Till huvudinnehåll

Arbetet på Köpmannen fortsätter

Arbetet med lekparken och parkeringen på kvarteret Köpmannen forsätter och kommer pågå fram till årsskiftet. 

Lekparken har öppnats för allmänheten men det återstår några delar till innan den är helt klar. Ett staket ska rama in lekparken och belysning ska monteras upp i området. Nästa år kommer den grusade delen runt torgtoaletten plattläggas där bänkar och bord kommer vara placerade. 

Del 2, den ​befintliga grusparkeringen
Arbetet med den grusade delen av parkeringen som är kvar har påbörjats. Den ​befintliga grusparkeringen kommer att byggas om till ​en mer strukturerad parkeringsplats ​med parkering för rörelsehindrade, familjeparkeringar samt ladd-platser för elbilar. Den befintliga muren kommer att bytas ut och​​ en del av slänten ​tas i anspråk för att få plats med fler parkeringsplatser närmare Torget och Storgatan.  

skiss färg.jpg

Den befintliga björkallén mot gång- och cykelvägen intill Storgatan ingår i gestaltningen av kvarteret Köpmannen och kommer lämnas kvar. I anläggningen av parkeringen kommer även fler träd att planteras, både i slänten intill muren samt mellan parkeringarna. Det kommer även tillskapas ängsytor under- och mellan träden som är viktiga för den biologiska mångfalden då den lockar till sig pollinerande insekter, så som fjärilar, bin, humlor samt även fåglar.

Uppdaterad den 17 augusti 2022