Till huvudinnehåll

Utbildning för vuxna

Lycksele lärcentrum är kommunens nav för vuxnas lärande.

Här finns utbildning för vuxna på alla nivåer, från SFI till universitetsstudier. Lärcentrum anordnar också uppdragsutbildning och kompetensutveckling gentemot arbetsgivare och företag. 

På Lärcentrum anordnas den kommunala vuxenutbildningen, Komvux. Här kan man ansöka om kurser för att lära sig svenska, att göra sig behörig till högre studier, läsa in en yrkesutbildning eller komplettera tidigare betyg. Inom Komvux finns både SFI (svenska för invandrare) och komvux som anpassad utbildning (Lärvux).

För mer information om utbildningar, ansökan och den service som Lärcentrum erbjuder så besöker du Lärcentrums hemsida via länken till höger.

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 1 september 2023