Till huvudinnehåll

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att barn som
behöver det får åka gratis till och från
skolan med buss eller taxi.

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts om
vägen till närmaste skola är längre än
följande avstånd:

  • minst 2 kilometer för
    elever i förskole-klass och
  • årskurs 1, 2 och 3
  • minst 3 kilometer för
    elever i årskurs 4, 5 och 6
  • minst 4 kilometer för
    elever i årskurs 7, 8 och 9

Elever kan också få skolskjuts om de har en
funktions-nedsättning eller om vägen till
skolan inte är säker för eleven att gå själv.

Om eleven väljer att gå i en annan skola än
den närmaste är det inte säkert att
eleven kan få skolskjuts.

Ansöka om skolskjuts
Om ditt barn ska börja i skolan och behöver
skolskjuts kan du ansöka om det.
Du ansöker om skolskjuts med den här
e-tjänsten: Ansökan om skolskjuts.

När du har fått beslut om skolskjuts till ditt
barn förnyas beslutet varje läsår så länge
barnet har rätt till skolskjuts.
Du behöver alltså inte ansöka igen.

Om ditt barn bara behöver skolskjuts vissa
dagar eller bor växelvis på två adresser ska
du som förälder fylla i ett schema som visar
vilka dagar eleven ska åka med skolskjutsen.
Schemat ska du lämna till kommunen.

Buss-kort
Om ditt barn tappar bort sitt buss-kort eller
om buss-kortet går sönder ska ni kontakta
kundtjänst i stadshuset för att få ett nytt kort.

Kontakt
Om du har frågor om vad som gäller just
dig och ditt barn kan du kontakta kundtjänst på
telefon 0950-166 00 eller skicka e-post till
kundtjanst@lycksele.se

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 februari 2020