Till huvudinnehåll

Folkhälsa

I Lycksele kommun är folkhälsa ett av våra tre kommunövergripande mål

Samtliga verksamheter arbetar med att utveckla och stärka folkhälsan i Lycksele kommun. Folkhälsosamordnaren samordnar arbetet tillsammans med civilsamhället och externa organisationer.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 mars 2022