Till huvudinnehåll

Burestbåhtieme Lykssjije!

Renar som söker mat i snön i skogsland.

Nu välkommnar vi samebyarna/Tjeälddieh Gran, Ran, Ubmeje och Vapsten tillbaka till Likssjuo. Tjakjjadálvvie/höstvintern är tiden när samebyarna samlar till skiljningar och renskötarna delar upp sig i mindre vintergrupper.

Nu har flera av samebyarna kommit ner till sina vinterbetesmarker. Malå skogsameby som också har renbete inom kommunen återvänder till andra kommuner där de har sina vinterbetesmarker.

Renen, årstiderna och vädret styr renskötselns arbete, vilket gör att varje renbetesår har unika förutsättningar och renar kan beta i andra områden än tidigare år. Visa hänsyn genom att respektera renens behov av betesro, ta en omväg förbi dem på skoterturen och var uppmärksam på vägarna!

Uppdaterad den 28 november 2023