Till huvudinnehåll

Kartor och GIS

Geografiska informationssystem (GIS), är ett datorbaserat system som samlar in, lagrar, analyserar och presenterar geografiska data. Det kan dels presenteras i form av visuella kartor och dels i statistisk form av tabeller, mätbara data med mera. Exempel på sådan data kan vara ortsnamn, koordinater, höjdmeter, adresser, vägar, gränser, befolkning etcetera.

För kommunens verksamheter kan ett GIS exempelvis användas för att planera infrastruktur, logistik, byggnationer och annat som en kommun underhåller och arbetar med.

Lycksele kommun håller på att ta fram en ny och uppdaterad webkarta som publika användare kommer att få åtkomst till via denna websida.

Länk till webbkarta under uppbyggnad.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 6 maj 2022