Till huvudinnehåll

Revision

Revisionens uppdrag är att granska ifall kommunen sköter sina verksamheter på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna granskar även om den interna kontrollen är tillräcklig och hur den fungerar i praktiken.

Det är fullmäktige som utser revisorer och är uppdragsgivare. Nämnder och styrelser ansvarar för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt rådande lagar och förordningar.

Revisionen tar gärna emot dina synpunkter på de kommunala verksamheterna och bolagen.

Mer information om kommunal revision och revisionens syfte

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 januari 2023