Till huvudinnehåll

Anslagstavla

På Lycksele kommuns digitala anslagstavla hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll.

På denna anslagstavla kan du läsa tillkännagivelser och se vilka protokoll som nyligen justerats. Via genvägen kan du ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll, kallelser och mötestider.

Du kan överklaga ett beslut inom tre veckor från att anslaget publicerats om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Anslagen tas bort när anslagningstiden har gått ut.

Anslag och tillkännagivelser

 

Anslag: justerat protokoll

Utbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 24 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde den 28 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsen hade sammanträde den 21 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Myndighetsnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 17 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 22 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 15 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Anslag: justerat protokoll

Överförmyndarnämnden hade sammanträde den 15 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag. 


Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde den 7 november. Protokollet har justerats och tillkännages genom anslag.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 februari 2020