Till huvudinnehåll

Avgifter och taxor

Avgifter och taxor som finns inom de olika verksamheterna presenteras på dessa sidor. Du kanske vill läsa om vilken avgift det är för bygglov, barnomsorg eller måltidspriser inom omsorg?

Nedan har avgifterna och taxorna delats upp i områden där exempel på ämnen även nämns under respektive rubrik.

Ämne/Område

 

Bygga, bo och miljö

Kärlavfall, Slamtömning, Hyggesbränning, Sotning, Bygglov, Byggsanktion, Strandskydd, Miljöavgifter, Planbesked, Planhandläggning, Planupprättande


Kultur och fritid

Hyra av lokaler, Anläggningar, Torgplatser, Material- och serviceavgifterOmsorg och stöd

Hemtjänst, Larm, Växelboende, Dagverksamhet, Stugträff, Solhörnan, Fotvård, MåltidspriserKontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 29 november 2017