Till huvudinnehåll

Synpunkter, klagomål och felanmälan

Vill du göra en felanmälan, lämna ett klagomål, lämna beröm eller har du synpunkter på någon av våra verksamheter? Vi vill att alla ska trivas i vår kommun och därför är vi tacksamma för att du gör oss medvetna om vad som behöver åtgärdas.

 

Barn och utbildning

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på våra verksamheter? Det kan till exempel handla om barn- och elevärenden eller den fysiska miljön i barn och elevers utbildning. Ta i första hand kontakt med personal i berörd verksamhet. 

Om du upplever att den kontakten inte varit tillräcklig, kan klagomål eller synpunkter lämnas till berörd verksamhet via e-tjänsten  

Om du vill komma i kontakt med någon inom utbildningsnämndens verksamheter, kontakta kundtjänst på 0950-166 00.

 

Socialtjänst, äldreomsorg, LSS

Inom Socialnämndens verksamhet tas alla ideér, synpunkter och klagomål på allvar. Det är en möjlighet för att förbättra och utveckla verksamheten.

Du kan lämna dina ideér, synpunkter och klagomål genom detta formulär: Synpunktsformulär

Felanmälan kontorstid
Om du vill komma i kontakt med någon inom socialnämndens verksamheter, kontakta kundtjänst på 0950-166 00.

 

Gator, parker, belysning och utemiljöer

Felanmälan på gator, vägar, gång- och cykelvägar, belysning, parker, lekplatser, skog- och naturområden, skidspår, isvägen, utsmyckning, hundlatriner.

Felanmälan kontorstid
Kundtjänst 0950-166 00 eller gör felanmälan via vår portal

Akuta ärenden efter kontorstid
SOSAB 0950-101 17

 

Kommunala fastigheter

Felanmälan på kommunens fastigheter.

Felanmälan kontorstid
Kundtjänst 0950-166 00 eller gör felanmälan via vår portal

Akuta ärenden efter kontorstid
SOSAB 0950-101 17

 

Vatten, avlopp, avfall och återvinning

www.lavab.nu

Felanmälan kontorstid
Kundtjänst 0950 -167 20 eller kundtjanst@lavab.nu

Akuta ärenden efter kontorstid
SOSAB 0950 - 101 17

 

Övriga verksamheter

Här kan du lämna dina ideér, synpunkter och klagomål gällande övriga verksamheter inom kommunen: Synpunktsformulär

Felanmälan kontorstid
Om du vill komma i kontakt med någon inom kommunens verksamheter, kontakta kundtjänst på 0950-166 00.

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 6 maj 2024