Till huvudinnehåll

Kompetensutvecklingsdag om samer

Bild från föreläsning Marja Skum på scen

Den 19 juni var det kompetensutvecklingsdag om samer för lärare i skolan. Lycksele kommun är en samisk förvaltningskommun vilket innebär ett särskilt ansvar gentemot kommunens samiska befolkning och nationella minoriteter.

Skolan har ett särskilt ansvar att införliva kunskaper om samer och nationella minoriteter i skolan. Kompetensutvecklingsdagar om samiskt tema återkommer med två års mellanrum. Målgruppen är alla förskoleklass- och grundskolelärare.

Bland annat så berättade Marja Skum om samisk skolhistoria och dess påverkan på de samiska språken. Ol-Johan Sikku berättade om kolonisering av urfolk, och om dekolonisering – att lära av historien. Katarina Hällgren berättade om satsningen vardagsrasismmotmigsomsame.

Uppdaterad den 20 juni 2023