Till huvudinnehåll

Samiskt förvaltningsområde

Ella Marja samisk personal på förskolan renen

Lycksele kommun är förvaltningsområde för det samiska. Det innebär att personer i kommunen som talar samiska har särskilda rättigheter att använda sitt språk i både förskola, äldreomsorg och i sina kontakter med kommunen. 

Det är riksdagen som har beslutat att Sveriges fem nationella minoriteter ska ha särskild rätt att kunna utveckla och använda sina språk. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Värna de mänskliga rättigheterna
Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de ingår i grupper som har en särskild samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Under år 2009 presenterade regeringen en ny plan för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter ännu mer. Den 1 januari 2010 kom också lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som en del av planen. 

Nyheter inom det samiska området

 
Bild ispelaren

Lyckseles historia levandegörs av ljudberättelser

26 juni 2024

Vem var egentligen samekvinnan Margareta som gett namn åt Margaretakyrkan? Varför slaknade Lyckseles fallossymbol på internationella kvinnodagen? Och hur löstes mordmysteriet vid Örån på 1700-talet? Nu finns fem nyproducerade ljudberättelser från Lyckseles historia att lyssna på i appen Storyspot. Samernas nationaldag 6 februari

05 februari 2024

Samernas nationaldag är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland. Det är en dag som vanligen uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 29 september 2022