Till huvudinnehåll

Flera stora investeringar under 2022

Framsidesbild på ishallen

Här följer en sammanfattning kring ärenden från kommunstyrelsens sammanträde den 23 november.

Efterfrågan på bostäder i Kristineberg är stor. Nu beslutar kommunstyrelsen att påbörja en ombyggnad av ”gamla restaurangen” i Kristineberg i syfte att skapa uthyrningsbara rum, samt att därefter överlåta eller försälja fastigheten till Kristinebergs fritid ekonomisk förening. Bolidens investering i Kristineberg gör att behovet av uthyrningsrum för entreprenörer ökat markant de senaste åren. I nuläget är efterfrågan på boende mycket större än tillgången vilket gör att entreprenörer söker sig till Malå för att hitta boende. Bristen på uthyrningsbara rum innebär också att besökande turister i området inte kan erbjudas övernattningsmöjligheter.  

Skapa uthyrningsrum
I dialog med Kristineberg fritid ekonomisk förening har kommunen utrett möjligheten att bygga om och delvis renovera den kommunägda fastigheten ”gamla restaurangen” i Kristineberg i syfte att skapa uthyrningsrum och därefter upplåta fastigheten till föreningen för uthyrningsverksamhet. Fastigheten är i dag kallställd och står tom. Kostnaden beräknas uppgå till totalt två miljoner kronor.
- Boliden gör en enormt stor satsning i Kristineberg och de är en av de största privata arbetsgivarna i kommunen. Parallellt med detta gör den ekonomiska föreningen ett fantastiskt jobb och vi vill på det här sättet öka underlaget för deras arbete och förhoppningsvis få fler att flytta till Kristineberg, säger Roland Sjögren (KD) kommunstyrelsens ordförande.  

Flera investeringar under 2022
Färdigställande av en gång och cykelväg mot Hedlunda, en ny ismaskin på ishallen och utbyte av bokbussen är några av de investeringar som väntas under 2022.  Kommunstyrelsen fastställer föreslagna investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram för år 2022 med plan 2023-2024. Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 uppgår till 38 miljoner kronor.
- Vi har många bra investeringar nästa år som också har varit efterfrågat. Att vi har beslutat att färdigställa en gång och cykelväg mot Hedlunda är något som efterfrågats länge, det är den bit vid Lycksele Airport som saknas som vi nu färdigställer under 2022. Utbyte av bokbussen, samt utbyte av ismaskin och två nya omklädningsrum på ishallen är andra exempel. Det görs även en investering på centrumutveckling av kvarteret Köpmannen vilket är ett viktigt beslut för ett levande centrum, säger Roland Sjögren. 

Höjt friskvårdsbidrag i Lycksele
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad Hälso- och friskvårdpolicy och att friskvårdsbidraget för personal inom Lycksele kommun höjs till 2500 kronor/år, samtidigt som friskvårdstimmen tas bort. Förändringen genomförs från och med den första januari 2022.
- Vi gör en unik satsning genom att lyfta friskvårdsbidraget. Att ha personal som mår bra är väldigt viktigt och det här kommer innebära helt andra möjligheter för vår personal att kunna nyttja friskvårdsbidraget på fler saker än tidigare, säger Roland Sjögren. 

Riktlinjen för övertagande av enskilda vägar 
Kommunstyrelsen fastställer förslagna riktlinjen för övertagande av enskilda vägar. Lycksele kommun har sedan många år skött ett antal enskilda vägar med statsbidrag. Väglängden för de enskilda vägar som kommunen driftar är cirka 16 mil. Antalet vägar där vägföreningar erhåller statsbidrag och själva sköter vägen är 35 föreningar, väglängden cirka 18 mil. Kommunen kan, efter ansökan från fastighetsägare/vägföreningar, teckna överenskommelse med fastighetsägare/vägföreningar om att överta skötsel och underhåll på enskilda vägar förutsatt att följande kriterier är uppfyllda.

Här nämns några exempel:  

  • Vägen ska vara berättigad till statligt bidrag. 
  • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.
  • Beroende på markförhållande ska vägen minst ha en överbyggnad bestående av 10 cm bärlager och 5 cm slitlager.  

 

Uppdaterad den 24 november 2021