Till huvudinnehåll

Skolskjuts

Enligt skollagen har elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola rätt till kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Varje barn anvisas en skola utifrån upptagningsområde och har rätt till skolskjuts om avståndskravet uppfylls. Ett barn kan även beviljas skolskjuts till en skola i ett annat upptagningsområde om det inte blir dyrare för kommunen.

Skolskjuts innebär en beslutad resa mellan barnets hem och den plats där utbildningen bedrivs (skolan).

I genvägarna finns kartor, skolskjutsregler och information om busskort.

Ansök om skolskjuts
För barn som är nya i skolan eller inte haft skolskjuts tidigare måste en ansökan skickas in till kommunen innan skolskjuts kan beviljas. Om det blir nya förutsättningar för barnet till exempel en ny adress måste en ny ansökan om skolskjuts skickas in.

Vilken typ av transport kan bli aktuell?
Skolskjuts beviljas med linjetrafik i första hand. Om det inte finns linjetrafik i området eleven bor ordnar kommunen med beställningstrafik. I vissa fall kan även självskjutsning bli aktuellt efter beslut av kommunen. Självskjutsning innebär att vårdnadshavare själva kör sitt barn till och från skolan mot ersättning.

Skolskjuts med skolbil (tidigare taxi)
Vårdnadshavare ska lämna in ett schema över vilka dagar och turer som barnet ska åka skolskjuts. Schemat skickas till skolskjuts@lycksele.se. Observera att vårdnadshavare inte själva kan ändra tider för hämtning och/eller adress.

En ifyllningsbar mall för schema finns i genvägarna, ladda ner denna och fyll sedan i den. Schema ska även lämnas in om eleven har växelvis boende och då är det viktigt att det framgår vilken adress schemat gäller.

Om barnet blir sjukt eller inte behöver åka en dag så ska skolskjutsen avbokas hos skolskjutshandläggaren. Det går att meddela via e-post skolskjuts@lycksele.se eller via telefon 0950-16705 mellan 7-17. Anledningen till avbokningen behöver inte anges. Lycksele kommun faktureras för körningar som inte avbokats i tid.

Barnet kan inte ta med skidor eller cykel.

Skolskjuts med linjetrafik

Om barnet beviljas skolskjuts med linjetrafik får det ett skolkort som är en värdehandling och som ska registreras vid varje resa. Skolkortet är giltigt för 2 resor varje skoldag.

Borttappat eller trasigt busskort
Om barnets skolkort (busskort) tappas bort eller går sönder görs en anmälan i Lycksele kommuns e-tjänst. Ersättningskort kostar 50 kronor och betalas med Swish vid hämtning i Stadshusets kundtjänst.

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 29 maj 2024