Till huvudinnehåll

Felanmälan

Bild på mobiltelefon

Vill du göra en felanmälan eller lämna synpunkter? Vi vill att alla ska trivas i vår kommun och därför är vi tacksamma för att du gör oss medvetna om vad som behöver åtgärdas.

Gator, parker, belysning och utemiljöer

Felanmälan på gator, vägar, gång- och cykelvägar, belysning, parker, lekplatser, skog- och naturområden, skidspår, isvägen, utsmyckning, hundlatriner.

Felanmälan kontorstid
Kundtjänst 0950-166 00 eller gör felanmälan via vår portal

Akuta ärenden efter kontorstid
SOSAB 0950-101 17

 

Kommunala fastigheter

Felanmälan på kommunens fastigheter.

Felanmälan kontorstid
Kundtjänst 0950 -166 00 eller gör felanmälan via vår portal

Akuta ärenden efter kontorstid
SOSAB 0950 - 101 17

 

Vatten, avlopp, avfall och återvinning

www.lavab.nu

Felanmälan kontorstid
Kundtjänst 0950 -167 20 eller kundtjanst@lavab.nu

Akuta ärenden efter kontorstid
SOSAB 0950 - 101 17

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 9 februari 2023