Till huvudinnehåll

Livsmedelsföretagare i Lycksele kommun

Förändrade livsmedelskontroller med anledning av den ökade smittspridningen.

Fram tills nyligen har myndighetsnämnden kunnat genomföra livsmedelskontroller fysiskt och på plats. Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 kommer denna typ av kontroll tillfälligt att upphöra. Kontrollen kommer istället att utföras på distans genom att vi ställer ett antal frågor via telefon, alternativt skickar ut ett frågeformulär via e-post. Vid behov kan fysiska kontroller komma att ske.

Obligatoriska frågor
Frågorna är obligatoriska att svara påndå det är att likställas med den fysiska kontrollen. Har ni frågor kring vår förändrade kontroll, vänligen kontakta enhetschef Myndighet på telefonnummer 0950-166 00.

Uppdaterad den 24 november 2020