Till huvudinnehåll

Medborgarundersökningen 2023

Medborgarundersökningen är framtagen i samverkan mellan kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att ge kommunens medborgare möjligheter att tycka till om sin kommun

I år var det totalt 162 kommuner i landet som deltog i Medborgarundersökningen. Svarsfrekvensen var 36 procent i landet. Generellt sjunker svarsfrekvensen men det gäller inte för Lycksele kommun, där 40 procent av de tillfrågade svarade på undersökningen.

Vi uppskattar alla som tagit sig tid till att svara på undersökningen, eftersom vi vill veta vad invånarna tycker om kommunens verksamhet. Mängden svar totalt gör att undersökningen har en hög tillförlitlighet när vi jämför oss med andra kommuner. Samtidigt tolkar vi resultaten med en viss försiktighet, eftersom det är en urvalsundersökning, när vi jämför våra egna resultat mellan åren.    

Här kan du titta närmare på resultatet via Jämföraren - Kolada

 

Uppdaterad den 23 januari 2024