Till huvudinnehåll

Samisk integrering i skolan

Samisk slöjd

I grundskolan har Lycksele kommun samisk integrering. Det innebär att det finns möjlighet att få undervisning i samiska och samisk slöjd men även i andra ämnen som NO och SO.

Samisk integrering är för att Sameskolstyrelsens egna Sameskolor endast finns från förskoleklass till årskurs 6 och bara på vissa orter. För att tillfredsställa behovet för de samiska eleverna i övriga skolor finns samisk integrering.

Arbetet med att erbjuda elever som önskar undervisning i samiska har gått framåt och vi kan idag erbjuda samisk undervisning på syd- nord- och umesamiska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lycksele kommun uppfyller kraven om samisk integrering genom att erbjuda undervisning i samiska två klocktimmar i veckan.

I år erbjuder Lycksele kommun alla elever i förskoleklasstill årskurs 6 att 
läsa sydsamiska vid två tillfällen med 60 minuters lektionstid.

Ena lektionen har läraren valt att lägga vid samevistet på Gammplatsen för att kunna tillämpa språkbadsmetodik.

Det är svårt att få tag i samisk kompetens och de lösningar som finns är inte optimala enligt skolverket men kommunen anser att det är bättre att kunna erbjuda distansundervisning i nordsamiska än att inte kunna erbjuda samiska alls.  Idag läser två elever nordsamiska som B-språk vilket berättigar till 140 minuter i veckan. Syd- och Umesamiska kan även läsas som nybörjarspråk i högstadiet om någon elev är intresserad att börja.   

Scheman har lagts för samisk undervisning i slöjd, hemkunskap och delvis i de samhällsorienterade ämnena. Nu i höst är det 17 elever som läser samiska som modersmål och som har samisk integrering.  Om elever önskar och möjlighet finns blir det ytterligare undervisning genom språkbad och temaveckor i Hattfjelldal som kommunen har ett samarbete med. Sameskolstyrelsen anordnar nu i höst språkbad till elever i förvaltningskommuner som har samisk integrering och går i årskurs 5. Målet med samisk integrering är att samiska barn ska uppmuntras att förstärka sin samiska identitet och ge ökade kunskaper i den samiska kulturen. Medel för integrering kan sökas av Sameskolstyrelsen som är en samisk skolmyndighet.             

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 mars 2017