen. Till exempel när ärendet byter status eller om handläggaren skickar ett meddelande till dig.


Anis Don Demina och SVEA.
Artister bokade till årets skolavslutning

11 mars 2019

Den 14 juni arrangeras skolavslutningsfest på torget i Lycksele – för 16:e året i rad.
- I år kan vi med glädje meddela att vi bokat inte en, utan två artister som ska uppträda på stora scenen på torget, säger Johanna Melin, Lycksele fritidsgårdar.


Barn som skapar konst
Selfieprojekt i "Skapande skola"

07 mars 2019

Under februari har ett konstprojekt kring identitet pågått på Furuviksskolan i Lycksele. Ett projekt som beskrivs som fantastiskt och som avrundas med en vernissage på biblioteket med start den 12 mars.


Händer på tangentbord
Intresserad av universitetsstudier?

06 mars 2019

Är du intresserad av att studera vid universitet? Eller läsa på distans? Vid två tillfällen anordnas webbmöten i Lycksele med information om studier vid Umeå Universitet.


Bild på legobyggsatser
Besök Tor-gruppens legoutställning

05 mars 2019

Under sportlovsveckan har Tor-gruppen legoutställning för allmänheten. Den startade i samband med nyinvigningen av gruppens nya lokaler.


Bild på instruktör som visar och ett barn som sitter på en kälke
Sportlovsaktiviteter 2019

27 februari 2019

I lovkalendern har vi samlat de sportlovsaktiviteter som sker under veckan.


Bild på de tre stipendiaterna
Tre ledarstipendiater 2018

27 februari 2019

Varje år utdelas ledarstipendiet, i år tilldelas tre ledare inom föreningen PRO Lycksele. 2018 års stipendiater är Aina Eriksson, Lars-Erik Andersson och Sigrid Bäckman.


Eric Lundström
Fortsatt stark ekonomi för Lycksele

25 februari 2019

Lycksele kommuns resultat för 2018 är 35 miljoner kronor. Det som framför allt bidrar till överskottet är Socialnämndens och Utbildningsnämndens plusresultat.


Tingshustomten och parken nedanför
Lycksele bostäder köper tingshustomten

25 februari 2019

Lycksele bostäder, LYBO, vill bygga ett nytt höghus centralt i Lycksele. I dag beslutade kommunfullmäktige att sälja mark och fastighet del av Vågen 4, även kallad tinghustomten, till LYBO.


Feriepraktik 2019

25 februari 2019

Skolungdomar som fyller minst 15 år under 2019 och är under 18 år kan nu lämna in en ansökan om feriepraktik i sommar. En möjlighet att både få en inblick i arbetslivet och att se och lära sig nya saker. 


Pernilla Ahlström
Heltid som norm – satsning för säkrad välfärd i Lycksele

21 februari 2019

Lycksele kommuns heltidsresa har startat. En resa vars slutmål är en tryggad välfärd genom fler i heltidsarbete, färre ofrivilliga deltider och färre delade turer. Det ger effekter som högre pension, ökad jämställdhet och skapar attraktiva arbetsplatser.


Gruppbild - samverkansgruppen LYFT
Samverkansarbete med Polisen fortsätter att utvecklas

21 februari 2019

Medborgarlöften tas fram efter att polisen och kommunen lagt samman sina aktuella lägesbilder.


Bild på torgets snöborg i februari 2019
Välkommen till snöborgen på torget

19 februari 2019

Nu är snöbacken på torget öppen för lek och bus. I år har konceptet utvecklats vidare med en borg och en tunnel. 


Bild på ispelaren en januaridag
Ispelarens höjd 2019

15 februari 2019

Ispelarens höjd är mätad och årets pelare är 34,67 meter hög. Rekordåret var 1999 då ispelaren blev 49,54 meter hög.


Gammplatsen
Sveriges största repatriering i Lycksele

14 februari 2019

I augusti återbördas kvarlevor från ett 25-tal individer till sin ursprungliga viloplats. Det blir den största repatrieringen i Sveriges historia och den uppmärksammas med en högtidlig ceremoni i Lycksele.


Bild på scen när Victoria tar emot pris från Lyckseles kommunchef Ingela
Pristagare under Idrottsgalan 2019

11 februari 2019

Tio pristagare hyllades för sina insatser vid fredagens idrottsgala. En kväll i idrottens tecken med inslag av musik, prisutdelningar och uppvisningar av våra idrottare och föreningar.


Illustration av mer grönska
Ett grönare Lycksele

08 februari 2019

Lycksele centrum ska bli grönare. Som ett led i arbetet med centrumutveckling har Lycksele kommun sökt och beviljats stöd för att utveckla mer stadsgrönska. Redan i år planteras en ensidig trädallé med ny belysning längs gågatan och mer grönska skapas kring torget.


Många besökare tog del av informationen
Energieffektivisering i företag

08 februari 2019

Energieffektivisering i företag. Det var ämnet när Lycksele kommuns energi- och klimatrådgivning anordnade ett välbesökt seminarium tidigare i veckan. 


Fotbollsspelare
Dags att söka träningstider

07 februari 2019

Nu är det dags att ansöka om tider i Tannbergsskolans sporthall för perioden 16 mars till 30 juni. Ansökningstiden går ut den 18 februari. 


Bild på pennfodral och böcker samt elever i bakgrunden
Önskemål om annan förskoleklass

06 februari 2019

Till hösten är det dags för alla barn födda 2013 att börja förskoleklass. Finns det önskemål om annan skola än den man blivit tilldelad så kan du som vårdnadshavare skicka in en anmälan i vår e-tjänst.


Laddstationer i Lycksele
Seminarium - laddstolpar/laddstationer

05 februari 2019

Den 12 februari anordnar Lycksele kommuns energi- och klimatrådgivning ett seminarie om laddstolpar/laddstationer samt information om “Fossilfri oberoende 2030”.


Hemtjänstens dag firades
Uppskattat firande av hemtjänstens dag

02 februari 2019

Hemtjänstens dag har uppmärksammats i Lycksele kommun - en dag som uppskattades av besökarna.


Bild på Torgny Gustafsson som var en vinnare förra idrottsgalan
Snart dags för Idrottsgalan 2019

01 februari 2019

Om en vecka är det dags för årets upplaga av Idrottsgalan i Lycksele där 2018 års framgångar ska hyllas. Ett tillfälle för alla att ta del av en trevlig kväll i idrottens tecken. 


Malin Pettersson och Elin Tornebring
Lärcentrums stipendiater har utsetts

30 januari 2019

Malin Pettersson och Elin Tornebring har tilldelats 2018-års stipendium från Lycksele Lärcentrum.
-
Vi känner oss oerhört stolta och glada att få motta Lärcentrums stipendium för vårt examensarbete ”Heltid som norm”, säger de.


Håller varandra i handen
Hemtjänstens dag firas i Lycksele

25 januari 2019

Måndag den 28 januari uppmärksammar Lycksele kommun Hemtjänstens dag.


Feriepraktik 2019

21 januari 2019

Nu är det dags att se över om ni har möjlighet att ta emot ferieungdomar i sommar.


Bild på återvinningsstation vid Magasinsgatan
Två flyttade återvinningsstationer

08 januari 2019

Glastjärnsvägen och Magasinsgatan är de nya placeringarna för återvinningsstationerna som tidigare stått på Dalstigen och Hamngatan.


Deltagare som tränar på spinningcykel
Friskvårdssatning för minskad ohälsa

27 december 2018

Under hösten har Lycksele kommun satsat på HIIT som en friskvårdsinsats. En satsning för att komplettera individers rehabilitering och minska kommunens ohälsotal.


Värmeljus
Insamling av utbrunna värmeljus

23 december 2018

Brukar du kasta dina utbrunna värmeljus i soporna? Snälla gör inte det utan låt daglig verksamhet få återvinna dem - en insats som i slutändan blir proteser till barn och djur.


Anna-Lena Danielsson
Kvinnojouren får bidrag av folkhälsoråd

21 december 2018

Kvinnojouren i Lycksele får 4 000 kronor av Folkhälsorådet. Det beslutade rådets ordförande Anna-Lena Danielsson i går.
- De bedriver en väldigt viktig verksamhet och vi vill bidra till Kvinnojourens arbete med att motverka våld i nära relationer, säger hon.


Vintervägen i Lycksele öppnas för säsongen

20 december 2018

Isvägen över älven öppnas idag för gång- och cykeltrafik. Vintervägen är ett populärt strövområde under vintertid i Lycksele och används flitigt av fotgängare och motionärer.


Ett barn samt en vuxens hand
Nya e-tjänster inom för- och grundskola

19 december 2018

I dag lanseras tolv nya e-tjänster för barnfamiljer, exempelvis för att lämna inkomstuppgifter och ansöka om förskoleplats. Nu kan du följa dina ärenden på ett enkelt sätt genom att logga in med e-legitimation.


Bild på de anställda som uppmärksammades för sina insatser
Anställda uppvaktas för 25 år i tjänst

18 december 2018

I samband med årets sista kommunfullmäktige uppvaktades alla anställda som jobbat åt Lycksele kommun i 25 år. I år var det 29 personer som uppmärksammades.


Christer Hedlund tackade Marika Lindgren för hennes tid som ordförande i fullmäktige
Val av nya ordföranden och ledamöter

18 december 2018

Nu är det beslutat vilka som blir ordföranden och ledamöter i Lycksele kommun nämnder och styrelser. I samband med årets sista fullmäktige avtackades även fullmäktigeordföranden Marika Lindgren.  


Isvägen i Siksele är öppen för 4 ton

17 december 2018

Isvägen i Siksele är öppen för säsongen. Klicka här för att få mer information om våra isvägar och dess bärighet. 


Helena Lindblom och Camilla Persson vid HR-enheten
Hälsofrämjande bidrag till anställda

06 december 2018

Hälsofrämjande aktiviteter förespråkas av Lycksele kommun. De enheter i kommunen som har 100 procents svarsfrekvens på årets medarbetarenkät får nu ett bidrag till en gemensam aktivitet.


Fyra människor som promernerar över torget i Lycksele
Trygghetsvandring som gör skillnad

30 november 2018

Årets trygghetsenkät visar att delar av centrala Lycksele upplevs otryggt. För att få mer kunskap om dessa områden genomför Lycksele kommun, tillsammans med polisen, två trygghetsvandringar tisdag den 4 december.


Konstsnöspår på Tannen
På söndag invigs multifunktionsbanan

29 november 2018

Äntligen är det dags för officiell invigning av Lyckseles multifunktionsbana. Nu på söndag, 2 december, firar vi in satsningen i samband med Lycksele IF:s tävling på Tannen.


Lilly Bäcklund
Lilly Bäcklund sammanfattar sin tid vid rodret

27 november 2018

En resumé av 18 år som kommunstyrelsens ordförande i Lycksele. Det gav Lilly Bäcklund i samband med kommunstyrelsens sista sammanträde för 2018. 18 år som präglat både henne och Lycksele kommun på många olika sätt. Här finns ett axplock av de händelser hon lyfte fram. 


