Till huvudinnehåll

Bygga, bo och miljö

Avgifter och taxor inom området bygga, bo och miljö.

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för bygglov, hyggesbränning, kärl- och slamtömning, miljöbalken, planverksamhet, sotning och vatten och avlopp.

Taxa för Myndighetsnämnden 2024

Bygglov

Taxa enligt plan- och bygglagen (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 92, 2023-10-23)

Miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 92, 2023-10-23)

Planbesked, planhandläggning och planupprättande

Taxa för planverksamhet (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 92, 2023-10-23)

Hyggesbränning
Kostnaden är 1200 kronor exklusive moms per anmälan. 
För anmälan som inte är komplett och fordrar merarbete debiteras timersättning. 

Kärl- och slamtömningstaxor och vatten och avloppstaxor

LAVAB:s taxor hittar ni på deras hemsida:
https://www.lycksele.se/lavab/om-oss/dokument/taxor/

Sotning
Taxa för sotning

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 januari 2024