Till huvudinnehåll

Vad tycker du parken ska heta?

Bild på park med snöhögar och träd och ett hyreshus bakom.

Under året kommer parken vid Järnvägsgatan/Finnbacksgatan få ett ansiktslyft i form av ny grönska med nya träd och planteringar. Nu vill vi ha hjälp av er medborgare att namnge denna park.

Parken fyller en viktig funktion i stadsgrönskan men har tyvärr under årens gång förfallit och tappat både namn och tjusning. Nu vill vi ha hjälp av er medborgare att namnge denna park. Mejla ditt förslag till gatupark@lycksele.se

Senast den 18 april behöver vi ditt svar. 

Uppdaterad den 26 mars 2021