Bild på längdskidåkare Terese
2 km långt skidspår öppet

23 november 2018

Nu är en konstsnöslinga på 2 km färdig för längdskidåkning. Besök gärna Tannens skidstadion och gör ett åk, klassiskt eller skate.


Karta över Finnbacksområdet
Säker trafikmiljö kring Finnbacksskolan

23 november 2018

Det är viktigt att parkera och köra på rätt ställen för att barn och ungdomar ska få en trygg och säker miljö kring Finnbacksskolan, Musikskolan och fritidsgården Midgård.


Bild på pristagare på scen
Nominera till Idrottsgalan 2019

22 november 2018

Nominera kandidater till Idrottsgalan 2019 som under det gångna året har gjort fina insatser i sitt idrottande, som ledare, lag eller förening.


Ispelaren i Lycksele
Lyckseleborna vill behålla ispelaren

21 november 2018

Den enkät om ispelaren, som nyligen genomfördes, visar att 59,5 procent av de som svarat vill att ispelaren ska vara kvar.
Tekniska nämndens arbetsutskott förelår därför att nämnden ska behålla den som en dekorativ symbol för Lycksele.


Elisabeth och Dan Ögren
Årets vinnare av Guldkalaset

17 november 2018

För åttonde året i rad arrangerades näringslivsgalan Guldkalaset i Lycksele den 16 november. Årets tema var ”Attraktiva Lycksele”. Här kan du se vilka Lyckseleföretag som prisades.


Karta över strandpromenadens sträckning
Förstudien om strandpromenad är nu färdigställd

16 november 2018

Lycksele kommun har tillstånd att anlägga en strandpromenad i centrala Lycksele. Nu är även den efterlängtade förstudien färdigställd.


Erik Grönwall och Simon Vikström
Idolvinnaren Erik Grönwall inspirerade Lyckseleelever

16 november 2018

I veckan var Erik Grönwall och Simon Vikström på Tannbergsskolan för att föreläsa om företagande och företagsamhet. I dag visar 15 UF-företag från Lyckseles gymnasieskola upp sina företagsidéer på Guldkalaset. 


Tannbergsskolans elever är laddade inför Tannbergsmässan
Tannbergsskolan visar upp sig

13 november 2018

Gymnasievalet för 2019 närmar sig och det har blivit dags för den årliga Tannbergsmässan. Där visar Tannbergsskolans elever och personal upp Lyckseles gymnasieutbildningar för niondeklassare från hela inlandet.


Utställning av modellbilar
Bilutställning inom daglig verksamhet

13 november 2018

Det är full aktivitet inom daglig verksamhet. Nyligen anordnades en bilutställning på Bryggaregatan med bröderna Marcus Arvidssons och Anton Gideonssons modellbilar i fokus.


Man med trumpet
Guldkalaset 2018

10 november 2018

Välkommen till Guldkalaset 16 november!

Guldkalaset är Lycksele näringslivsfest där företag och entreprenörer hyllas och uppmärksammas. Årets tema är Attraktiva Lycksele och både dags- och kvällsprogrammet är fullspäckat.


Musikkafé Röda Villan
Lyckat musikkafé på Röda villan

08 november 2018

Gårdagens musikkafé på Röda villan, där Kicks Törnlund stod för underhållningen, får många lovord. En aktivitet som ingår i Psykeveckans gedigna program. 


Thor Rutgersson
Psykeveckan 2018

31 oktober 2018

Årets tema under Psykeveckan, som pågår under vecka 45, är våld i nära relationer. En av föreläsarna är Thor Rutgersson, mångsysslaren som bland annat är känd för boken "Allt vi inte talar om".


Fullmäktigeledamöter i Lycksele kommun
Nya fullmäktige justerade budgeten

30 oktober 2018

Fullmäktige har beslutat att justera den budget som fastställdes i juni. Den nya budgeten innebär bland annat tilldelning av medel för att utreda valfrihet inom stöd, vård och omsorg samt konkurrensutsättning av Lycksele kommuns verksamhet inom teknikområdet.


Bild på människor vid dialogträff
Dialogmöten och enkät om landsbygdsservice

26 oktober 2018

Nu pågår arbetet att kartlägga hur servicen ser ut på landsbygden och vilket behov som finns. Under oktober-december är det dialogmöten i sex byar som du kan delta vid. Du kan även svara på enkäten om landsbygdsservice.


Malin Berg
Ny plattform för e-tjänster i Lycksele

25 oktober 2018

Utvecklingen av offentliga e-tjänster har tagit fart runt om i Sverige. Nu har även Lycksele kommun lanserat en ny plattform för e-tjänster. En självserviceportal som ska förenkla tillvaron för både invånare, föreningsliv och näringsliv samtidigt som kommunens eget arbete effektiviseras.


Christer Rönnlund, Roland Sjögren
Lyckseles politiska ledning 2019-2022

24 oktober 2018

Det blir Christer Rönnlund (M), som efterträder Lilly Bäcklund (S) som kommunstyrelsens ordförande. Roland Sjögren (KD) blir vice ordförande. I dag presenterade alliansen den laguppställning som ansvarar för Lycksele kommun de kommande fyra åren.


Anna-Lena Danielsson
Stipendium med hälsa i fokus

24 oktober 2018

För att få elever att uppmärksamma hälsofrågor har Folkhälsorådet i Lycksele, tillsammans med Västerbottens läns landsting, instiftat ett stipendium för gymnasieelever.


Bild på tjejer som ska hoppa hopprep
Boka Tannbergshallen för period 2

24 oktober 2018

Nu är det dags att ansöka om tider i Tannbergsskolans sporthall för perioden 1 december till 15 mars. Ansökningstiden går ut den 5 november.


Ispelaren i Lycksele

15 oktober 2018

Ispelaren har sedan 1994 varit ett landmärke för Lycksele och 1999 uppnådde den rekordhöjd på 49,54 meter. Nu vill vi veta din åsikt om ispelaren och dess plats intill älven.


Barn som badar i bubbelpool
23 miljoner kronor i överskott väntas

10 oktober 2018

Det ekonomiska läget för Lycksele kommun är fortsatt bra. Delårsrapporten per 31 augusti pekar på ett överskott på cirka 23 miljoner kronor. Andra glädjande siffror är att antalet badtillfällen på den nyrenoverade simhallen har ökat med hela 43 procent.


Bild på kampanjmaterial för eMedborgarveckan
eMedborgarveckan i Lycksele

08 oktober 2018

I veckan, 8-14 oktober, är det eMedborgarveckan. Under veckan bjuder Lycksele kommun in till olika föreläsningar om e-tjänster och digital delaktighet.


Grete Vesteraas och Ulf Öhlund
Nya verksamhetschefer i Lycksele

05 oktober 2018

Grete Vesteraas blir administrativ chef och Ulf Öhlund blir verksamhetschef för samhällsbyggnad. Det beslutade Lycksele kommuns personalnämnd i går.


Svetsare
Så rankas Lyckseles företagsklimat

04 oktober 2018

Företagsklimatet går åt rätt håll i Lycksele. Lycksele kommun klättrar fem placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över kommuners företagsklimat.


Lokal trygghetsenkät 2018

01 oktober 2018

Polisen och kommunen samarbetar för att öka tryggheten för kommunens medborgare.


Ungdomar som bryter arm
Vill inspirera ungdomar till rörelse

21 september 2018

För att få fler ungdomar i rörelse satsar Finnbacksskolan på att utveckla sina friluftsdagar. Som ett led i detta arbete har Lyckseles högstadieelever fått prova på 13 olika sommaraktiviteter. En dag som blev möjlig genom samverkan mellan flera aktörer.


Röjningsarbete på Forsdala

17 september 2018

Under hösten kommer det att utföras ett röjningsarbete på Forsdalaområdet. Syftet är att förbättra ljusinsläppet samt att göra området tryggare och mer attraktivt.

 


Bild på Robin och Ola vid den nyasfalterade multifunktionsbanan
Snart öppnar multifunktionsbanan

16 september 2018

Öppnandet av Lyckseles nya multifunktionsbana närmar sig. Asfalteringen är klar och innan det är dags för slutbesiktning arbetas det med stödkanter, skyltning och konstsnöanläggning.


Ungdomar i oskärpa
Lycksele startar egen HVB-verksamhet

14 september 2018

Lycksele kommun startar HVB-verksamhet för ungdomar i egen regi. En verksamhet som ska bedriva behandling, omvårdnad, stöd och fostran. Det beslutade en enig Socialnämnd i onsdags.


grafisk bild
Ingivning av Ungdomshälsan

12 september 2018

Den nya Ungdomshälsan har officiell invigning 19 september.


Monica Norén
Ny verksamhetschef för utbildning

11 september 2018

Monica Norén blir ny verksamhetschef för Utbilningscentrum i Lycksele kommun.
- Jag är glad och stolt över att ha fått detta förtroende, säger hon.


Calle Franklin informerar
Byggmax etablerar sig i Lycksele

05 september 2018

Byggmax etablerar sig i Lycksele. Det bekräftade Blombergs Fastigheter under fredagens frukostmöte med näringslivet.
- Det är jätteroligt med en ny etablering. Nu ska vi se till att iordningsställa och bygga klart på området innan vi ger oss in i nästa utmaning, säger fastighetsägaren Joacim Blomberg.


Bild på barn på vuxens axlar
Start för nya föräldraträffar

29 augusti 2018

Stödteamet Navet som jobbar med föräldrastöd och andra insatser riktade till unga och familjer - erbjuder föräldraträffar enligt metoden "Alla barn i centrum" som bygger på 4 gruppträffar med utbildade gruppledare.


Nytt staket mellan torget och grusparkeringen
Förändringsarbete i centrum

28 augusti 2018

Lyckseleborna vill ha mer grönska och fler sittplatser i centrum. Det finns även önskemål om en avgränsning av grusparkeringen på kvarteret Köpmannen. Det har Lycksele kommun tagit fasta på och gradvis förändrar vi nu centrumbilden.


barn som promenerar med vuxen
Medborgarundersökning i Lycksele

28 augusti 2018

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning. Undersökningen utförs på uppdrag av Lycksele kommun och syftar till att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunen, hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har.


Stadsparad
Tack för era inspel om Lycksele!

27 augusti 2018

Vilket engagemang det finns i Lycksele! Vi har fått in många förslag på hur vi kan göra Lycksele mer attraktivt. Stort tack till alla som bidragit! När materialet har sammanställts ska ni även få ta del av det.


Koden 33 41 07
Tyck till om Lycksele via menti.com

24 augusti 2018

Här finns länk, kod samt instruktioner till den undersökning som just nu visas live på storbild på torget i Lycksele. Frågeställningen lyder "Hur kan Lycksele bli mer attraktivt?


