Till huvudinnehåll

Konkurrensutsättning av verksamhet vid Gata/park

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om konkurrensutsättning av vissa delar av Gata/parkenhetens verksamheter pågår just nu upphandling av följande tjänster:

  • Grönyteskötsel
  • Tömning av hundlatriner

Under våren planeras fler upphandlingar genomföras som berör följande tjänster:

  • Maskinell dikesröjning
  • Målning av gatumarkeringar
  • Installation av lekplatsutrustning
  • Väghyveltjänst med efterföljande hjulastartjänst
  • Verkstadstjänster

Mer information om pågående upphandlingar finns på www.e-avrop.se/lycksele

Uppdaterad den 16 mars 2021