Till huvudinnehåll

Restriktioner tas bort 9 februari

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. 

Smittspridningen av omikron är fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög. Men genom den höga vaccinationstäckningen i befolkningen finns nu ett gott skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom hos de allra flesta. Den senaste tiden har det också blivit tydligt att omikron ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med tidigare varianter. I jämförelse med tidigare smittvågor behöver färre intensivvård trots ett betydligt högre antal fall av smitta. 

Individen har ett stort ansvar
Åtgärderna mot smittspridningen ska vara proportionerliga och inte mer inskränkande än nödvändigt. Smittan kommer fortsätta att spridas men får tack vare vaccinationerna inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare. Individen har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smittan vidare genom att stanna hemma när man är sjuk med symtom på covid-19 och att vaccinera sig.
 

Återgång till arbetsplatserna 
Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån för att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjuklighet i dessa grupper. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar. 

Stort mörkertal 
Under vecka 4 var det 161 konstaterat smittade i hela kommunen. Inom egen verksamhet under vecka 5 har vi hittills 64 smittade inrapporterade.   

Notera att det kan finnas ett stort mörkertal och vara en eftersläpning i uppdateringen. Detta på grund av nuvarande rekommendation att vara hemma om du testar positivt med ett antigentest (så kallat snabbtest) då hamnar personen inte i regionens statistik. Vi räknar med att de kommande veckorna kommer den kommunala statistiken att vara preliminär.  

Hög sjukfrånvaro  
Inom särskilt boende har vi 2 brukare konstaterad smittad under denna vecka.  Inom LSS verksamhet har vi ingen brukare som är konstaterad smittad denna vecka. Elever inom för- och grundskolan står för en stor del av de bekräftade fallen. Totalt har det rapporterats in 47 smittade skolelever inom för- och grundskolans verksamhet under vecka 5.   

Mer information hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se 

Du hittar även information på www.krisinformation.se

Fotograf: Bernt Enström

Uppdaterad den 3 februari 2022