Linda Algotsson
Besök oss under "En dag på stan"

23 augusti 2018

Hur kan Lycksele bli mer attraktivt? Under ”En dag på stan”, lördag 25 augusti klockan 10.00-15.00, finns vi på torget för att höra vad du tycker. 


Bild på sandstensvägens björkar
Sandstensvägen får nya björkar

17 augusti 2018

Under sensommaren kommer björkarna efter Sandstensvägen att bytas ut. Detta på grund av trädens vitalitet och nuvarande placering.


Väg
Ändrad avgångstid för bussen Bjurholm-Knaften-Lycksele

14 augusti 2018

På grund av vägarbete mellan Knaften och Lycksele kommer busslinje 39 att få tidigarelagd avgångstid från Bjurholm. Detta gäller under höstens första skolveckor.


Inmätningar av byggnader

14 augusti 2018

Just nu pågår ett arbete med att mäta in och inventera byggander i Lycksele, detta för att uppdatera kommunens digitala kartor till Lantmäteriet.


Bild på elev samt elever i bakgrunden på Tannbergsskolan
Skolstart höstterminen 2018

13 augusti 2018

Höstterminen 2018 börjar måndag den 20 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna.


Bild på utemiljö vid Finnbacksskolans park
Parken vid Finnbackskolan

10 augusti 2018

Parken nedanför Finnbackskolan har renoverats och finns tillgänglig för både elever och allmänheten. Arbetet fortsätter under hösten med nya sittbänkar samt en scen.


Bild på kabel och spade
Ledningskollen - kolla innan du gräver

08 augusti 2018

Här i sommartider sker det många markarbeten. För att skydda ledningar mot avgrävningar kan du använda Ledningskollen, en tjänst som är gratis.


Bild på lekplats vid Fiskalvägen
Årlig upprustning av lekplatser

31 juli 2018

Under 2018 kommer några lekutrustningar på Lycksele kommuns allmänna lekplatser att bytas ut. Detta efter önskemål från allmänheten samt att gamla utrustningar som inte går att laga ersätts med nya.


Watercross
Motorveckan är i full gång i Lycksele

25 juli 2018

Vecka 30 är även känd som Motorveckan i Lycksele. Ett stort arrangemang som väntas locka 60 000-70 000 besökare till vår stad. Den 26-27 juli finns även Lycksele kommun på torget och på Ansia för att marknadsföra sig som arbetsgivare. Kom gärna och träffa oss!


Bild på numret till 113 13
Informationsnummer till SOS Alarm

20 juli 2018

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.


Bild från sommarplanteringen på röda blommor
Sommarplantering i regnbågens färger

18 juli 2018

Varje år utsmyckas Lycksele med sommarblommor runt om i staden. I år har planteringarna efter gågatan och på torget inspirerats av regnbågens färger.


Fokus på solel och hållbar transport

17 juli 2018

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.


Bild på människor som pratar
Företagare har fått enkät om myndighetskontakter

12 juli 2018

Kommunen deltar i undersökningen "INSIKT". Där har företagare som haft myndighetskontakter under första halvåret 2018 möjlighet att svara på en enkät om sin upplevelse.


Bild på mobiltelefon
Telefonsamtal om brandsäkerhet

10 juli 2018

Falsk telefonförsäljare ringer och utger sig för att vara Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid kontroll av brandsäkerhet. Skulle du få ett sådant samtal ska du avsluta samtalet snarast.


Simbassäng
Nya avgifter för fritidsanläggningar

09 juli 2018

Från och med 1 september gäller nya avgifter för att nyttja kommunens fritidsanläggningar. Då får även Lycksele kommuns pensionärer besöka simhallen till rabatterat pris.


Bild på deltagare vid seniorträff
Seniorträff med blandat innehåll

06 juli 2018

I maj anordnade Lycksele kommun en seniorträff på Medborgarhuset. En eftermiddag som innehöll både inspirationsföreläsning, information och diskussion kring olika frågor.


Ett glatt gäng människor
Följ arbetet med attraktiva Lycksele

04 juli 2018

Nu kan du följa arbetet kring attraktiva Lycksele här på hemsidan. Många processer är igång och parallellt med detta pågår rekrytering av en projektledare.


Sommarskog
Allemansrätten - detta gäller

02 juli 2018

Äntligen är det sommar och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten. Det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. 


Äldre dam myser med häst
Hästbesök på äldreboendet Skytten

29 juni 2018

Hästveckan inleddes i dag med hästbesök på äldreboendet Skytten. Där fick ett 30-tal pensionärer mata hästarna med äpplen och morötter. Ett väldigt uppskattat besök.


Stadsmusikanterna

29 juni 2018

Du kanske redan har lagt märke till dem? Stadsmusikanternas turné runt om i Lycksele är i full gång. Stadsmusikanterna är en del av Lycksele kommuns feriepraktikverksamhet och består i år av fyra ungdomar och en ledare. 


Torget i Lycksele, rullstolsburen person, barn som leker
Inför ledsagaravgift

28 juni 2018

Kommunfullmäktige har beslutat att införa avgift för ledsagarservice. Avgiften gäller från och med 1 augusti 2018.


Bild på lila blommor och gröna blad
Kommunens sommaröppettider

27 juni 2018

I sommartider är det ändrade öppettider och semesterstängt inom vissa verksamheter.


Lyckseles stadshus i sommarskrud
Mål och budget fastställd för 2019

26 juni 2018

Kommunfullmäktige har fastställt Lycksele kommuns rambudget för 2019. Både socialnämnden och utbilningsnämnden får utökade budgetramar och bedöms i och med detta få rimliga förutsättningar att bedriva sina verksamheter under de kommande åren.


Midsommarfirande på Gammplatsen
Glad midsommar!

21 juni 2018

Lycksele kommun vill önska dig en glad midsommar. På Gammplatsen och hembygdsområdet i Örträsk finns möjlighet till gemensamt firande för den som önskar.


Tjej vid dator
Stipendium för examensarbete

20 juni 2018

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av Lycksele kommun för ditt examensarbete.


bild på blommor och en ruta med text
Maj-Lise är årets eldsjäl och glädjespridare

14 juni 2018

Maj-Lise Nilsson fick mottaga priset "Årets eldsjäl och glädjespridare" för sitt engagemang för barn, unga och äldre personer med funktionsvariation.


Bild på när det är terrängkört i myr och skog
Vart får du köra terrängfordon och vattenskoter?

12 juni 2018

Har du ett terrängfordon eller en vattenskoter behöver du känna till de regler som finns för körning i naturen.


Bild på ferieungdomar som arbetar på Badparken
Sommarens feriepraktik startar idag

11 juni 2018

I dag börjar närmare 80 ungdomar sin feriepraktik. För många ungdomar är detta det första steget in i arbetslivet.


Lycksele femma i Fokus "Bäst att bo"

05 juni 2018

Lycksele placerar sig i toppen i rankingen "Bäst att bo". Det är i kategorin glesbygd som Lycksele återfinns på femte plats. 


Grafisk bild med text
Sommarlovsaktiviteter

05 juni 2018

Snart är det sommarlov för Lyckeles barn och ungdomar och vi hoppas att det blir fyllt med roligheter och upplevelser. 


Bild från annons om sommarfröjd
Sommarfröjd inbjuder seniorer 65+

04 juni 2018

Onsdag den 13 juni är det dags för årets sommarfröjd, en eftermiddag där seniorer 65 år eller äldre inbjuds. I år firar även arrangemanget 5-års jubileum.


Anders Eriksson
Ny fastighetschef i Lycksele kommun

01 juni 2018

Nu är rekryteringen av en ny fastighetschef i hamn. Det blir företagsledaren Anders Eriksson som tillträder tjänsten den 3 september. 
- Det känns jätteroligt. Det här uppdraget ser jag fram emot, säger han.


Första spadtagen tas av Lars Ohlson, Anders Nilsson, Sonny Lekander och Sven Roosqvist.
Första spadtaget för nya Forsdalaskolan

31 maj 2018

I dag var det officiell byggstart för satsningen på Forsdalaskolan. Där investerar Lycksele kommun både i renovering av befintliga lokaler och en stor tillbyggnad i två plan. Allt för att skapa en bättre miljö för elever och personal och för att möta framtidens behov med ett ökat elevunderlag.


Kvinnor vid incheckningen på Lycksele flygplats
Flygtrafiken återupptas 1 juli

31 maj 2018

Den 1 juli återupptas flygtrafiken till och från Stockholm/Arlanda. Trafikverket har beslutat att tilldela trafiken till svenskägda flygoperatören Amapola Flyg AB. Från och med nästa vecka går det att boka flygbiljetter. 


Elin Larsson, samordnare folkhälsa Lycksele kommun
Torsdag den 31 maj - Tobaksfria dagen

30 maj 2018

Folkhälsorådet arbetar för ett nikotinfritt samhälle där både vuxna och ungas hälsa står i fokus. Som ett led i detta arbete ska Folkhälsorådet tillsammans med landstinget finnas på plats på torget i samband med Lyckseles största motionslopp - Guldruschen.


Bild på fotboll
Ansök om tider i kommunens lokaler

30 maj 2018

Nu är det hög tid att ansöka om tider i kommunens lokaler och anläggningar för säsongen 2018-2019, undantag för Tannbergshallen där du kan ansöka till och med 30 november 2018.


Linda Orädd, beredskapssamordnare
Kom och prata krisberedskap med oss

29 maj 2018

Vill du diskutera krisberedskap eller se vad en krislåda kan innehålla? Då är du välkommen till kommunhuset på torsdag den 31 maj. 


Hand som håller i den nya broschyren
Krisberedskapsveckan 2018

28 maj 2018

I dag startar årets krisberedskapsvecka. Regeringen gav våren 2017 MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer. En broschyr som snart landar i din brevlåda.


Bild med textruta där det står Dina personuppgifter
Så hanterar kommunen dina personuppgifter

25 maj 2018

I dag träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Lycksele kommun har arbetat med anpassning av vår personuppgiftshantering mot den nya förordningen.


Vindkraftverk
Information om vindkraftsbygge

23 maj 2018

I morgon arrangeras ett informationsmöte om arbetet med att bygga en av Sveriges största vindkraftanläggningar på Blakliden och Fäbodberget.  


kvinna går mot flygplatsen
Nödförfarande öppnar för flygtrafik

18 maj 2018

Flygtrafiken ska komma i gång så snart som möjligt på Lycksele flygplats. Det framkom vid dagens presskonferens med regeringen och Trafikverket. Nu ligger fokus på att få en operatör som tar över flygningarna.


Vill du vara med och vårstäda Lycksele?

17 maj 2018

Flera skolor i Lycksele kommun har anmält sig till skräpplockarkampanjen Håll Sverige Rent. Under vecka 22 kommer det att finnas soppåsar på kommunhuset för dig som vill vara med och vårstäda med oss.

 


Lycksele flygplats
Ingen flygtrafik på Lycksele flygplats

16 maj 2018

På grund av att flygbolaget Nextjet begärts i konkurs har vi ingen flygtrafik på Lycksele flygplats. Vi beklagar situationen för de resenärer som drabbas. Frågan är högt prioriterad av Lycksele kommun och Lycksele flygplats.


