Till huvudinnehåll

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Nu finns möjlighet att studera till lärare och arbeta samtidigt. Utbildningen kallas arbetsintegrerad lärarutbildning och riktar sig mot grundskollärare årskurs 4-6. Lycksele kommun kan erbjuda två platser på utbildningen och vi garanterar studenterna 50 procent arbete under utbildningstiden.

Utbildningen och anställningen startar hösten 2021. Två dagar per vecka är utbildningsdagar med föreläsningar, seminarium, grupparbeten och självstudier. Övriga tre dagar är du schemalagd 50 procent på skola. Utbildningen innefattar två sommarkurser.

Utbildning på distans
Utbildningen är på distans med några fysiska träffar per termin. Träffarna kommer i huvudsak att ske på den ort av Lycksele, Skellefteå och Umeå som ligger närmast dig. Vid några tillfällena kan gemensamma träffar anordnas på
Umeå universitet. 

När du söker utbildningen ska du samtidigt ansöka om anställning hos den kommun du vill arbeta hos. Det är kommunen som avgör vem som får anställning.

Här kan du läsa mer om utbildningen:
www.umu.se/grundlararprogrammet4-6

Ansökan och behörighet

För att vara behörig till utbildningen måste du uppfylla den
grundläggande och särskilda behörigheten. Anmälan gör
du på antagning.se under perioden 15 februari–15 mars.

Kontaktperson Lycksele kommun

Samuel Lundström
Verksamhetschef För- och grundskola
0950-168 55
samuel.lundstrom@edu.lycksele.se

Uppdaterad den 13 januari 2021