Till huvudinnehåll

Nytt bostadsområde på Nydala

Idag påbörjas det första steget till ett nytt bostadsområde i Lycksele på Nydala. Området kommer tillföra Lycksele tätort med nya, attraktiva och vattennära tomter. 

Under 2022 kommer kommer arbetet med att iordningsställa villatomter på Nydala påbörjas och vara byggbara under senare delen av 2023. Den första etappen blir att iordningställa tomterna som är närmast älven. Bostadsområdet kommer knytas ihop med en gång- och cykelväg till Motionsvägen. 

Uppdaterad den 13 juni 2022