Till huvudinnehåll

Resultat och jämförelse

Kulan på torget

Här samlas källor för att att ta del av verksamheternas resultat. Du kan även jämföra de olika verksamheterna i kommunen med andra kommuner. 


Lycksele kommun arbetar för att vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Våra verksamheter ska hålla en hög kvalité och vi vill hela tiden bli bättre, så att du som kommuninnevånare ska trivas i kommunen. Därför deltar vi i olika undersökningar och jämför oss med andra kommuner. Resultatet använder vi i vårt planerings- och utvecklingsarbete.

För att det ska bli lättare för dig att se hur vi ligger till har vi skapat dessa sidor så att du kan jämföra oss med andra kommuner i landet.

Här kan du

  • Jämföra kommunens verksamheter med andra kommuner inom olika områden
  • Läsa resultatet från olika undersökningar som kommunen tagit del i

På så sätt kan du som invånare, företagare eller potentiell inflyttare få insyn i vad kommuner är bra på och vad vi kan göra ännu bättre. 

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) är ett verktyg där man kan följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. I databasen finns över 6000 olika nyckeltal.

Skolverket ansvarar för Sveriges officiella statistik om skolväsende och barnomsorg. Varje år samlas uppgifter in och Skolverket redovisar statistik om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Socialstyrelsens arbete med Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Revisionens uppdrag är att granska ifall kommunen sköter sina verksamheter på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna granskar även om den interna kontrollen är tillräcklig och hur den fungerar i praktiken.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 26 januari 2024