Till huvudinnehåll

Anslagstavla

På Lycksele kommuns digitala anslagstavla hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll.

På denna anslagstavla kan du läsa tillkännagivelser och se vilka protokoll som nyligen justerats. Via genvägen kan du ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll, kallelser och mötestider.

Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från att anslaget publicerats om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Anslagen tas bort när anslagningstiden har gått ut.

Anslag och tillkännagivelser

 

Anslag: justerat protokoll

Socialnämnden hade sammanträde den 1 mars. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde den 28 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kommunfullmäktige hade sammanträde den 27 februari. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 februari 2020