Tjärhovet
Tjärhovet och gamla brandstation rivs

16 maj 2018

Tekniska nämnden i Lycksele kommun har beslutat att riva fastigheterna på kvarteret Tjärhovet. Detta för att möjliggöra en utveckling i Lycksele.


Föräldrar med sina barn
Familjecentral firar tio år i Lycksele

14 maj 2018

Tillsammans med Västerbottens läns landsting bedriver Lycksele kommun en familjecentral sedan 2008. En del i detta är en öppen förskola som utvecklats till en mötesplats för nya Lyckselebor.


Människor vid Djupskolavan
Seniorträff i Lycksele 17 maj

09 maj 2018

Har du fyllt 65 år och är pensionär? Har du funderat över hur din framtid ser ut? Lycksele kommun bjuder in seniora medborgare till ett mötesforum där vi ska inspireras av föreläsare, få information om olika situationer man ställs inför som äldre i samhället.


Lennart Melin, Gunilla Johansson, Lena Backlund
Nyinvigning av Röda villan i Lycksele

03 maj 2018

Röda Villan är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med psykisk eller psykosocial ohälsa. Nyligen invigdes Röda villans nya lokaler – en plats som utgör en viktig träffpunkt i Lycksele.  


Frida Hermansson i tävlingsmomentet.
Guld till Tannbergsskolan på yrkes-SM

02 maj 2018

Tannbergsskolan vann nyligen guld på Yrkes-SM genom Frida Hermansson. Frida, som går gymnasiesärskolans program ”Hälsa, vård och omsorg”, vann delat guld med elever från Uppsala.


Region 10:s logotyp tillsammans med en karta över de kommuner som ingår
Region 8 blir Region 10

27 april 2018

Under ett flertal år har åtta inlandskommuner i Västerbottens län samverkat för att stärka kommunernas roll och utveckling i inlandet. Då fler kommuner, från Åsele i söder till Arjeplog i norr, valt att söka sig till samarbetet, byts nu namnet till Region 10.


Ledamöter i fullmäktige
Ny politisk organisation från 2019

26 april 2018

För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige fastställt en ny politisk organisation - en nämndmodell med fasta beredningar.


Stadshuset med monument
Lycksele kommuns årsredovisning 2017

25 april 2018

När 2017 års verksamhet summerats ihop blir Lycksele kommuns resultat 41,3 miljoner kronor. Det innebär att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning. Något som även bekräftas av revisionen som granskat årsredovisningen.


Familj som besöker stadsparken i Lycksele
Informationskväll om kontaktperson

23 april 2018

Har du intresse av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj? Den 25 april arrangerar Individ- och familjeomsorgen en informationträff om hur ett sådant uppdrag fungerar. 


Irene Gustafsson tar emot priset
Ännu ett guldpris till Skogsmuseet

19 april 2018

Skogsmuseet i Lycksele har återigen prisats nationellt. Varje år delar UtställningsEstetiskt Forum ut ett guldpris för en särskilt bra insats inom museiutställningar. I år gick priset till Skogsmuseet i Lycksele.


Bild på pratbubbla med texten Ge förslag
Företag kan tycka till om ny upphandlingspolicy

17 april 2018

Som företag erbjuds ni möjlighet att tycka till om förslag till ny upphandllingspolicy.


Ingrid Sjöberg, Tina Thörner, Helena Österlind, Tobias Thomsson
Satsar på jämställd arbetsmarknad

12 april 2018

Arbetsmarknaden är könssegregerad i Västerbottens inland. Undersökningar visar att ungdomar till stor del väljer gymnasieutbildning som upprätthåller denna struktur. För att ge dem större kunskap om yrkeslivet i stort drivs nu projektet ”Jämställd arbetsmarknad i Region 8”.


Gågatan i Lycksele under testperioden
Gågatan hålls stängd för biltrafik

10 april 2018

Gågatan kommer fortsättningsvis att hållas stängd för fordonstrafik. Det beslutade miljö- och samhällsnämnden i dag utifrån den utvärdering som genomförts.


Tjej spelar trumpet
Bidrag till kulturföreningar

09 april 2018

Kulturföreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag till och med 15 april i år.


Fullmäktigeledamöter sammträder
Föreslår ny politisk organisation

04 april 2018

För mandatperioden 2019-2022 föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska fastställa en ny politisk organisation - en nämndmodell.


Flygfoto Vindelälven
Vindelälven-Juhtatdahka rekommenderas bli biosfärområde

03 april 2018

Programkommittén för Biosfärprogrammet rekommenderar Sveriges regering att nominera Vindelälven-Juhtatdahka som kandidater för att utnämnas till Unescos biosfärområden.


Flera post-it-lappar med viktiga värden för Lycksele uppsatta på en vägg
Nu utvecklar vi attraktiva Lycksele

29 mars 2018

Startskottet för ett attraktivare Lycksele har gått. En mängd olika aktörer, som brinner för att utveckla Lycksele, har under tre intensiva dagar diskuterat dåtid, nutid och en önskad framtid. 
- Det finns ett enormt engagemang och det känns väldigt bra att det är så många som vill bidra till ett ännu bättre Lycksele, säger Ingela Gotthardsson, kommunchef.


Fasad stadshuset med Lycksele kommuns logotyp
Investeringsbudgeten utökas

28 mars 2018

Den påbörjade investeringen på Forsdalaskolan har visat sig bli dyrare än den initiala kostnadsbedömningen. Ombyggnationen är nödvändig för att säkerställa en fungerande verksamhet och nu föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska utöka investeringsbudgeten för 2018-2019.


Gågatan i Lycksele en sen kväll i mars
Gågatan stängs för motortrafik

28 mars 2018

Testperioden för gångfarts­området på Storgatan avslutas sista mars 2018. Det innebär att motortrafik inte längre är tillåten på gågatan i Lycksele. 


Gågatan i Lycksele.
Biltrafiken på gågatan ska utvärderas

23 mars 2018

Nu är det dags att utvärdera din upplevelse av gångfartsområdet på gågatan. Vi hoppas att du tar dig tid att dela med dig av dina synpunkter och upplevelser rörande testperioden.


Logotyp för Earth hour
Lycksele kommun deltar i Earth Hour

23 mars 2018

Lycksele kommun deltar i Earth Hour genom att släcka gatubelysning i centrumkärnan lördag 24 mars 20.30-21.30. Detta för att uppmärksamma klimatfrågan och för att visa att vår planet är viktig.


Bild på bron över Lycksbäcken
Samråd för bro över Lycksbäcken

23 mars 2018

Samråd för vattenverksamheten kring bron där Ponderosavägen korsar Lycksbäcken. För att möjliggöra anläggande av ny bro samt höja vägbanan.


André Sandström
Klart med ny vd för Industrihus

22 mars 2018

Det blir André Sandström som efterträder Oswald Öjebrandt som vd för Lycksele industrihus AB. 
- Det känns spännande på många sätt, säger André Sandström.


Bild på Anna och besökare vid disken för eRUM
Servicecenter med handledning i digitala ärenden

16 mars 2018

Till veckan invigs eRUM Lycksele. Ett digitalt servicecenter som är en plats där personer kan få hjälp och vägledning med digitala ärenden samt tjänster.


Sträckning som är aktuell för strandpromenad
Dialog om strandpromenad längs älven

15 mars 2018

Lycksele kommun har tillstånd att anlägga en strandpromenad i centrala Lycksele. Nu ska en förstudie genomföras för en gång- och cykelväg längs E12:an och din åsikt är viktig för oss.


Barn som pimplar
I helgen väntar Lyckselenappet

08 mars 2018

Så här års arrangeras flera fisketävlingar runt om i Lycksele kommun. På söndag är det dags för det populära Lyckselenappet - en pimpeltävling på Umeälvens vinterväg. 


Polishuset i Lycksele
Tillfällig vapenamnesti i Sverige

08 mars 2018

Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Då kan den som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen. Den som lämnar in vapen under amnestin straffas inte för innehavet och har rätt att vara anonym.


Ungdomar och lärare som deltar i friluftsdag
Idrottens dag för Lyckseles ungdomar

06 mars 2018

Finnbacksskolan satsar på att utveckla skolans friluftsdagar. Som ett led i detta arbete har Lyckseles högstadieelever fått prova på flera olika idrotter. En dag som blev möjlig genom samverkan mellan flera aktörer. 


Bilar färdtjänst
Ny riktlinje för färdtjänst

06 mars 2018

Sedan 1 mars 2018 gäller nya förutsättningar för färdtjänst. Nu kan man beställa färdtjänst samma dag som man ska åka. Detta under förutsättning att beställning av resan sker minst en timme innan avresa. 


grafisk bild sportlov 2018
Lovaktiviteter i Lycksele

01 mars 2018

Vad händer på lovet? Den frågan ska lättare få svar genom satsningen på en samlad informationssida om aktiviteter för barn och unga på samtliga skollov. Arbetet med sidan är under kontinuerlig utveckling och målet är att fler ska kunna ta del av en aktiv fritid.


Feriepraktik 2018

26 februari 2018

Nu kan skolungdomar lämna in en ansökan om feriepraktik i sommar.


Invigning av ny förskoleavdelning
Lyckseles barnaskara växer

23 februari 2018

Det föds betydligt fler barn i Lycksele nu än för tio år sedan. Det senaste året har två nya förskoleavdelningar öppnat i Lycksele – just för att kunna möta det ökade trycket inom barnomsorgen.
– Det går bra för Lycksele nu, säger Lars Ohlson, ordförande i Utbildningsnämnden.


Håkan Svaleryd, ekonomichef Naturvårdsverket
Nu kan du ansöka om ladda-hemma-stöd

22 februari 2018

10 000 kronor – så mycket kan en privatperson få i bidrag för att installera en laddstation för elbil i anslutning till sin fastighet. Ansökan görs via Naturvårdsverkets webbplats.


Lättläst på hemsidan

21 februari 2018

Nu finns en del av Lycksele kommuns information på lättläst svenska. Det innebär att innehållet är anpassat för att vara lätt att läsa och förstå. 


Glad kvinna
Rekryteringsmässa i Lycksele

20 februari 2018

Söker du arbete? Då ska du besöka Medborgarhuset i morgon. Där arrangerar Arbetsförmedlingen en rekryteringsmässa som riktar sig både till alla som söker sommarjobb och till dem som söker mer varaktiga anställningar.


Tvättar händerna
Bidra till att minska smittspridning

20 februari 2018

Det är inte för intet som februarimånad även kallas vabruari. Den här tiden på året kantas av mycket sjukdomar bland annat på våra förskolor. Därför vill vi uppmärksamma er på Lycksele kommuns hälsopolicy.


