Till huvudinnehåll

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoritetsgrupper: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna har också även särskild ställning som urfolk. Minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Om du tillhör en nationell minoritetsgrupp har du rätt att få information och vara delaktig i beslut som berör den minoritetsgrupp som du är en del av. Du har också rätt att bevara och utveckla ditt språk och din kultur, bland annat genom kommunens modersmålsundervisning.

Samiskt förvaltningsområde
Lycksele kommun är förvaltningsområde för det samiska.  Det innebär att personer i kommunen som talar samiska har särskilda rättigheter att använda sitt språk i både förskola, äldreomsorg och i sina kontakter med kommunen. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 juni 2019