Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Skolskjuts

Enligt skollagen har elever i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Lycksele kommun har flera skolor i byarna och tätorten. Varje skola har ett upptagningsområde som eleven ska bo inom för att beviljas skolskjuts. I genvägarna finns kartor, skolskjutsregler och information om busskort.

Ansök om skolskjuts
För elever som är nya i skolan eller inte haft skolskjuts tidigare måste en ansökan skickas in till kommunen innan skolskjuts kan beviljas.

Buss eller taxi
Skolskjuts avser resa till och från skolan med linjetrafik. Om det inte finns linjetrafik i området ni bor ordnar kommunen med skolbil. I vissa fall kan även självskjutsning bli aktuellt när föräldrar ingår avtal med kommunen och själva kör sitt barn till och från skolan mot ersättning.

Skolskjuts med taxi
Om eleven åker skolskjuts med taxi och blir sjuk eller inte behöver resa varje dag så ska skjutsen avbokas hos Lycksele Taxi 0950-661 11 eller lyckseletaxi@telia.com för att undvika bomkörning. Lycksele kommun faktureras annars för körningar som inte avbokats i tid.

Planering gör ni genom att lämna in ett schema där ni fyller i vilka dagar eleven ska åka med skolskjutsen - en ifyllningsbar mall finns i genvägarna, ladda ner denna och fyll sedan i den. Schema ska även lämnas in om eleven har växelvis boende, och då är det viktigt att ni anger från vilken adress resorna gäller.

Borttappat eller trasigt busskort
Om elevens skolkort (busskort) tappas bort eller går sönder gör ni anmälan i Lycksele kommuns e-tjänst. Ersättningskort kostar 50 kronor och betalas med Swish vid hämtning i Stadshusets kundtjänst.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 26 maj 2021