Till huvudinnehåll

Vuxenutbildning

I Lycksele kommun finns olika
utbildningar för vuxna.

Utbildningarna finns på Tannbergsskolan.
Om du vill veta mer om utbildningarna eller
ansöka kan du ringa till Tannbergsskolans
reception på telefon-nummer 0950-169 25.

Kommunal vuxenutbildning
Vuxna som vill läsa kurser från grundskolan eller
gymnasiet kan gå kommunens vuxenutbildning.
Vuxenutbildningen kallas för Komvux.
På Komvux kan elever lära sig nya saker,
bli bättre på saker de redan kan och
utvecklas som personer.

Komvux har teoretiska utbildningar,
yrkes-utbildningar och lärlings-utbildning.
På en lärlings-utbildning lär sig eleven ett yrke på
en arbets-plats i stället för i skolan.

Svenska för invandrare
Svenska för invandrare är en utbildning för
vuxna som behöver lära sig svenska.
Alla invandrare i kommunen har rätt att
läsa svenska för invandrare.
Utbildningen är gratis.

Distans-utbildning
I Lycksele kan vuxna läsa utbildningar från
universitet och högskolor på distans.
Det betyder att de studerar i Lycksele även om
universitetet eller högskolan finns på en annan ort.
De kan läsa teoretiska kurser eller
studera till ett yrke, till exempel sjuksköterska.

Lärvux
Lärvux är en särskola för vuxna.
På Lärvux kan vuxna läsa kurser från grundskolan
eller gymnasieskolan som gör det lättare att
arbeta, leva i samhället och utvecklas som person.
Vilka kurser eleven läser på Lärvux beror på 
elevens intresse och vad eleven behöver.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 maj 2018