Till huvudinnehåll
    Lycksele kommun > Nyheter > Coronapandemin: Överenskommelse om den politiska verksamheten i Lycksele kommun

Coronapandemin: Överenskommelse om den politiska verksamheten i Lycksele kommun

Bild kommunvapnet

En överenskommelse har gjorts gällande den politiska verksamheten i Lycksele kommun i syfte att minska spridningen av Covid-19. 

I syfte att minska spridningen av coronaviruset samt att säkerställa beslutsförheten i kommunen träffas denna överenskommelse gällande formerna för den politiska verksamheten i Lycksele kommun.

  • Nämnds och styrelsemöten, samt övriga möten i utskott och beredningar hålls via länk på internet.
  • Fysiska möten i utskott, beredningar, styrelser och nämnder ska endast ske vid synnerliga skäl. Vid dessa möten deltar endast tjänstgörande ledamöter och inga ersättare utöver det.
  • Kommunfullmäktige direktsänds via länk och minskas från 31 ledamöter till 16 ledamöter. Antalet ledamöter per parti fastställs så långt det är möjligt proportionellt efter valresultatet.
  • Följande fördelning av ledamöter i kommunfullmäktige fastställs i denna överenskommelse till: Socialdemokraterna 6, Moderaterna 3, Kristdemokraterna 3, Liberalerna 1, Centerpartiet 1, Vänsterpartiet 1 och Sverigedemokraterna 1.
  • Inga ersättare deltar vid kommunfullmäktiges möten. Respektive parti avgör vilka ledamöter som ska vara närvarande.

Viktigt att organisationen behålls beslutsför
Sammantaget är det trots allt viktigt att betona att organisationen behålls beslutsför så långt det är möjligt, även om antalet fysiska sammankomster minskas ned. Skulle situationen förvärras och ytterligare åtgärder krävas för att minska smittspridningen i samhället kommer överenskommelsen att revideras. Överenskommelsen bryts när läget är under kontroll och partierna är överens om det.

Lycksele den 30 mars 2020
Gruppledarna i Lycksele kommunfullmäktige

Roland Sjögren, Kristdemokraterna

Christer Rönnlund, Moderaterna    

Lilly Bäcklund, Socialdemokraterna              

Rickard Sundberg, Liberalerna

Petra Svedin, Centerpartiet                           

Mikael Jakobsson, Vänsterpartiet

Thomas Palmblad, Sverigedemokraterna

Uppdaterad den 3 april 2020