Resenärer på buss
Bättre pendlingsmöjlighet till Lycksele

12 februari 2018

Kollektivtrafiken mellan Vindeln kommun och Lycksele kommun förbättras. Det innebär att de ungdomar i Vindeln som vill studera vid Tannbergsskolan kan dagspendla till Lycksele. 


Skylt parkeringsförbud
Parkeringsförbud på centrala gator

12 februari 2018

För att öka framkomligheten råder det nu parkeringsförbud på båda sidor på tre adresser i centrala Lycksele. De gator som berörs är delar av Holkvägen, Villarydsvägen och Grubbgatan. 


Julia Lundgren, Alva Zakrisson, Isak Sjödin, Martin Blomberg.
Lycksele arrangerar USM i skidor

08 februari 2018

I helgen avgörs Ungdoms-SM i skidor i Lycksele. Arrangörsklubben Lycksele IF har fyra deltagare med som tillsammans med cirka 270 ungdomar vill prestera sitt yttersta i Tannbergets terräng.


Lilly Bäcklund och Ardalan Shekarabi i samtal på Medborgarhuset
Ministerbesök i Lycksele

07 februari 2018

Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Lycksele kommun i dag. 
- Jag blir alltid inspirerad av att vara i Lycksele. Det finns så mycket engagemang och drivkraft här och i den här delen av Sverige, säger han. 


Eric Lundström
38 miljoner kronor i överskott

07 februari 2018

Lycksele kommuns resultat 2017 är 38,2 miljoner kronor. Det är framför allt betydligt högre skatteintäkter än budgeterat som bidrar till resultatet.


Samisk flagga
Vi firar den samiska nationaldagen

05 februari 2018

Lycksele kommun - Liksjuon Kommuvdna - firar den samiska nationaldagen med tal, ungdomskör och flagghissning på torget. 


Pulkbacken på torget i Lycksele
I år blir det en snöborg på torget

01 februari 2018

I år kommer det att se annorlunda ut på torget. I stället för den stora pulkbacken ska Lycksele kommun anlägga en mindre backe i form av en snöborg. 


Hopprep i sporthallen
Dags att ansöka om tider i sporthallen

31 januari 2018

Nu är det dags att ansöka om tider i Tannbergsskolans sporthall för perioden 16 mars  – 14 augusti. 


Bostadsområde Furuvikstrand
Ministerbesök i inlandet

30 januari 2018

Bostadsbyggande är en viktig del för att främja utveckling, tillväxt och inflyttning. För att synliggöra och diskutera förutsättningar för bostadsbyggande i inlandet har Region 8 bjudit in ansvarig minister, Peter Eriksson, till ett dialogmöte.


Feriepraktik 2018

22 januari 2018

Nu är det dags att se över vilka möjligheter ni har att ta emot ferieungdomar i sommar.


Ripor på torget i Lycksele
Ny utsmyckning på Lyckseles torg

18 januari 2018

Lyckseles torg har fått en ny utsmyckning. Tre ripor har bosatt sig intill den roterande stenkulan. 
- Vi ville ha en annorlunda utsmyckning på torget, säger Kay Isaksson som skapat riporna. 


Tannbergsskolans entré
Gymnasiet utbildar skogsmaskinförare

18 januari 2018

Naturbruksgymnasiet i Burträsk har beviljats att delta i en femårig försöksverksamhet som branschskola. Detta är resultatet av en ansökan som gjorts kring skogsmaskinförarutbildningar i ett länsövergripande samarbete - framför allt mellan Lycksele och Skellefteå kommuner. 


Pulkbacken på torget i Lycksele
Nya planer för pulkbacken i centrum

17 januari 2018

Lycksele kommun överväger att göra en mindre pulkbacke i centrum i år. Det skulle innebära att det krävs mindre resurser och att Skolgatan kan hållas öppen för trafik. 
Innan det tas beslut i frågan vill vi veta vad du tycker – så svara gärna på vår enkät.


Forsdalaskolan
Lyckseleskola fokuserar på hälsa

15 januari 2018

Forsdalaskolan i Lycksele är en av 48 skolor i landet som fått projektbidrag för att tillsammans med eleverna utveckla kunskap om vad som påverkar vår hälsa och vår inlärning. 
- Det känns fantastiskt roligt att vi får möjlighet att satsa på detta, säger Maria Edsmalm, lärare Forsdalaskolan.


Trafikpolis stoppar fordon
Enkät - Polisens inriktning till 2024

12 januari 2018

Polisen ska ta fram en ny strategisk inriktning. I detta arbete är din röst väldigt värdefull så var med och påverka framtidens polismyndighet genom att svara på den enkät som tagits fram. 


badande kille
Vattenloppar, musslor och sjöhästar

10 januari 2018

Det är bara dagar kvar tills Simhallen fylls upp med både vattenloppor, musslor och sjöhästar – nu är det äntligen dags för vårens olika simskolor. 


Snöröjning i tätort
Vinterväghållning inom Lycksele tätort

09 januari 2018

Inom Lycksele tätort sköter Lycksele kommun snöröjning och halkbekämpning tillsammans med entreprenören Bilfrakt. 
Här finns information om vad som gäller och hur du som medborgare kan underlätta detta arbete. 


Torget i Lycksele med kvarteret Köpmannen i bakgrunden
Försäljning av Köpmannen 3 och 4

03 januari 2018

I dag beslutade Tekniska nämnden i Lycksele kommun att sälja fastigheterna Köpmannen 3 och 4 till Cityfastigheter i Lycksele AB.
- Genom detta möjliggör vi för nybyggnation på delar av kvarteret Köpmannen, säger Sven Roosqvist, ordförande i Tekniska nämnden. 


Bild på en pratbubbla där det står digital anslagstavla
Anslagstavla blir digital

29 december 2017

Kommunens officiella anslagstavla blir digital från och med den 1 januari 2018. På anslagstavlan kan du precis som tidigare läsa anslag om justerade protokoll och kungörelser. 


Bild på skidspår
Skidspår som är öppna

28 december 2017

Information om kommunens skidspår, distanser och senaste skidspårstatus för spåren på Tannberget och Forsdala.


Luciatåg med barn från Örträsk
Lyckad välgörenhetskonsert på förskola

22 december 2017

Nyligen anordnades en välgörenhetskonsert på förskolan i Örträsk till förmån för Musikhjälpen. Arrangemanget, där barnen stod i fokus, lockade 85 engagerade Örträskbor. 


Deltagare som lyssnar på föreläsning
Lycksele satsar på jämställd hållbarhet

22 december 2017

Lycksele kommun vill att all verksamhet ska genomsyras av jämställdhet. Som ett led i detta arbete genomfördes i tisdags en utbildningsdag med temat jämställd hållbarhet. 


Torget i Lycksele
Önskar ett grönare centrum

21 december 2017

Lyckseleborna vill ha mer grönska i centrum. Det visar den sammanställning som Lycksele kommun gjort av de närmare 200 förslag som skickats in. 


Uppvaktning av kommunanställda
Uppvaktas för 25 år i kommunens tjänst

19 december 2017

I samband med årets sista kommunfullmäktige uppvaktades alla anställda som jobbat åt Lycksele kommun i 25 år med tal, blommor och en gåva. 


Vinnarna av 2017-års miljöpris
Tre lantbruk vinnare av miljöpris

18 december 2017

Brattens Lantbruk AB, Tannsele Lantbruk AB och Martin Berglund och Pia Laulas lantbruk blir 2017 års pristagare av Alf Nilssons miljöpris. - Det känns jättebra, säger Elisabeth Sjödin Ögren, Brattens Lantbruk.


Restaurang Pärlan
Nytt avtal kring matservering

15 december 2017

Lycksele kommun ingår ett nytt avtal med Restaurang Pärlan i Örträsk. 


Templet Lycksele
Lycksele visas upp på TV3

08 december 2017

Några av er har kanske redan sett det men just nu visas bilder från Lycksele upp på TV3.
- Lycksele bjuder på ett fantastiskt vinterlandskap och vackra platser och var självskriven på vår lista över orter vi ville visa, säger Susanne Nylén presschef på MTG Sverige.


Två damer i samspråk.
Lyckat dialogcafé i Lycksele

01 december 2017

I november anordnades ett dialogcafé i Lycksele. Fokus låg på frågan "Hur vill jag bo i framtidens Lycksele"? Kvällen resulterade i goda och kloka diskussioner kring framtiden för den seniora delen av Lycksele kommuns befolkning. 


E:12 vid Shell
Angelägna åtgärder i infrastukturen

30 november 2017

Lycksele kommun är en av de instanser som får lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Här lyfter Lycksele kommun fram E12:an, elektrifiering av Tvärbanan samt åtgärder i hamn och på land.


Ryttare på häst
Nytt avtal kring ridskolan

30 november 2017

Lycksele kommun ingår ett nytt avtal med Lappmarksryttarna gällande ridskoleverksamheten.


Bild på elever som tränar
Morgongympa på Södermalmsskolan

29 november 2017

Morgongympa innan skoldagen låter uppfriskande. Det har nu blivit verklighet på Södermalmskolan i Lycksele.


Samiska flaggan
Elsa Laula får egen samisk flaggdag

29 november 2017

För första gången firas den 29 november som en allmän samisk flaggdag i Norden. Detta för att uppmärksamma frihetskämpen och pionjären Elsa Laula Renbergs födelsedag och hennes betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi.


Skotercafé i byn Busjön
Lycksele vill införa landsbygdsråd

29 november 2017

Landsbygden och byarna är viktiga för Lycksele kommun. Det är kommunstyrelsen helt överens om. Därför vill kommunen inrätta ett Landsbygdsråd med fokus på landsbygdsrelaterade frågor.


Deltagare i rådet
”Det kan hända när vi minst anar det”

27 november 2017

Nya perspektiv, aha-upplevelser och inspiration. Så beskriver en av deltagarna Lyckseles första krishanteringsråd. 
Det blev många intressanta inspel när tjugo representanter från näringslivet, Lycksele kommun, polisen, landstinget och hemvärnet samlades för Lyckseles första krishanteringsråd.


Lyckseles kommunhus i vinterskrud
Nya besöksrutiner i kommunhuset

23 november 2017

För att kunna ge medborgarna ett ännu bättre bemötande investerar Lycksele kommun i ett passersystem samt modul för besöksregistrering. 


Uppåtgående pil
Fjärde plats i Tillväxtbarometer

21 november 2017

Lycksele kom på fjärde plats i årets tillväxtbarometer. Utifrån bokslut skapas ett tillväxtindex som gör att företagen i ett län kan jämföras med varandra. Nordmaling återfinns på första plats i Västerbottens län. 


Foto från rensgallret på Lycksele reningsverk
Världstoalettdagen

16 november 2017

Den 19 november infaller FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. Hushållspapper är den vanligaste "fultorkningen" i Sverige. Bilden visar hur det ser ut i rensgallret på Lycksele reningsverk då det som spolats ner i toaletten inte lösts upp. 


