Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Barn och utbildning

Tågbana

Barn, skola och utbildning omfattar verksamheter som riktar sig till barn, unga och vuxna i ett livslångt lärande.

Förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass och grundskola
Förskoleverksamheten riktar sig till barn i åldern 1-5 år.
Fritidshem till barn i åldern 6 till 12 år, som har behov av omsorg före och efter förskoleklassen eller grundskolan. Förskoleklassen vänder sig till 6-åringar och i grundskolan går barn mellan 7 och 16 år.

Gymnasieskola och vuxenutbildning
Tannbergsskolan anordnar ett flertal utbildningar med varierande program. Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som är över 20 år eller har en avslutad gymnasieutbildning men saknar kunskaper i en del ämnen.

Musikskola
Vi är mycket stolta över vår kommunala musikskola. Musikskolan är en stor del av grunden för det breda musikutbudet vi har i kommunen.

Kalender

 
Ansök till Martin Hedman-stipendiet senast 25 maj

Musikskolan

Plats:

Tid: 27 april 2022 - 25 maj 2022

Ansökan till Martin Hedman-stipendiet är öppen. Stipendiet kan sökas av musiker eller musikgrupper boende i eller med direkt anknytning till Lycksele.

Sista ansökningsdatum är 25 maj. Klicka här för mer info och länk till ansökningsblankett.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 4 april 2022