Till huvudinnehåll

Inför skolstarten den 12 januari

Lycksele kommuns förskolor och skolor kommer att vara öppna som vanligt efter jul- och nyårshelgerna men vi har beredskap att snabbt vidta åtgärder vid lokala smittoutbrott.  

Lycksele kommun följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och råd, samt står i kontinuerlig kontakt med smittskyddsläkare. Folkhälsomyndigheten bedömer att principen om närundervisning fortsatt ska gälla för barn och unga vid skolstarten för vårterminen 2022. För att minska risken för utbrott av smittsamma sjukdomar i skolmiljö är såväl det riktade som förebyggande arbetet fortsatt mycket viktigt.  

Aktuella regler för förskola och skola finns här, https://www.skolverket.se/.../detta-galler-i-skolan-under... 

Om en elev smittas  
När skolan/förskolan får vetskap om att någon testats positiv så meddelar rektor detta till vårdnadshavare och personal. I det meddelandet anges att smitta förekommer på enheten och vilka eventuella åtgärder som vidtagits. Vi kommer av sekretesskäl inte att lämna ut namn på personer som smittats.  

Vårdnadshavare till barn i förskola och grundskola har en skyldighet att meddela skolan/förskolan om barnet/eleven blivit smittad.  

Vill också påminna om familjekarantänen som innebär att om någon i familjen testats positivt för covid-19 så stannar även barn och elever hemma under den tid som familjen är i karantän. 

 

Uppdaterad den 10 januari 2022