Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Avgifter och taxor

Avgifter och taxor som finns inom de olika verksamheterna presenteras på dessa sidor. Du kanske vill läsa om vilken avgift det är för bygglov, barnomsorg eller måltidspriser inom omsorg?

Nedan har avgifterna och taxorna delats upp i områden där exempel på ämnen även nämns under respektive rubrik.

Ämne/Område

 
Barn och utbildning

Förskola, Fritidshem, Familjedaghem, Musikskola


Bygga, bo och miljö

Kärlavfall, Slamtömning, Hyggesbränning, Sotning, Bygglov, Byggsanktion, Strandskydd, Miljöavgifter, Planbesked, Planhandläggning, Planupprättande


Kultur och fritid

Hyra av lokaler, Anläggningar, Torgplatser, Material- och serviceavgifter


Näringsliv och arbete

Alkohol, Tobak, Livsmedel


Omsorg och stöd

Hemtjänst, Larm, Växelboende, Dagverksamhet, Stugträff, Solhörnan, Fotvård, Måltidspriser


Trafik och infrastruktur

Bredband


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 29 november 2017