Till huvudinnehåll

Samiska förskolan i Lycksele

Lycksele kommun har under flera år arbetat för en samisk förskola. Nu har beslut tagits att en samiskinspirerad förskoleavdelning ska inrättas på Johan Skyttes.

Det vi gör nu är att fylla avdelningen med material, det ska kännas att det är en samisk avdelning för den som besöker den. Det planeras kompetensutveckling för personalen i både samisk kulturförståelse och samiska språket.

Söker personal
Vi har en samisktalande personal en halv dag varje vecka och fortsätter att söka samisk förskolepersonal. Kommunen har krav enligt lagen att erbjuda förskoleverksamhet helt eller på väsentlig del på samiska, det kravet vill vi uppfylla att kunna erbjuda förskoleverksamhet på samiska.

Uppdaterad den 11 januari 2022