Till huvudinnehåll

Sammanträden, protokoll och handlingar

Protokoll Lycksele kommun

Alla kommuner är skyldiga att föra register över allmänna handlingar. Du är välkommen att söka offentliga ärenden, dokument, kallelser och protokoll i vårt system.

Ärenden och dokument blir tillgängliga på Ciceron Sök dagen efter att de registrerats. Dokumenten visas i pdf-format och för att kunna öppna dessa behöver du ha programmet Adobe Reader installerat på din dator. 

Det går att söka på samtliga ärenden och dokument som har registrerats 2 år tillbaka förutom handlingar som innehåller sekretessuppgifter. Det är heller inte möjligt att se handlingar som innehåller vissa personuppgifter med hänsyn till Dataskyddsförordningen. Du kan i dessa fall endast se att en handling har kommit in, skickats eller upprättats.

Du kan söka ärenden och dokument för alla våra nämnder. Myndighetsnämnden använder ett system som innebär att deras handlingar inte är sökbara via webben förutom kallelser och protokoll.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas kommer att behandlas i vår databas. Om du vill få information om hur dina personuppgifter används kan du kontakta kommunens dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till kommun@lycksele.se, via post Lycksele kommun, Dataskyddsombud, 921 81 Lycksele eller telefon
0950-166 00.
Du kan läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter här.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 27 januari 2023