Till huvudinnehåll

Kartor och GIS

Geografiska informationssystem (GIS), är ett datorbaserat system som samlar in, lagrar, analyserar och presenterar geografiska data. Det kan dels presenteras i form av visuella kartor och dels i statistisk form av tabeller, mätbara data med mera. Exempel på sådan data kan vara ortsnamn, koordinater, höjdmeter, adresser, vägar, gränser, befolkning etcetera.

För kommunens verksamheter kan ett GIS exempelvis användas för att planera infrastruktur, logistik, byggnationer och annat som en kommun underhåller och arbetar med.

Kartor

Här hittar du kommunens publika webbkarta. I listan till vänster kan du klicka i olika skikt som då visas, t.ex detaljplaner, naturreservat, vindskydd, lekplatser med mera.

Klicka här för att öppna kartan.

Lyckselekartan bild.PNG

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 14 augusti 2023