Till huvudinnehåll

Trafik och infrastruktur

Avgifter och taxor inom området trafik och infrastruktur.

Bredband
Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för anslutning och efteranslutning av bredband till Lycksele stadsnät.

Avgifter för efteranslutning av enfamiljshus
I anslutningsavgiften för enfamiljshus till Lycksele kommuns fibernät ingår singelmod 1 fiber med mediakonverter (CPE) upp till 100 Mbit. Det avser allt material (upp till 150m), svets, montering, driftsättning inmätning och dokumentation. Priset avgörs av hur stor del egenarbete du som kund är villig att göra.

  • Kunden gör mycket eget arbete - Pris 10 000kr inkl moms
  • Kunden gräver - Pris 15 000kr inkl moms
  • Leverantören ombesörjer allt arbete - Pris 20 000kr inkl moms

Tryckning under vägar och grävning genom asfalterade vägar (i förekommande fall) debiteras med faktisk kostnad. Återställning av hårdgjorda ytor exempelvis asfaltering ingår ej.

Utrustning som tillhandahålls hos kund (CPE:n) är kunds egendom och efter garantitidens slut debiteras en kostnad för att laga eventuella fel.

Avgifter för efteranslutning av företag, lokal eller flerfamiljshus
I anslutningsavgiften för företag, lokal eller flerfamiljshus till Lycksele kommuns fibernät ingår singelmod 1 fiber med mediakonverter (CPE) upp till 100 Mbit. Och avser allt material (upp till 150m), svets, montering, driftsättning inmätning och dokumentation. Priset avgörs av hur stor del egenarbete kunden är villig att göra.

  • Kunden gör mycket egenarbete- Pris 10 000kr + 300kr/lokal + moms
  • Leverantören ombesörjer allt arbete- Pris 20 000kr + 300kr/lokal + moms

Tryckning under vägar och grävning genom asfalterade vägar (i förekommande fall) debiteras med faktisk kostnad. Återställning av hårdgjorda ytor exempelvis asfaltering ingår ej.

Låsbart väggskåp (19) tum inklusive uppsättning samt dragning av fastighetsnät ingår ej.

Avgift för efteranslutning med mer än 150 meter till kopplingspunkt

I samband med det svar som ges på din intresseanmälan får du en offert på priset för just din fastighet

Avgift för nyanslutning i byar i anslutning till utbyggnad
I byar som byggs ut med bidrag finns två möjligheter om anslutningen sker samtidigt som utbyggnaden.

  • Kunden gräver - Pris 15 000kr inkl moms
  • Leverantören ombesörjer allt arbete - Pris 20 000kr inkl moms

Görs arbetet i efterhand eller som en samförläggning är det 20 000kr inkl moms som gäller.

Utrustning som tillhandahålls hos kund (CPE:n) är kunds egendom och efter garantitidens slut debiteras en kostnad för att laga eventuella fel.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 april 2022