Till huvudinnehåll

Bygga, bo och miljö

Avgifter och taxor inom området bygga, bo och miljö.

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för bygglov, hyggesbränning, kärl- och slamtömning, miljöbalken, planverksamhet, sotning och vatten och avlopp.

Taxa för Myndighetsnämnden 2023

Bygglov

Taxa enligt plan- och bygglagen (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 107, 2022-10-24)

Hyggesbränning
Kostnaden är 1200 kronor exklusive moms per anmälan. 
För anmälan som inte är komplett och fordrar merarbete debiteras timersättning. 

Kärl- och slamtömning

Taxa för avfall 2023

Miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 107, 2022-10-24)

Planbesked, planhandläggning och planupprättande

Taxa för planverksamhet (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 107, 2022-10-24)

Sotning
Taxa för sotning

Vatten och avlopp

Taxa för vatten- och avlopp 2023

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 14 augusti 2023