Till huvudinnehåll

Utbildningscentrum/Tannbergsskolan om fjärr- och distansundervisning

Information från Utbildningscentrum/Tannbergsskolan.

Under förra veckan var 30 elever i karantän och i sjukdom men de har börjat komma tillbaka till skolan. Den här veckan är det färre elever som insjuknat eller behövt vara hemma i karantän. Nio nya elever har blivit sjuka eller sitter i karantän. Två klasser är hemma i karantän efter rektorsbeslut. Tre ur personalen är i karantän.

Fjärrundervisning och beslut kring detta
Skolan ska i mesta möjliga mån ha undervisning på plats på skolan. Fjärr- eller distansundervisning kan bli aktuellt när vi har frånvaro av lärare eller hög smittspridning i klass. Det är rektor som beslutar om det. 

Om ett program ska jobba hemifrån så meddelar klassmentor det. I annat fall kommer eleverna till skolan som vanligt. 

Uppdaterad den 28 januari 2022