Till huvudinnehåll

Grundskola

I Lycksele kommun finns det tio grundskolor och anpassad skola. Skolan präglas av en helhetssyn på barn och ungdomars utveckling och lärande.

Vår strävan är att varje skola ska ha ett stort decentraliserat ansvar och stor frihet att själv utforma sin verksamhet efter de egna lokala förutsättningarna.

Utveckling av hälsofrämjande lärandemiljö med utgångspunkt från ett friskperspektiv formar vår verksamhet och genom delaktighet, ansvar och positivt bemötande arbetar vi för att eleverna ska känna sig trygga och respekterade.

Grundskolans personal och ledning arbetar ständigt för en förbättring av vår verksamhet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 21 februari 2024