Till huvudinnehåll

Stark ekonomi för Lycksele kommun

Det preliminära bokslutet för 2022 visar på en stark ekonomi för Lycksele kommun, trots att årets resultat visar på ett underskott på minus 77,4 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har fattat beslut om delinlösen av kommunens pensionsskuld. Amorteringen av skulden innebär lägre pensionskostnader från och med 2023 och under många år framöver. 

- Vi gör ju ett riktigt bra resultat 2022 om vi bortser från den partiella inlösen på 119 miljoner kronor av intjänad pensionsrätt som vi gjort. Det är ju oerhört positivt att vi har en ekonomi som möjliggör att vi kan minska framtida pensionskostnader genom en stor amortering på det sätt som vi nu gjort, säger Roland Sjögren, (KD) kommunstyrelsens ordförande. 

Lycksele kommuns underliggande verksamheter går mycket starkt med ett överskott på 41,8 miljoner kronor. Där sticker skatteintäkterna och utjämning ut positivt med ett utfall som är 30 miljoner kronor högre än budget. Det som under året drar ner resultatet är alltså den partiella inlösen av ansvarsförbindelsen som gjorts på 119,2 miljoner kronor. Det innebär att kommunen amorterat ner pensionsskulden med 95,9 miljoner kronor och löneskatt på 23,2 miljoner kronor. Det för en total kostnad på 119,2 miljoner kronor.  

Lägre pensionskostnader
Under årsskiften 1997/1998 förändrades pensionssystemet på det kommunala området. Pensioner intjänade före år 1998 är i enlighet med kommunal redovisningslagstiftning inte skuldförd i balansräkningen och när den skulden nu amorteras uppstår en kostnad i resultaträkningen, därav det stora underskottet.  

Amorteringen av skulden innebär lägre pensionskostnader från och med 2023 och under många år framöver. Kommunens finansiella ställning försämras på inget sätt på grund av underskottet utan den extra pensionskostnaden är mer av redovisningsteknisk karaktär, eftersom skulden som amorteras finns utanför balansräkningen.  

- Genom att agera ansvarsfullt här och nu, skapar vi möjligheter för framtiden genom att vi minskar kommunens kostnader framöver, säger Roland Sjögren. 

 

Uppdaterad den 8 februari 2023