Till huvudinnehåll

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningens roll i Lycksele kommuns skolor är att vägleda och informera elever i syfte att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval i framtiden. Studie- och yrkesvägledaren fungerar även som stöd för lärarna i deras arbete med studie- och yrkesorienteringen i undervisningen.

Kommunens verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledningen i skolorna kan du ta del av här:

Verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 september 2018