Till huvudinnehåll

Nedsatt bärighet på enskilda vägar

På grund av vårförfallet är bärigheten nedsatt på de enskilda vägarna.

Bärigheten är nedsatt till 7 ton och gäller vägarna:

Enskilda vägar 7 ton.JPG

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. När vägarna har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt.

Uppdaterad den 17 april 2023