Till huvudinnehåll

Omsorg och stöd

Vad kostar det?

Hur mycket du ska betala för dina insatser beror på:

  • Din inkomst
  • Din hyra
  • Ett minimibelopp

När du får beslutet om hemtjänst får du också en blankett för inkomstanmälan. Den måste du fylla i och skicka tillbaka till oss för att vi ska kunna beräkna din avgift.

Till dess vi får din inkomstanmälan betalar du enligt gällande taxa, utan beräkning av avgiftsutrymme. Vi gör en ny beräkning av avgiften den månad vi tar emot din inkomstanmälan. Inga återbetalningar kommer att göras för de månader du inte inkommit med blanketten.

Om din inkomst eller dina utgifter ändras ska du göra en ny inkomstanmälan.

Så snart vi får in din inkomstanmälan gör vi en individuell beräkning av din avgift som tar hänsyn till din inkomst, din boendekostnad samt ett individuellt tillägg vid matabonnemang om du bor i särskilt boende.

Maxtaxa är den högsta avgiften

Maxtaxan är 2575 kr per kalendermånad från 1 Februari 2024. Det betyder att du aldrig behöver betala mer än 2575 kr i omvårdnadsavgift, oavsett vilken inkomst du har eller hur mycket hemtjänst du har under en kalendermånad.

Har du enbart kommunal hemsjukvård och är inskriven i hemsjukvården betalar du 500 kr per månad för ditt hemsjukvårdabonnemang. För personer som inte är inskrivna i hemsjukvården kostar hembesök av vårdpersonal 300 kr per besök (högst 4 besök / månad därefter ska det prövas om inskrivning i hemsjukvården )

Ska du betala för både vård och omsorg samt kommunal hemsjukvård är maxtaxan fortfarande 2575 kronor . Du betalar aldrig mer än den kommunala maxtaxan oavsett hur mycket hjälp du får av hemtjänsten samt antal besök av den kommunala hemsjukvården.

Du kan ansöka om en reducerad avgift.

För att kommunen ska kunna beräkna ditt individuella avgiftsutrymme och ge en nedsättning av avgiften måste du kontakta kommunens avgiftshandläggare.

Avgiftshandläggaren skickar då en inkomstförfrågan till dig som du fyller i och returnerar inom 14 dagar.

För att få en reducerad avgift måste du ha ansökt om bostadstillägg.

Om du är över 65 år ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten

www.pensionsmyndigheten.se

Är du under 65 år ansöker du hos Försäkringskassan

www.forsakringskassan.se

 

Avgiftshandläggaren når du på vxl 0950-16600

Betala via autogiro

Autogiro innebär att pengarna dras från ditt konto automatiskt. Det är ett enkelt sätt att betala dina räkningar. Du får en avi där det står hur mycket du ska betala och vilken dag banken gör betalningen. Du behöver bara se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto

  • Tänk på att skriva personnumret med tolv siffror ( ÅÅÅÅMMDD-NNNN )
  • Kom ihåg att underteckna din ansökan

Vill du betala med e-faktura så kontaktar du din bank så kan de hjälpa dig.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 februari 2024