Till huvudinnehåll

Äldreomsorgslyftet i Lycksele

Lycksele kommun har under 2021 avsatt fem miljoner kronor till Äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem.

- Totalt omfattas minst ett 30-tal tillsvidareanställda medarbetare av den satsning som Äldreomsorgslyftet har gett möjlighet till, vilket vi är mycket glada över. Det är verkligen en kompetensutveckling för våra medarbetare, säger Pernilla Ahlström, verksamhetschef för Stöd vård och omsorg.

Pengarna har använts till att utbilda 14 tillsvidareanställda medarbetare till vårdbiträden under ett år. Medarbetarna har fått studera 16 timmar i veckan på betalt arbetstid. De 14 medarbetarna kommer under hösten att få läsa vidare till undersköterska på heltid och beräknas vara färdiga till årsskiftet.

Studerar till undersköterska
Emma Sundström är en av dem som studerar till undersköterska.
- Jag har arbetat inom äldreomsorgen i cirka 12 år, har fått en del erfarenheter men att få gå den här utbildningen har gett mig så mycket mer kunskap och jag känner mig mer säker i min yrkesroll, säger Emma Sundström och fortsätter:

- Jag uppskattar att jag fick denna möjlighet att utvecklas både inom mitt yrke men även som medmänniska. Att få lära sig mer om bemötande till personer med olika sjukdomar och bakgrund, att få en helt annan förståelse för sjukdomarna och vad personen kan ha genomgått är en viktig del i vårt yrke. Jag är glad att jag fick möjligheten att utveckla det hos mig själv och hoppas att fler får göra det, så att vi kan öka trivsel och välmående hos våra äldre människor.

Stötta omvårdnadspersonal 
Ytterligare 11 tillsvidareanställda medarbetare kommer under hösten 2021 att studera 16 timmar i veckan på betald arbetstid, dessa medarbetare är klara med sin vårdbiträdesutbildning till årsskiftet.

Fyra medarbetare har under året studerat till specialistundersköterska multisjuka äldre med finansiering av kommunen en dag i veckan. Dessa är klara med sin utbildning juni 2022, samt betald praktik på heltid under sex veckor.

Jeanette H Hjelm​ studerar till specialistundersköterska.
- Eftersom jag har ett jobb där jag ska stötta omvårdnadspersonal i sitt jobb, känner jag att utbildningen ger mig ökade kunskaper och dessutom resurser till att veta vart jag kan hitta information som jag sedan kan förmedla till kollegor, säger hon.

Fotograf: Arkivbild

Uppdaterad den 29 juni 2021