Bild på deltagare i Kristinebergsvävstugeförening
Nominera ledare till Ledarstipendium

16 november 2017

Ledarstipendium delas ut till föreningsledare som gjort enastående insatser inom föreningslivet. Du kan skicka in förslag fram till och med den 15 december.


Kvällsöppet Återbruket

13 november 2017

Torsdag 16 november har Återbruket kvällsöppet.


Acon
Årets Tillväxtföretag - Acon

07 november 2017

En av utmärkelserna som delas ut under Guldkalaset är Årets Tillväxtföretag. I denna kategori är det kommunstyrelsens arbetsutskott som utser vinnaren. I år var det Acon som prisades. 


Bild på Günter Mårder under prologen
Att skapa attraktionskraft

06 november 2017

Attraktionskraft Lycksele var temat på årets upplaga av Guldkalaset. Alla föreläsningar under prologen var kopplade mot hur man behöver skapa attraktion för att lyckas och för att synas.


Se livets möjligheter - Psykeveckan 2017
Psykeveckan Lycksele 2017

06 november 2017

Den 6–9 november arrangeras Psykeveckan i Lycksele. Med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang ska förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa öka. Årets tema är Acceptans och respekt. 


Sven Roosqvist
Ny ordförande i Tekniska nämnden

31 oktober 2017

Sven Roosqvist (S) blir ny ordförande i Tekniska nämnden. Det beslutade kommunfullmäktige i måndags.


Inomhusfotboll
Dags att ansöka om tider i sporthallen

30 oktober 2017

Nu är det dags att ansöka om tider i Tannbergsskolans sporthall för perioden 1 december – 15 mars. 


Bild på gång och cykelväg vid MB
Gång- och cykelvägar under vintertid

26 oktober 2017

Under vintertid är gång- och cykelvägarna i Lycksele prioriterad vid snöröjningen och halka för att öka tillgängligheten för allmänheten. Lycksele kommun och Trafikverket ansvarar för olika gång-och cykelvägar.


Lärare och elever
Lämna din åsikt om skolan

13 oktober 2017

Just nu har alla vårdnadshavare i Lycksele kommun möjlighet att tycka till om sitt/sina barns förskola eller skola. Detta genom att svara på Skolinspektionens enkät.


bild på traktor som snöröjer
Din roll i kommunens arbete med snöröjning

12 oktober 2017

Hösten har kommit till Lycksele och vintern börjar närma sig med stormsteg. Du kan hjälpa kommunen i arbetet med snöröjning och halkbekämpning med några små enkla åtgärder.


Andelen barn i åldern 1-5 år är högre i Lycksele än genomsnittet i landet.
Över 30 miljoner kronor i överskott

12 oktober 2017

Det ekonomiska läget för Lycksele kommun är fortsatt bra. Delårsrapporten per 31 augusti pekar på ett överskott på cirka 31 miljoner kronor. En av anledningarna är att andelen invånare i åldern 1-5 år stiger snabbare än genomsnittet i landet - vilket påverkar storleken på skatteintäkterna i det kommunala utjämningssystemet.


Lärare och elev
Högskolestudier kopplade till jobb

05 oktober 2017

Under två torsdagar i höst anordnas informationsträffar om högskolestudier kopplade till jobbmöjligheter i Lycksele kommun.


Vy över rampen på Lycksele återvinningscentral
Återvinningscentraler öppna 7 oktober

04 oktober 2017

Välkommen till någon av de tre återvinningscentralerna i kommunen nu på lördag. Lycksele Avfall och Vatten AB delar ut rullar med transparenta avfallssäckar till besökande.


Lekstund på förskola
Satsning på öppen samisk förskola

29 september 2017

I går var det premiär för öppen samisk förskola i Lycksele. Under tre torsdagar i höst träffas barn och föräldrar i en miljö som ska andas samiskt språk och samisk kultur.


Pingisbord vid Finnbacksskolan
Eleverna är med och påverkar skolans utemiljö

19 september 2017

Under september månad har arbetet med Finnbacksskolans utemiljö påbörjats. Tillsammans med eleverna på skolan arbetar man för att skapa en trivsam utemiljö.


Cyklist
Trafikantveckan – för hållbar transport

18 september 2017

Den Europeiska Trafikantveckan pågår nu runt om i Europa. En upplysningskampanj för att motivera medborgarna att cykla, gå och dela transporter med andra.


Medborgare tycker till
Framtidens centrum – vad vill du?

12 september 2017

Lycksele kommun vill veta dina visioner och idéer för att utveckla Lycksele centrum till en trivsam och attraktiv plats. I samband med "En dag på stan" fick vi in över hundra förslag men ännu finns tid att komma med inspel.


Anders Karlsson, NCC, Ola Gunnarsson, Lycksele kommun, Robin Berg, R&G Projektledning, Benny Karlsson, NCC
Ett steg närmare en multifunktionsbana

11 september 2017

Om ett år finns det en multifunktionsbana på Tannberget i Lycksele. Arbetet är igång och med hjälp av en drönare har det gjorts mätningar i det aktuella området. 


Bild på skog
Röjningsarbete Furuviksområdet

08 september 2017

Under september månad påbörjas röjningarbeten på Furuviksområdet. Sly kommer röjas bort för att öka ljusinläpp samt skapa ett tryggare och attraktivare område.


Bild på ett grått pantrör som sitter på en lyktstolpe
Satsning med självtömmande pantrör

07 september 2017

Sexton självtömande pantrör har placerats ut runt Lycksele, som en del i arbetet mot nedskräpning. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa en renare och finare stad.


Bild på gång- och cykelväg
Underhållsarbete gång- och cykelvägar

05 september 2017

I år gör vi underhållsåtgärder på gång- och cykelvägar inom Norrmalms och Norrängsområdet. Vägarna förstärks och förses med ny beläggning under september månad.


Illustration över körriktning. Vägen blir enkelriktad.
Gågatan öppnas för biltrafik

05 september 2017

Den 12 september blir gågatan i Lycksele gångfartsområde, det vill säga att den öppnas för biltrafik. Testperioden pågår fram till sista december 2017.


Symbol för varning
I dag testas signalen för VMA

04 september 2017

I dag, måndag den 4 september, testas signalen för viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Klockan 15:00 hör du signalen. 


Föreläsning
Arbetsmiljön är prioriterad i Lycksele

01 september 2017

Arbetsmiljöfrågan har hög prioritet hos Lycksele kommuns HR-enhet. I veckan arrangerades en arbetsmiljöworkshop för att lyfta frågan för beslutsfattare i kommunen.


Överblick av centrum
Framtidens centrum - Tävla med din idé!

23 augusti 2017

Lycksele kommun vill veta dina visioner och ideér för att utveckla centrum till en trivsam och attraktiv plats. Under En dag på stan, lördag 26 augusti kl. 11:00-15:00, finns vi på plats på torget för att höra vad du tycker. 


Porträtt på Ingela Gotthardsson
Ny kommunchef på plats i Lycksele

22 augusti 2017

Målmedveten, resultatinriktad, lugn och ambitiös. Det är ord som beskriver Lyckseles nya kommunchef. Lycksele kommuns kommunikatör har ställt några frågor till Ingela Gotthardsson för att få veta lite mer om personen som sedan den första augusti är vår kommuns högsta tjänsteperson. 


Elever i klassrum
Dags för skolstart

16 augusti 2017

Höstterminen 2017 börjar måndag den 21 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna.


Bild på träurna med nya växter i centrum
Nya områden och utsmyckningar skapas

11 augusti 2017

Nya utsmyckningar och träd i centrum samt restureringar av strand- och grönområden vid älven har påbörjats.


Bild på mobiltelefon
Sms vid planerade eller akuta vattenavstängningar

02 augusti 2017

Få sms till din telefon när det sker en planerad eller akut vattenastängning där du bor. Du kan lägga in flera adresser kopplat till din telefon om du har flera hushåll.


Gatubelysning
Gatubelysningen tänds för säsongen

26 juli 2017

Från och med den 31 juli tänds gatubelysningen i Lycksele.


Bild på stadens gågata
Detaljplan för gågatan är ute för samråd

14 juli 2017

Detaljplanen för gågatan är ute för samråd mellan den 14 juli och 31 augusti.


bild på sommarblommor
Sommarblommor med tema årstider

06 juli 2017

Nu är äntligen sommaren här och vad symboliserar sommaren bäst om inte blommor. Årets tema för Lyckseles sommarblomsplanteringar är årstider.


Blomma näva
Sommaröppettider i kommunen

28 juni 2017

Ändrade öppettider under sommaren i kundtjänst och semesterstängt hos budget- och skuldrådgivningen samt konsumentvägledningen.


Bild på ledamöter och presidiet i kommunfullmäktige
Aktuellt från Kommunfullmäktige 26 juni

26 juni 2017

Information från kommunfullmäktiges beslut gällande rambudget för 2018 och plan för 2019-2020 samt höjd avgift för fritidsanläggningar, bad och bowling.


Strandskyddstillsyn kring Lycksträsket

21 juni 2017

Under sommaren 2017 kommer verksamhet Myndighet att besöka fastigheter kring Lycksträsket för att bedöma efterlevnaden av strandskyddet.


Händer
Vård- och omsorgsavgift för växelboende

19 juni 2017

När man vistas på korttidsboende, och inte har någon hemtjänst sedan tidigare, debiteras en avgift på 65 kronor per dygn för omvårdnad. Avgiften infördes 1 juni i år. 


Bild på en grusväg som har nedsatt bärighet
Enskilda vägar är öppna för normal bruttovikt

16 juni 2017

Sedan i april har flera vägar varit nedsatta till 7 ton men de är nu öppna för normal bruttovikt. Bruttovikten för bärigheten har varit lägre under vårens tjärllossning.


Mötet hölls i stadshuset
Arbetsförmedlingens nyetablering i Lycksele har börjat

16 juni 2017

Nu har startskottet gått för Arbetsförmedlingens etablering av en ny enhet i Lycksele. Representanter från Arbetsförmedlingen, Lycksele kommun och lokala fastighetsägare har träffats för att diskutera nästa steg i etableringen. 


Feriepraktik 2017

12 juni 2017

I dag påbörjar många ungdomar i Lycksele sin feriepraktik.


Maja Wincent, Valter Carlsson
Fina resultat för Norrängsskolan

08 juni 2017

Norrängsskolan når fina kunskapsresultat, det visar skolans meritvärde på 240,3. 
- Alla har gjort sitt bästa och vi har bra lärare, säger eleven Maja Wincent. 


Studenter vid Lycksele Lärcentrum
Akademisk avslutning i Lycksele

08 juni 2017

I samband med det Akademiska årets avslutning uppmärksammades sju studenter i Lycksele.


Anna-Lena Danielsson
Lättare för anställda att utbilda sig

07 juni 2017

Nu blir det lättare för anställda att studera på grundnivå eller utbilda sig inom svårrekryterade yrken. Ett led i Lycksele kommuns arbete att stärka sin kompetensförsörjning.


