Till huvudinnehåll

Förskolepersonal får lära sig mer om samisk kultur

I måndags anordnades en kompetens- och inspirationsdag om samisk kultur, språk och traditionella kunskaper.

Marja Skum började dagen med att berätta om renskötselåret och samiska språkets betydelse. Samiska förskolan Giella från Jokkmokk berättade om hur de arbetat med praktiska aktiviteter under årstiderna och dagen avslutades med Sametinget om hur förskolorna kan använda sig av materialet som är framtaget för förskoleverksamhet.

Lycksele som samiskt förvaltningsområde har ett uppdrag att arbeta med samiskt språk och kultur men också med övriga nationella minoriteter.

Uppdaterad den 25 maj 2023