Till huvudinnehåll

KKiK - Kommunens kvalitet i korthet

Lycksele kommun deltar i SKR:s projekt KKiK - kommunens kvalitet i korthet. Kommunens kvalitet i korthet beskriver hur kommunen arbetar med kvalitet och kostnader och berör såväl välfärdsuppdraget som utveckling av samhället.

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och omfattar runt 170 kommuner i landet. Det är Sveriges kommuner och Regioner (SKR) som står bakom undersökningen. Undersökningen innehåller ett begränsat antal nyckeltal – ca 40 st och kommunernas resultat delas in och jämförs i tre mätområden:

Barn och unga

Stöd och omsorg

Samhälle och miljö

Läs mer om KKiK på skr.se

Resultaten från KKiK redovisas i databasen Kolada - en öppen och kostnadsfri databas för jämförelser och analys av landets kommuner

Här kan du se Lyckseles resultat via Jämföraren hos Kolada

 

Uppdaterad den 26 januari 2024