Till huvudinnehåll

Kartor och GIS

Geografiska informationssystem (GIS), är ett datorbaserat system som samlar in, lagrar, analyserar och presenterar geografiska data. Det kan dels presenteras i form av visuella kartor och dels i statistisk form av tabeller, mätbara data med mera. Exempel på sådan data kan vara ortsnamn, koordinater, höjdmeter, adresser, vägar, gränser, befolkning med mera.

För kommunens verksamheter kan GIS exempelvis användas för att planera infrastruktur, logistik, byggnationer och annat som en kommun underhåller och arbetar med.

Bakgrundskartorna som används i kartverktyget är topografiska kartan, ortofoto samt fastighetskartan. Dessa ägs av Lantmäteriet och användning bestäms av deras upphovsrätt. Att göra analoga och digitala utskrifter av kartorna/bilderna är tillåtet. Kartorna får inte vidareförädlas (modifieras) eller publiceras i kommersiellt sammanhang.

För fullständig information om användning, villkor och avgifter hänvisar vi till Lantmäteriet.

Kartor

Här hittar du kommunens publika webbkarta. I listan till vänster kan du klicka i olika skikt som då visas, t.ex detaljplaner, naturreservat, vindskydd, lekplatser med mera.

Klicka här för att öppna kartan.

Lyckselekartan bild.PNG

När användaren öppnat kartlänken i blått är det möjligt att välja kartprofil för att se specifika kartor och kartlager. Det görs uppe till vänster i kartans ram. Kartan är tillgänglig även från mobila enheter.

Exempel på valbara kartprofiler
Profil översiktsplanering
Profil friluftskartläggning

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 oktober 2023