Till huvudinnehåll

Grundskola

Barn som bor i Sverige och är 7 till 16 år måste
gå i grundskolan, det kallas skolplikt.

Grundskolan består av årskurs 1 till 9 i
grundskola eller i grund-särskola.
Barn börjar oftast i första årskursen när de är
7 år gamla, men de kan även börja när de är 6 år.

I Lycksele finns grundskolor,
grundsärskola och språk-klass.
Barnet skrivs in av kommunen i den grundskola som
finns närmast området där barnet bor.
Barn i grundskolan har rätt till skolskjuts till
närmaste grundskola om det behövs.

Byta skola
Barnet kan välja att byta till en annan grundskola,
men då är det inte säkert att barnet kan få skolskjuts.
Om ni vill byta skola ska ni använda
den här e-tjänsten:
Ansöka om ny skola, byte av skola

Grund-särskola
Elever i grund-särskolan kan välja om de vill
gå i grund-särskola eller studera på 
sin närmaste skola med grund-särskolans läroplan.
Grund-särskolan för årskurs 1 till 6 finns
på Forsdala skola.
Grundsärskolan för årskurs 7 till 9 finns
på Finnbackaskolan.

För att söka plats i grund-särskolan ska du
använda den här e-tjänsten:
Anmälan för mottagande i grundsärskolan.
Du ska skicka med intyg som visar vilket
stöd barnet behöver, till exempel intyg från
läkare och psykolog.

Den ifyllda blanketten och intygen ska du
skicka till adressen:
Lycksele Kommun
För- och grundskola, Grundsärskolan
921 81 Lycksele

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 3 april 2019