Till huvudinnehåll

Information om fortsatt fjärrundervisning

bILD PÅ tANNBERGSSKOLAN FRAMIFRÅN

Utbildningscentrum/Tannbergsskolan har gjort en planering för fortsatt fjärrundervisning och vad som gäller för enskilda program fram till jullovet.

LärVux och SFI har undervisning på plats på skolan fram till jullovet. Gymnasiesärskolan sker via distans till och med den 4 december. Högskoleförberedande program i alla årskurser kommer att ha sin undervisning via fjärrundervisning/distans fram till jullovet. Mer information för alla som ska ha yrkesämnen på skolan kommer via rektor för programmen och via mentor.

Vecka 49
BA18, IN18, RL18, EE18, FT18, BA19, ES18, BA20, EE20, ES20, IN20, RL20, FT20 (del av klass) har sina yrkesämnen på plats på skolan, gymnasiegemensamma ämnen sker via distans.

Vecka 50 och 51
BA18, IN18, RL18, EE18, FT18, BA19, ES18, FT20 (del av klass), IN19, RL19, EE19, FT19, ES19, har sina yrkesämnen på plats på skolan, gymnasiegemensamma ämnen sker via distans.

Förkortningar:

BA- Bygg- och anläggningsprogrammet

IN- Industriprogrammet

RL- Restaurang- och livsmedelsprogrammet

EE- El- och energiprogrammet

FT- Fordons– och Transportprogrammet

ES- Estetiska programmet

 

Uppdaterad den 26 november 2020