Till huvudinnehåll

Meritvärdet för elever i årskurs nio ökar

Bild från högstaidet Finnbacksskolan.

Meritvärdet för eleverna i årskurs nio ökar i Lycksele. Det visar statistik från Skolverket över niondeklassarnas slutbetyg för läsåret 2018/2019.

Meritvärdet för betygen för elever i årskurs nio har ökat, från 214,4 år 2018, till 230,7 år 2019. Fler elever uppnår kunskapskraven i alla ämnen – även bland nyanlända elever.
- Det är väldigt roligt att se att vi lyckats höja meritvärdet i år också. Det är ett resultat av ett kvalitetsarbete i våra skolor. Jag är stolt över det arbete som våra medarbetare lägger ner varje dag, säger Samuel Lundström, verksamhetschef för, För- och grundskola.

Höjda resultat
Bakom ökningen ligger en förbättring av resultaten i gruppen pojkar och i gruppen utrikesfödda. Pojkarna ökar sitt meritvärde från 187,1 förra året till 216,5 i år. Gruppen utrikesfödda sticker ut och visar ett bättre resultat i år jämfört med förra året.
- Det är ett arbete vi har jobbat med för att kunna erbjuda en bra utbildning för gruppen nyanlända men vi har fortfarande mycket kvar att jobba med där, säger Samuel Lundström När det gäller flickorna så ligger de på en fortsatt hög nivå på 246,1.

Framåt i matematik
Även bland de yngre eleverna i grundskolan ses en förbättring av resultaten.
När det gäller antalet elever i årskurs sex med lägst betyg E i matematik, ökade resultaten från 78,2 procent i fjol, till 83,7 procent i år. I svenska var motsvarande siffra 93,3 i fjol och 92,6 i år.
För elever i årskurs tre ökade andelen som klarade alla nationella delprov i svenska med tio procent, från 65 procent i fjol till 75 procent i år. I matematik var siffran i stort sett oförändrad med 64 procent.

Uppdaterad den 13 december 2019