Bild när studenter åker på flak runt centrum. Foto Nina Lindberg
Skolavslutningstider för kommunens skolor

05 juni 2017

Skolavslutningen närmar sig med stormsteg för alla elever i kommunens skolor. I Lycksele är det skolavslutningar onsdag 7 juni, torsdag 8 juni och fredag 9 juni.


Lilly Bäcklund, Mikael Sjöberg
Hundra nya arbetstillfällen i Lycksele

02 juni 2017

Arbetsförmedlingen startar upp ytterligare en enhet i Lycksele. En enhet med fokus på självservice och det digitala mötet. En etablering som ger uppemot 100 nya arbetstillfällen. 


Logotyp sommarläger
Anmälan stängd till Lycksele Sommarläger

01 juni 2017

I dag klockan 16:00 stänger anmälan för Lycksele Sommarläger 2017. Platser finns kvar för åldersgruppen 13-15 år.


Ishallen
Fortsatt föreningsdrift i ishallen

01 juni 2017

Lycksele kommun har beslutat att fortsätta med föreningsdrift av ishallen.


Stor publik framför scen
Skolavslutning på Torget

01 juni 2017

9 juni är det återigen dags att fira skolavslutningen med pompa och ståt. Årets huvudakt är dundersuccéen Tjuvjakt!


E12:an vid älven
Objekt till Länstransportplanen

31 maj 2017

Lycksele kommun har beslutat vilka objekt som man vill ska prioriteras i den kommande länstransportplanen.


Pengar
Ekonomisk prognos

31 maj 2017

Det ekonomiska läget för Lycksele kommun ser fortsatt bra ut. Prognosen per 30 april pekar på ett överskott på cirka 30 miljoner kronor.


Bild från rapportens framsida
Konsumentvägledningen hanterar 250 ärenden årligen

30 maj 2017

Varje år gör Konsumentverket en analys om hur det ser ut med konsumentvägledning i varje kommun. I Lycksele köper man tjänsten av Storumans kommun som har ett samordningsansvar.


Utter
Lycksele har en ny barnvänlig maskot

23 maj 2017

Lycksele har en alldeles egen maskot som ska stärka synen på Lycksele som en familjevänlig plats. I dag tog den lille filuren klivet ut i rampljuset och vi säger hej till uttern Lyllo. 


Bild på folk som går på Utemässan
Dags för Utemässan 25-27 maj

23 maj 2017

På torsdag startar Utemässan. Det är ett av Lyckseles största arrangemang som bland annat innehåller hundutställningar, föreläsningar och motorsågsshow. För barnen finns det också ett barnland.


Logotyp sommarläger
Gratis sommarläger för barn och unga

18 maj 2017

Lycksele Kommun anordnar ett kostnadsfritt sommarläger på Gammplatsen 13 - 15 Juni för barn och unga mellan 6 - 15 år.
Temat för lägret är djur, natur, friluftsliv och rörelse. Gör din anmälan redan idag!


Flicka som håller i ett ark med samisk text
Unga samlas i Lycksele för språkbad

18 maj 2017

I veckan anordnas ett språkbad i Lycksele. Där träffas ungdomar från hela Västerbotten för att prata umesamiska och sydsamiska.


Skanska arbetar vid Djupskolavan.
E12:an vid Djupskolavan förstärks

16 maj 2017

Vägbanken vid Djupskolavan säkras nu upp. Under de närmaste dagarna kommer stora mängder av fyllnadsmaterial att fraktas till platsen. 


bild på skylt för gång och cykelväg
Stängd gång- och cykelväg mellan Ridhuset och Ponderosavägen

12 maj 2017

Delar av gång- och cykelvägen mot Lyckan, stråket mellan Ridhuset och Ponderosavägen, är stängd under mellan 15-24 maj. Alternativ väg för trafikanter kommer att vara skyltat under perioden. Detta är en del av det ledningsarbete som pågår vid Lycksträsket.


Johan Fellbrink tillagar sin tävlingsrätt.
Framgång i Swedish young chef award

11 maj 2017

Johan Fellbrink, elev vid Restaurangprogrammet på Tannbergsskolan, kom nyligen på andra plats i en av landets mest etablerade tävlingar för unga kockar - Swedish young chef award.


Bild på hur checklistan ser ut.
Checklista till alla hushåll

11 maj 2017

Krisberedskapsveckan är i full gång. I dag får alla hushåll i Lycksele en checklista i sin brevlåda. Där listas sådant som kan vara bra att ha hemma för att klara en kris. 


Bild på personer som arbetar åt Umlax. I förgrunden syns Anna-Carin Jonsson, vd.
Stora framgångar för Lyckseleföretag

10 maj 2017

I veckan har två Lyckseleföretag nått stor framgång. Budhas Kafferosteri har utsetts till Sveriges bästa kaffebar och Umlax till årets svenska livsmedelsexportör. Stort grattis! 


Bild på gång och cykelväg
Enkelt att cykla i Lycksele

09 maj 2017

I Lycksele tar du dig fram enklast med hjälp av cykel, det är nära till det mesta samt ett miljövänligt alternativ. Gång- och cykelvägarna utgår från Lycksele centrum vidare till de olika stadsdelarna.


Linda Orädd, beredskapssamordnare
Vi förstärker kommunens krisberedskap

05 maj 2017

Under 2016 har Lycksele kommun arbetat aktivt med att förstärka kommunens krisberedskap. Vi deltar även i regionala utvecklingsgrupper för att förstärka länets krisberedskap. 


Deltagare lyssnar på Anna Ekström
Frukostmöte om småföretagande och kunskapslyft

04 maj 2017

Betydelsen av småföretagande som välfärdsskapare pratades om vid förra veckans frukostmöte. Gymnasie- och kunskapsministern var även på besök och talade om det kunskapslyft som behövs.


Rusksele skola
Skolorganisation 2017-2018

03 maj 2017

Ledningsgruppen för Lycksele kommuns för- och grundskola har fastställt skolorganisationen för läsåret 2017 – 2018.


Bild på en sopmaskin
Sopning av gator och vägar

02 maj 2017

Äntligen är våren här och vårstädningen av våra gator och parker har påbörjats. Sopning efter vinterns halkbekämpning sker områdesvis i Lycksele.


Bild på gatubelysning i vårsolen
Nedsläckning av gatubelysningen inför sommaren

28 april 2017

Från och med den 1 maj släcks gatubelysningen i Lycksele och vi välkomnar det norrländska sommarljuset.


Bild på Ingela Gotthardsson
Ny kommunchef i Lycksele

25 april 2017

Rekryteringsprocessen är nu klar. Ingela Gotthardsson har erbjudits och tackat ja till att bli Lyckseles nya kommunchef.


Elever med olika modersmål på Forsdalaskolan
Sök modersmålsundervisning för läsåret 2017/2018

24 april 2017

Nu kan du söka modersmålsundervisning för läsåret 2017/2018. Modersmålsundervisning är frivilligt och erbjuds till elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska. Senast den 7 maj vill vi få in din ansökan.


Becknad tvätthall för bilar
Biltvättarhelg 22-23 april

20 april 2017

Du vet väl att man inte får fultvätta bilen? I helgen är det årets bilvättarhelg och vad hinner du göra medan du tvättar bilen på en biltvätt? Ta ett foto eller gör en kortfilm på max en minut. Dela och tagga den med #biltvättartid.


Bild på damer som solar och rollator samt rullstol
Hjälpmedel som du inte längre behöver

20 april 2017

Har du några hjälpmedel som du inte längre behöver? Rehabgruppen tar emot hjälpmedel som du inte längre använder. Det kan till exempel vara arbetsstolar, toaförhöjningar och rullstolar.


Två elever vann tävlingen
Lyckseleelever vann designtävling

13 april 2017

Två av Tannbergsskolans elever har vunnit första pris i den rikstäckande tävlingen Design Open.


Jennie Thorgren
Årets UF-lärare finns i Lycksele

10 april 2017

Tannbergsskolan är duktiga på ung företagsamhet. Mycket tack vare läraren Jennie Thorgren som utsetts till årets UF-lärare i Västerbotten. Hon kommer även att representera Västerbotten på SM i Ung Företagsamhet i Stockholm.


Nedsatt bärighet på enskilda vägar

10 april 2017

Klicka på länken för mer information.


Klockslag 12:00
Tyst minut i dag klockan 12.00

10 april 2017

I dag, måndag klockan 12.00, deltar Lycksele kommun i den nationella tysta minut som regeringen utlyst för att hedra offren för det tragiska dådet i Stockholm den 7 april.


Bild från vinnande bidrag
Priset för bästa kortfilm gick till Norsjö

07 april 2017

I en tävling, anordnad av Samrådsgrupp Avfall i Västerbotten, söktes smarta, kluriga, spännande, roliga, enkla eller svåra kortfilmer på temat ”Laga, låna eller återanvänd – bli en Miljönär”. Helt enkelt tips om hur vi kan göra vår planet till ett mer hållbart ställe. Tävlingen är nu avgjord och fyra bidrag belönas.


Snowboardåkare längst uppe i backen
Bocksliden är stängt för säsongen

06 april 2017

På grund av det milda vädret har man stängt Bocksliden för säsongen.


Ledningar utlagda vid gång- och cykelväg
Störning på gång- och cykelstig mellan Lycksele och Lyckan

05 april 2017

Begränsad framkomlighet mellan Skrabbtjärn och Lyckan på gång- och cykelväg på grund av schaktgrävning och nedläggning av ledningar. På grund av det milda vädret förekommer det även vakar på Lycksträsket där ledningsarbetet är slutfört.


Samråd gällande gallring på fastigheter

04 april 2017

Lycksele kommun planerar gallring på fastigheterna Lycksele 8:2, Furuvik 1:2 och Furuvik 1:2. 


Bild på Viktoria Karlsson från TM Konsult
Frukostmöte med tema infrastruktur

03 april 2017

I fredags var det frukostmöte med temat infrastruktur. Gruppdiskussion om brister i infrastrukturen, företagspresentation av TM Konsult och presentation av examensarbetet "Flytande bostäder i norr".


Sofie Halvarsson, Emma Ågrahn, lärare Norrängsskolan
Ny satsning ska stärka Norrängsskolan

31 mars 2017

Norrängsskolan tänker nytt. För att nå kunskapsmålen och främja en hälsosam arbetsmiljö för både lärare och elever ska legitimerade lärare fokusera på undervisningen medan en stödfunktion, en klassmentor, ska finnas med eleverna hela skoldagen.


Vy över Smedsberget
Smedsberget blir tillgängliga lägenheter

31 mars 2017

Socialnämnden i Lycksele och Lycksele Bostäder arbetar tillsammans med avveckling av Smedsbergets särskilda boende. Byggnaden ska successivt omvandlas till tillgängliga hyreslägenheter.


Bild på en backe i Bocksliden
Bocksliden är öppet helger

30 mars 2017

Från och med 29 mars är Bocksliden öppen på helgerna. Backarna är stängda tisdagar och torsdagar på grund av det milda vädret.


