Till huvudinnehåll

Åtgärd för att stärka företagens likviditet

Företagare i Lycksele kommun drabbas olika mycket av coronaviruset covid-19. 

För att underlätta för de företag som har likviditetsproblem med
anledning av coronaviruset, har Lycksele kommun och de kommunala bolagen: AB Lycksele Industrihus, Lycksele Avfall och Vatten AB (LAVAB) samt
Lycksele Bostäder AB (LYBO) fattat beslut att bevilja anstånd med
betalning av obetalda fakturor och avgifter om behov finns.

Avgifter som berörs
Om du som företagare behöver skjuta upp betalningen av en faktura så vänd dig till fakturaställaren för ett samtal om möjlig lösning.
Avgifter som berörs kan vara: hyra av lokal, sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.

Uppdaterad den 20 mars 2020