Till huvudinnehåll

Information kring sommarstängning

Inom vissa sakområden kommer det under sommaren vara en begränsning i våra möjligheter att handlägga ärenden.

Parkeringstillstånd
Går ditt parkeringstillstånd ut under sommaren, och detta ska förnyas, ta gärna kontakt med handläggare redan idag för att säkerställa att du har ett giltigt tillstånd.

Färdtjänst och bostadsanpassningsärenden
Det kommer inte att finnas möjlighet för oss att hantera ansökningar för färdtjänst eller handlägga bostadsanpassningsärende under handläggares semester 11/7-12/8. Vi hoppas att detta inte kommer att ställa till med problem.

Du som vill beställa riksfärdtjänstresa för sommaren måste ha ansökt senast den 13 juni. Detta för att säkerställa att ärendet hinner handläggas samt att platser finns tillgängliga för just din resa.

Ansökan om skolskjuts
Vi har semesterstängt 4/7-29/7 vilket innebär att ansökningar om skolskjuts hanteras under våren och slutgiltiga beslut skickas ut under augusti månad. Ansökan om skolskjuts ska vara inlämnad senast den 13 juni.

Du som har frågor, kontakta:
Myndighetsenheten Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lycksele kommun
0950-166 00

Uppdaterad den 22 juni 2022