Till huvudinnehåll

Tyck till om tätortsnära friluftsliv

Rullskidor multifunktionsbanan

Tillsammans med Gold of Lapland, besöksnäringen och Mervärdesföretagen arbetar Lycksele kommun med att främja det tätortsnära friluftslivet. En viktig del i det arbetet handlar om att bevara och stärka de värden som Tannberget bidrar med som rekreationsområde.

Följ länken till en kort enkät där du som medborgare har möjlighet att tycka till om hur vi på bästa sätt tillför ännu mer värde till Tannberget så att vi kan göra de rätta prioriteringarna i den fortsatta processen med reservatsbildning för att skydda och utveckla området. Tack för din hjälp!

https://a.entergate.se/lycksele/tannberget

Uppdaterad den 5 maj 2021