Isvägen i Siksele är stängd

28 mars 2017

Isvägen i Siksele är stängd. Klicka på länken för mer information.


Isvägen i Lycksele är stängd

27 mars 2017

Isvägen över Umeälven i Lycksele är stängd. Klicka på länken för mer information.


Earth hour rymden
Var med och agera för klimatet

23 mars 2017

På lördag den 25 mars är det Earth Hour, världens störta miljömanifestation. Mellan klockan 20.30 och 21.30 släcker kommunen ner centrumkärnan i Lycksele för att visa sitt engagemang i klimatfrågan.


VA-ledning påväg ner i vattnet
Arbete med vatten- och avloppsledningar vid Lyckan

14 mars 2017

Då isvakar förekommer på Lycksträsket ombeds personer som vistas på isen att vara aktsam, respektera och hålla avstånd till avspärrningarna. Vid cykel- och gångvägen vid Ponderosavägen pågår schakt- och borrningsarbete som kan medföra störning för trafikanter och förbipasserande.


barn pimplar
Lyckselenappet

07 mars 2017

På lördag är det dags för fjärde upplagan av Lyckselenappet - pimpeltävling på Umeälvens is i centrala Lycksele. Vi vill framför allt locka barn till att börja fiska, säger arrangörsklubbens ordförande Gunnar Eriksson.


Bild på cykelväg vid Umeälven
Lycksele är Västerbottens cykelhuvudstad

06 mars 2017

En mätningen som nyhetsbyrån Siren har sammanställt visar att Lycksele är den ort i Västerbotten som har flest meter cykelväg per invånare.


Foto på en frusen älv
Lycksele får pengar av SMHI för att arbeta med klimatanpassning

03 mars 2017

Lycksele kommun har, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och Storumans kommun, tilldelats medel av SMHI för att utveckla ett webbaserat verktyg för klimatanpassning. 


Malin Fjellstedt, Pernilla Ahlström och Samuel Lundström
Chefer lär sig mer om psykisk hälsa

02 mars 2017

Chefer och ledare från kommunerna inom Region 8 höjer sin kompetens kring psykisk hälsa. En utbildningsinsats som uppskattas av deltagarna.
-  Det är positivt att vi tillsammans berör detta, säger Malin Fjellstedt, HR-specialist i Lycksele kommun.


Bild från vintermarknaden 2016
Vintermarknad 3-5 mars

01 mars 2017

I helgen 3-5 mars är det vintermarknad i Lycksele. Ungefär 12 000 besökare väntas besöka marknaden under de tre dagarna.


bild på människor och skotrar
Sportlovsaktiviteter 2017

01 mars 2017

Det finns massor av olika saker att göra i Lycksele under sportlovet. Vill du pyssla, åka skridskor, pimpla eller åka i pulkabacken i centrum? Här hittar du lovaktiviteter för barn och unga i Lycksele kommun.


När får vi bada igen?

01 mars 2017

Vi på simhallen får den frågan ganska ofta nu för tiden. Och visst längtar vi också efter att kunna bada, simma, basta och träffa alla trevliga badgäster igen i en fräsch och uppdaterad anläggning.


Glada mottagare av ledarstipendium

27 februari 2017

Ulla-Britt och Stig Renman, PRO Lycksele, har tilldelats 2016-års ledarstipendium.


Mattias Forsgren, Hotell Lappland
Vi vill veta vad du som företagare tycker

27 februari 2017

Svenskt Näringsliv undersöker nu hur företagsklimatet ser ut runt om i Sverige. Enkäten, som skickas ut till företagare och politiker, pågår fram till april. Vi hoppas att du svarar eftersom vi använder resultatet som ett verktyg för att bli bättre. 


Feriepraktik 2017

26 februari 2017

Nu kan skolungdomar lämna in en ansökan om feriepraktik i sommar.


Ann-Mari Sandberg från Kreditgarantiföreningen
Information från morgonens frukostmöte

24 februari 2017

Kreditgarantiföreningen, arrangemanget Lyckselenappet och My's fotvård var några programpunkter på morgonens frukostmöte.


Ungdomar och bilar
Lyckad ungdomsdag på motorstadion

24 februari 2017

Ungdomsdagen på motorstadion blev uppskattad. 
- Många skratt och breda sladdar, säger Otilia Lindblad som är en av arrangörerna bakom Bilsportsdag för Ungdomar av Ungdomar.


Vinn ett Aktiebolag!

21 februari 2017

Har du en idé som du vill utveckla till ett företag, då ska du anmäla din idé nu.
Du får söka flera gånger om du har flera idéer.  


Populär pulkbacke i Lycksele centrum

16 februari 2017

På torget i Lycksele har arbetet kring den populära torgbacken nu påbörjats.


Bild på en grupp ungdomar
Kärleken är fri 2017

15 februari 2017

Kärlek, relationer och barnkonventionen står i fokus under temadagarna "Kärleken är fri" som genomförs för tredje året på Tannbergsskolan denna vecka.


Innebandymatch
Marknadscupen 2017

13 februari 2017

Hög tid att anmäla sig till Marknadscupen i Innebandy 2017. Sista anmälningsdag är 17 februari och cupen spelas 4 mars i Tannbergshallen


Bild på Sveriges nya sedlar
Lycksele kommun återställer underskott

09 februari 2017

Lycksele kommun gör ett rekordresultat 2016 med 41 miljoner kronor i överskott. Något som innebär att hela det ackumulerade underskottet från de senaste åren kan återställas.


Närbild på den samiska flaggan
100-årsjubileum av mötet i Tråante

06 februari 2017

I dag, måndag den 6 februari, firas Samernas nationaldag på torget i Lycksele. Där slår vi upp en storkåta och följer det nationella firandet på storbildsskärm.


Carl Bennet på besök i Lycksele
Carl Bennet besökte Lycksele

02 februari 2017

Finans– och industrimannen Carl Bennet har besökt Lycksele för att diskutera lärlingsanställning. Ett möte som ska generera fortsatt utveckling av Lyckseles  gymnasieskola.


Bild på konsulten Jan Johansson vid frukostmötet 27 januari 2017
Stort intresse för årets första frukostmöte

31 januari 2017

Centrumutveckling och tillväxtens faser och fasor var två av programpunkterna vid årets första frukostmöte. Vid mötet i fredags den 27 januari var utveckling ett återkommande ord.


Lycksele stadshus
Lycksele kommun söker kommunchef

31 januari 2017

Rekryteringsprocessen av ny kommunchef är i gång. Arbetet leds av kommunens samarbetspartner Ledarskaparna Chefsrekrytering OS. 


Bild på pil och text som visar på förändring
Förändringar för AllTeles internetkunder

30 januari 2017

AllTele byter från statiska IP-adresser till dynamiska den 31 januari. En förändring som berör dig som internetkund hos AllTele.


Motorsport
Bilsportsdag för ungdomar av ungdomar

30 januari 2017

Söndag 19 februari är det prova-på dag på motorstadion. Där får ungdomar som anmält sig chansen att lära sig mer om bilsport och dessutom får testa att köra en folkracebil. 


personer åker i slalombacken
Bocksliden håller öppet i helgen

27 januari 2017

På grund av det dåliga vädret var Bocksliden stängd den 26 januari men i helgen är anläggningen öppen som vanligt. 


Idrottsgalan 2016, fyra tjejer från Betsele IF
Idrottsgalan 2017 närmar sig

27 januari 2017

Om en vecka är det dags för årets upplaga av Idrottsgalan i Lycksele där 2016 års framgångar ska hyllas. Ett tillfälle för alla att ta del av en trevlig kväll i idrottens tecken. 


Bild på kvinna och barn som är utomhus
Ny film om det goda livet i inlandet

25 januari 2017

Film om det goda livet i Norrlands inland har premiär i samband med Västerbottensdagarna på Grand.


Älvsnära grönområde restaureras

25 januari 2017

Lycksele kommun planerar en upprustning av grönområdet nere på Gammplatsen mot Umeälven.


Feriepraktik 2017

23 januari 2017

Nu är det dags att se över om ni har möjlighet att ta emot ferieungdomar i sommar.


Gruppbild på LYST-IT
Utökat samarbete med Storuman

20 januari 2017

Lycksele och Storumans kommuner har sedan 1 januari 2017 en gemensam IT-organisation, LYST-IT.


Håltagning i isen på Lycksträsket
Håltagning i isen på Lycksträsket

19 januari 2017

Lycksele avfall och vatten AB ska anlägga nya ledningar för dricksvatten och avlopp från Lyckan in till Lycksele tätort.

Just nu gör NCC besiktning av Lycksträsket. 


Skärmklipp på den nya webbplatsens startsida
Lycksele kommun lanserar ny webb

17 januari 2017

Välkommen till kommunens nya webbplats! Sidan har fått nya funktioner, nytt utseende och ett responsivt gränssnitt så det fungerar lika bra att surfa i mobilen och på surfplattan som med dator.


Istappar under brygga
AVA är ett bolag från och med 1 januari 2017

10 januari 2017

Från 1 januari 2017 är Avfall-, Vatten- och Avloppsenheten bolagiserad och heter numera Lycksele Avfall och Vatten AB.


Bild på vatten som forsar. Foto Emma Brander
Ansök om bygdemedel för 2017

02 januari 2017

Föreningar i Lycksele kommun kan ansöka om bygdemedel för 2017 till investeringar och projekt som främjar näringslivet eller service i bygden.


Gruppbild på personal som arbetat i 25 år åt Lycksele kommun
Anställda uppvaktas för 25 år i tjänst

22 december 2016

I samband med årets sista kommunfullmäktige uppvaktades alla anställda som jobbat åt Lycksele kommun i 25 år. I år var det 36 personer som uppmärksammades.


Höjt inkomsttak för maxtaxa

20 december 2016


Blåklockan kan bli trygghetsboende

20 december 2016


Stora investeringar väntar

20 december 2016


Gågatan öppnas tillfälligt

20 december 2016


Bild på fullmäktigeledamöter
Aktuellt från kommunfullmäktige

20 december 2016

Kommunfullmäktige har beslutat att tillfälligt öppna gågatan för biltrafik. Det var ett av de beslut som togs under fullmäktiges sammanträde i december.


Vinterns populära promenadspråk är öppen för säsongen

12 december 2016

Vintervägen över älven i Lycksele är nu öppen för säsongen.


Skolelever som äter nobellunch
Nobelfest på Forsdalaskolan

09 december 2016

I dag har det varit nobelfest på Forsdalaskolan. Ett tillfälle för skolan att uppmärksamma vikten av ny kunskap och uppfinningars betydelse.


Isvägen i Siksele är öppen för säsongen

08 december 2016

Isvägen i Siksele är öppen för 4 ton.


UF-företag visade upp sig på Guldkalasets prolog

24 november 2016

UF-företag från Tannbergsskolan visade upp sig vid prologen som också innehöll föreläsningar och mingellunch.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 29 september 2022