Till huvudinnehåll

Vision och mål

Vy över nybyggarna och Hotell Lappland, foto Matti Lidberg.

Lycksele – Naturligt från grunden
13 000 invånare 2040

Lycksele är navet i Lappland där utbildning och kultur är i framkant. Lyckseles landsbygd utvecklas och är en självklar del av Staden i Lappland, lika självklart är Lycksele en del av Sápmi. Ett livskraftigt näringsliv och civilsamhälle bidrar till att utveckla Lycksele som den trygga och lagom stora staden. Lycksele är naturligt från grunden. 

Lycksele kommuns arbete präglas av mål och visioner som ska stärka Lyckseles attraktivitet. Mål och vision är fastställt av kommunfullmäktige.  

De kommunövergripande målen består av tre fokusområden;
God folkhälsa, Attraktivt samhälle och Effektiv organisation. Alla mål genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och barnens rätt. FN:s generalförsamling har antagit Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 mål och 169 delmål. Flera av de globala målen återfinns i Lyckseles tre målområden.

God folkhälsa
1. Goda livsvillkor och levnadsvanor 
2. Trygga invånare
3. Meningsfull fritid
4. Livslångt lärande

Attraktivt samhälle
5. Växande näringsliv med fler i arbete
6. Ett hållbart samhälle för framtiden

Effektiv organisation
7. Attraktiv arbetsgivare
8. Verksamheter av hög kvalitet
9. Finansiella mål
Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Matti Lidberg

Uppdaterad den 26 oktober 2023